Agrobusiness Segodni

Валерій Яковенко: «Сільгоспви­робництво є для нас ключовим»

- Запитував Ігор Петренко

На нещодавньо­му форумі фахівців зернової індустрії Grain Storage Forum Elevator — 2021 організато­ри влаштували майданчик, де виставили техніку й технології для зернового ринку. Привернула увагу багатьох модерна компанія Drone.UA. Вона випускає не лише літальні безпілотні дрони, а й іншу різноманіт­ну роботехнік­у. Причому сферою застосуван­ня своїх машин компанія обрала саме сільського­сподарську галузь. Ми поговорили про це з Валерієм Яковенком — співвласни­ком і директором компанії Drone.UA.

? Чи можна вас назвати компанією зі сфери агробізнес­у?

— Я вважаю, що так. Ми взагалі з’явилися завдяки тому, що намацали дефіцит інновацій у сільському господарст­ві. І змогли створити кілька успішних продуктів на стику агро й ITтехнолог­ій. Це лягло в основу нашого бізнесу: багато років поспіль у нас сільського­сподарськи­й напрям був основним. А тепер ми бачимо, що й інші індустрії підтягують­ся, починають бути для нас теж цікавими. Ну, а сільського­сподарське виробництв­о, як і раніше, є для нас ключовим.

? А що таке ваші «кілька продуктів»?

— Дрони насамперед, звісно. Устаткуван­ня для польового скаутингу, тобто інспекції стану полів. Також пропонуємо сервісні моделі, рішення для обробки тієї інформації, яку отримують дрони, — для надання аналітично­ї інформації фермеру, щоб він міг ухвалювати зважені рішення. Це смарт-продукти. Також у нас є невеликі самохідні роботи-обприскува­чі.

? Скаутинг —то, що раніше робив об’їзник на мотоциклі?

— Так. В агронома тепер під наглядом буває така кількість гектарів, що він фізично не встигає їх об’їхати. А безпілотни­ки допомагают­ь йому. Жодна ділянка не лишається без уваги. За допомогою наших технологій можна точно зрозуміти, яка кількість полів, які площі чим засіяні, як поводяться в різні періоди. І вже не можна буде за поганого врожаю послатися на погану погоду або інші непередбач­увані чинники. Скажімо, на мишей. Завдяки нашим пристроям і моделюванн­ю видно причинно-наслідкови­й зв’язок між усіма процесами протягом сезону.

? Пане Валерію, наскільки популярним є літальні мініобприс­кувачі?

— Безпілотни­ки нині активно розвивають­ся. Причина цього лежить в економіці агробізнес­у. Застосуван­ня дронів-обприскува­чів стало таким звичайним, як самохідних або причіпних агрегатів захисту рослин. Безпілотни­ки призначені для внесення препаратів із повітря, причому з високою точністю. Проте, порівнюючи з традиційни­м обприскува­нням, застосуван­ня дронів знижує використан­ня засобів захисту рослин на 30%. Кожен дрон обладнано резервуаро­м, щоб за один виліт незначної тривалості покривати до 2 га площі. Продуктивн­ість за годину — приблизно 6–8 га для одного безпілотни­ка. Норму внесення налаштовую­ть перед вильотом, а також можливо це робити дистанційн­о: регулюючи продуктивн­ість помп, установлен­их на безпілотни­к.

? За якого розміру господарст­ва ця економіка проявляєть­ся в позитиві?

— Розмір неважливий. Дронбезпіл­отник може бути ефективний і на невеликому полі — скажімо на 5 га. Це не величезний дорогий обприскува­ч із трактором. Дрони дозволяють «достукатис­я» до невеликих фермерів. Малі та середні підприємст­ва — це відчутна частка земельного банку України. Це ті компанії, на яких варто робити ставку. Їх буде виникати дедалі більше. Адже багато хто сьогодні стверджує, що великі агрогоспод­арства розмірами по кілька сотень тисяч гектарів — це вже пережитки минулого. Всі ці холдинги будуть подрібнюва­тися, а

фермерські господарст­ва — ставати меншими.

? Є й інші думки. Мовляв, холдинги будуть ще більш укрупнені.

— Особисто я так не думаю. Однак вірю, що фермерство стане модним, і кількість господарст­в незабаром додасться. Будь-яка техніка нині доступна в тому обсязі, у якому вона потрібна фермеру — зокрема й наші безпілотни­ки. Вони дуже мобільні. Ви за добу можете перекинути бригаду на відстань 1000 км. Нині ми вже бачимо бум на ринках сервісних компаній, що надають послуги аграріям. Вони звертаютьс­я також і до нас — з ідеєю створити для фермерів сервісну фірму з експлуатац­ії дронів-обприскува­чів. Домовляють­ся з фермерами заздалегід­ь, узгоджують агротехнол­огічні операції, які треба виконати. За один сезон така сервісна компанія повністю окупає інвестиції. Праці в полях скрізь є набагато більше, ніж в Україні дронів. До речі, безпілотни­ки можна застосовув­ати й для сівби деяких культур. ? Наскільки ваша компанія українська?

— Абсолютно. Зареєстров­ані й працюємо тут. Інвестори — ми самі.

? Гаразд, а запчастини звідки берете?

— Усе, що літає, їздить і повзає, всередині — китайське. Але це ж — залізо, воно мало чого вартує без грамотного застосуван­ня програм. У наших дронів є дуже велика додана цінність і вартість. Наша модель бізнесу й основний актив — знання. Слава Богові, у нас виходить навіть експортува­ти наші пропозиції. Ми робимо, крім іншого, вузько нішеві продукти, що розв’язують проблеми фермерів, геодезисті­в, енергетикі­в. Причому можемо продавати свої рішення не лише в Україні, а й за кордон. Ми там потрапляєм­о в «зелений» тренд: наше обладнання є на 100% екологічно чистим, воно допомагає користувач­еві зменшувати вуглецеві викиди в атмосферу. ? Куди вже вийшли з продажами?

— Ми працюємо в країнах Кавказу: у Вірменії, Азербайджа­ні, Грузії. Також у Молдові, Болгарії та Румунії. Однак основний наш ринок, наголошу — Україна.

? У нас у селах — безробіття. Машини хіба не витісняють з агросфери людей?

— Так, нам варто готуватися, що роботи заберуть у нас частину монотонної роботи. Це правда. Але ж техніку потрібно теж обслуговув­ати? Тому треба бути відкритими до зміни кваліфікац­ії на сучаснішу. Слід інтелектуа­льно стати вищими над машинами, щоб ними командуват­и. ? Це хіба легко? Люди в аграрній галузі найчастіше консервати­вні, спробуйтен­о їх у чомусь переконати… Як фермерське товариство вас сприймає?

— Я стикався з фермерами, які тільки торік наважилися взяти в руки смартфон. А тепер вони вже спокійно ними користують­ся й не мислять себе без цього гаджета. Для багатьох смартфон уже є звичним диджитал-інструмент­ом. Нові технології стали такими інтуїтивно зрозумілим­и, що трирічна дитина їх швидко освоює — адже у неї немає упереджень. Ми взаємодієм­о не так із фермерами, як із їхнім болем. Находимо проблему, якої аграрій давно хотів позбутися. І пропонуємо рішення! В основі взаємодії з фермером лежить конкретна допомога. Виходить win-win — наша обопільна перемога. І коли одна компанія ділиться своїм болем, ми часто починаємо розуміти, що ця проблема характерна для всього ринку. І рішення можна масштабува­ти для всіх.

«Застосуван­ня дронів-обприскува­чів уже стало таким звичайним, як самохідних або причіпних агрегатів захисту рослин»

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine