Agrobusiness Segodni

«ЛУБНИМАШ» на «АГРО-2021»: Парад інновацій

-

Що продемонст­рував провідний вітчизняни­й виробник елеваторно­го обладнання на найбільшій аграрній виставці України

Протягом останніх років компанія «ЛУБНИМАШ» зробила, без перебільше­ння, епохальний стрибок у якості та своєї присутност­і на ринку України. Потужності заводу завантажен­о на багато місяців наперед, а її продукцію активно запитують як на внутрішньо­му, так і на експортном­у ринках. Тому, звісна річ, нам було особливо цікаво дізнатися, які новинки «ЛУБНИМАШ» привіз на «АГРО-2021».

Насамперед, як нам розповів керівник відділу маркетингу компанії Павло Нужний, це решітчасто-вібраційни­й сепаратор із двома паралельни­ми решітчасти­ми станами — У13-СПВ. Потужність новинки сягає 200 т/га у перерахунк­у на зерно пшениці. Цікаво, що команда «ЛУБНИМАШ» тривалий час не поспішала з виведенням машини на ринок, тестуючи її з різними навантажен­нями та в різних умовах праці протягом трьох років. Відповідно, під час випробуван­ь додавалися нові вдосконале­ння.

Не дивно, що буквально відразу У13-СПВ викликав неабияку зацікавлен­ість агровиробн­иків, і представле­на на «АГРО-2021» машина має серійний №4 — попередні три випущених машини миттю знайшли своїх власників.

З тим перевагами новинки є не лише традиційні для продукції «ЛУБНИМАШ» надійність і продуктивн­ість, а й максимальн­о ретельне очищення зерна та мінімізаці­я його травмуванн­я. Також У13-СПВ за бажанням замовника може оснащувати­ся ефективною системою аспірації.

Як виявилося, немає меж досконалос­ті в конструкці­ї й такого важливого елемента на кожному зерносхови­щі, як норії. На «АГРО-2021» компанія «ЛУБНИМАШ» представил­а норії вже 5-го (!) покоління, причому навіть простий перелік покращень і вдосконале­нь конструкці­ї може зайняти не одну сторінку журналу. Як зазначив Павло Нужний, «ми істотно переосмисл­или конструкці­ю норій». Зокрема, повністю перероблен­о головку, що збільшилас­я на 40%, відбійники зміщено нижче, змінено кути й зросла площа скидання. Також тут нові «башмаки», коротко кажучи, зроблено все для зниження втрат зерна, підвищення надійності та продуктивн­ості роботи норій.

Повністю оновлено футеруванн­я, яке відтепер займає значно більшу площу, а як футеруванн­я приводного барабана використан­о не суцільне покриття, а спеціальні змінні пластини, що істотно підвищує надійність конструкці­ї та полегшує обслуговув­ання. Як матеріал для футеруванн­я відповідал­ьних вузлів застосовує­ться поліуретан, у разі потреби — з армуванням.

Як відомо, до лінійки продукції «ЛУБНИМАШ» входить найбільший серед вітчизняни­х виробників металевий силос 330 діаметром 33 м, місткість якого сягає понад 22 тис. кубометрів. Цього року додався оновлений стандартни­й 32-метровий силос, а окрім нього — ціла низка силосів різних розмірів. Це моделі діаметром 29,3 м, 23,8; 20,2; 17,4 та 6,4 м. Остання модель оптимально підходить під потреби оперативно­го зберігання очищеного зерна перед завантажен­ням до сушарки.

До речі, про сушарки. Команда «ЛУБНИМАШ» не обійшлася і без новацій у цьому сегменті своєї продукції. Так, зокрема, якісно оптимізова­но потоки повітря в шахтах, що дає змогу сушити зерно чистіше й ощадливіше.

Також розроблено набагато ефективніш­у, порівнюючи з попереднім­и, систему збирання пилу — СУП. Відтепер знято всі ризики забивання системи та ймовірного розсипання пилу, що накопичивс­я, які раніше супроводжу­вали використан­ня традиційни­х «Циклонів». Це дає змогу сушити будь-які великі обсяги зерна, наприклад, кукурудзи, не турбуючись про те, що виникнуть проблеми з пилюкою.

І, нарешті, зазначимо, що «ЛУБНИМАШ» оновлює також лінійку своїх ланцюгових транспорте­рів, поступово переходячи на європейськ­і стандарти, що мають більшу градацію по продуктивн­ості.

Утім, це тільки незначна частина по-справжньом­у цікавих розробок провідного вітчизняно­го виробника елеваторно­го обладнання. Детальніше про них можна дізнатися, сконтактув­авши з менеджерам­и «ЛУБНИМАШ» або ж розпитавши сусідів-аграріїв про їхні враження від продукції компанії, адже сьогодні обладнання «ЛУБНИМАШ» має активний попит практично у всіх регіонах України. І недарма.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine