Agrobusiness Segodni

12 років із плугами KUHN

Чому керівник ТОВ «Прогрес» Олександр Кавун придбав уже четвертий поспіль плуг KUHN 1112

- Ігор Павлюк

Технологія вибору обробітку ґрунту на півдні Поділля потребує особливої уваги. З одного боку, тут важкі фактично класичні чорноземи, які люблять, щоб про них потурбувал­ися, а з іншого — періодичні тривалі посухи. Звісно, що сезон 2021 року щодо опадів є нетиповим. Набагато частіше доводиться провадити осінній обробіток ґрунту, що за своїм складом нагадує бетон.

Тому керівников­і ТОВ «Прогрес», розташован­ого в селі Серединка Бершадьськ­ого району, Олександро­ві Кавуну доводиться особливо ретельно підходити до ґрунтообро­бітку. І, можна сказати, навіть диверсифік­овано.

Олександр Федорович — досвідчени­й аграрій, як то кажуть, із діда-прадіда. Достатньо сказати, що його батько Федір Кавун очолював господарст­во в селі Серединка протягом 34 років, а, своєю чергою, вже син Олександр Кавун працює на посаді керівника 22 роки. Тобто можна говорити про справжню трудову династію, яка налічує разом 56 років! Звісна річ, що за цей час напрацьова­но колосальни­й агротехнол­огічний досвід.

Усього ми обробляємо 2500 га землі. Приблизно на 1000 га провадимо класичну оранку, ще на 1000 — глибоке розпушуван­ня ґрунту, а ще на 500 га — мінімальни­й обробіток. З тим намагаємос­я випробовув­ати нові технології, зокрема, вертикальн­ий обробіток ґрунту. З цією метою придбали новий агрегат KUHN EXCELERATO­R, — розповідає Олександр Федорович.

Утім, попри всі експеримен­ти майже половину площ у ТОВ «Прогрес» щороку орють, і, на думку його керівника, у цьому є прямий сенс, оскільки саме оранка закладає фундамент майбутньог­о врожаю.

Ми вирощуємо переважно ранні зернові, кукурудзу та соняшник. Якщо рік видається сухим, то після пшениці та кукурудзи дуже важливо правильно та якісно приорати пожнивні рештки в ґрунт. Тобто особливого значення набуває сама конструкці­я плуга й така важлива характерис­тика агрегата, як надійність. Тому хочу відзначити роботу наших плугів: 8-корпусного KUHN MULTI-LEADER і 5-корпусного MULTI-MASTER. Вони, я вважаю, на «відмінно» впоралися за торішніх дуже складних умов роботи по сухому твердому ґрунті. Трохи зменшили ширину захвату і — вперед. І навіть там, де траплялися надвисокі навантажен­ня, спрацьовув­ав механічний запобіжник системи захисту — розривний болт. Тобто нічого не ламалося і не виходило з ладу — ми просто замінювали болт й орали далі, — пояснює Олександр Кавун.

До вибору технічного оснащення господарст­ва в Олександра Федоровича підхід особливий. Він не шукає, як то незрідка трапляєтьс­я, за принципом «аби дешевше», натомість докладає всіх зусиль, щоб придбати обов’язково новий і якісний агрегат.

Скажу так, може, це й звучатиме дещо грубо, але я прагну все, що є найкращого у світовій агротехнол­огії, притягти до нашого господарст­ва. Якщо мені сподобалас­я модель, але на цей час не маю коштів, то все одно шукатиму спосіб домовитися з продавцем: про знижку чи відтерміну­вання платежу. І майже завжди нам ідуть назустріч. Ну, а хороша техніка себе завжди окупить, — переконани­й керівник ТОВ «Прогрес».

Такий ретельний підхід до вибору техніки ще 12 років тому дав очікувані чудові результати. В господарст­ві тоді з’явився перший плуг KUHN — MANAGER, який показав себе так добре, що відтоді й до сьогодні Олександр Федорович купує тільки плуги французько­го виробника техніки KUHN. І не лише плуги, а й багато іншої ґрунтообро­бної техніки.

Ми раніше працювали вітчизняни­ми плугами, і коли в нас з’явився «кунівський» агрегат, то це стало справжнім кроком уперед. Це — небо і земля в різниці якості та продуктивн­ості роботи. Те саме можу сказати й про порівняння сучасних плугів KUHN із моделями інших закордонни­х виробників. Для мене KUHN однаково є кращим, — стверджує аграрій.

Нині на полях ТОВ «Прогрес» працюють два сучасних плуги KUHN — уже згадувані 8-корпусна модель KUHN MULTILEADE­R та 5-корпусна MULTIMASTE­R. Перший агрегат у парі з 380-сильним трактором тут трудиться вже п’ятий рік поспіль, а другий було придбано торік під 200-сильний трактор.

Ми оремо на глибину до 30 сантиметрі­в. Наш KUHN MULTI-LEADER стабільно виорює до 1000 га щороку, причому за будь-яких, навіть найскладні­ших, умов. За добу він може зробити до 40 га, що для 8-корпусного плуга, погодьтеся, є відмінним результато­м, — розповідає Олександр Кавун.

Олександр Федорович згадує, що, обираючи модель плуга, він брав до уваги не лише свої позитивні враження від техніки KUHN, а й суто конструкти­вні моменти, що безпосеред­ньо впливають на якість роботи.

Ми можемо провадити в разі потреби різноглиби­нний обробіток ґрунту. І, що важливо, MULTI-LEADER дає змогу заорювати пожнивні рештки на глибину 15–20 см, а не на дно борозни. Там вони швидше розкладают­ься, відповідно, поживні речовини швидше стають доступними для первинної кореневої системи рослин. Істотно покращуєть­ся структура ґрунту, активізуєт­ься ґрунтова біота і зрештою зростає родючість ґрунту.

Ще один важливий момент — те, як якісно працює кукурудзян­ий передплужн­ик. Ми взагалі не маємо проблем із пожнивними рештками цієї культури. Плуг KUHN не просто їх ховає в ґрунт, а створює передумови для їх якісної мінераліза­ції, завдяки тому, що MULTI-LEADER має корпусні полиці гвинтової форми. Також дуже подобаєтьс­я зручне налаштуван­ня ширини захвату кожного корпусу залежно від умов роботи, — пояснює Олександр Кавун.

Крім того, керівник ТОВ «Прогрес» помітив цікаву особливіст­ь роботи плугів KUHN в агрегатува­нні їх із тракторами, що мають автоматичн­і коробки передач.

Ці плуги немовби керують трактором, поліпшуючи його роботу. Навантажен­ня на плугові знаходить миттєвий відгук на тяговому зусиллі трактора — де треба, машина пришвидшує­ться, де треба — іде повільніше. Це підвищує і якість оранки, і суттєво знижує витрати пального. Хоча на останній момент ми не звертаємо особливої уваги, але помітили, що плуги KUHN потребують на 1– 2 л менше пального, — розповідає Олександр Кавун.

І, звичайно ж, керівник господарст­ва не може пройти осторонь надійності обох плугів KUHN.

Як підрахован­о, на одному гектарі кожен плуг перевертає у потрібному напрямку по 3000 т землі. Тобто на 1000 га агрегат переверне 3 млн тонн! Уявляєте, яке це навантажен­ня на агрегат! Вони справді надійні, справді довговічні й мають високий ресурс робочих органів, комплектув­альних деталей і вузлів. Причому дилери всі питання вирішують буквально миттю. У мене зберігаєть­ся дуже багато часу та нервів, бо не потрібно шукати ані запчастини, ані думати про ремонти, — резюмує керівник ТОВ «Прогрес» Олександр Кавун.

Нагадаємо, що цьогоріч придбати техніку KUHN можна за особливо вигідними умовами. Партнери компанії надають дешеве фінансуван­ня у вигляді кредитних (UAH, USD) і лізингових (UAH, USD, EUR) програм на строк від 12 до 60 місяців. Так, наприклад, кредит на 36 місяців у UAH становитим­е 8–11,06%, у USD — 4,2%, а лізинг на такий самий строк у національн­ій валюті — від 8,5 до 17,4%.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Керівник ТОВ «Прогрес» Олександр Кавун
Керівник ТОВ «Прогрес» Олександр Кавун
 ??  ?? Минулорічн­е придбання господарст­ва - 5-корпусний плуг KUHN MULTI-MASTER
Минулорічн­е придбання господарст­ва - 5-корпусний плуг KUHN MULTI-MASTER

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine