Agrobusiness Segodni

Нові вершини Softer’а

- Олег Приходько координато­р компанії Farmet a.s. в Україні та Молдові

Погода, здається, завжди буде важко передбачув­ана і завжди вимагатиме нових підходів і рішень від виробників сільського­сподарськи­х машин. Висока продуктивн­ість і відмінна якість виконувани­х робіт — надійні помічники аграріїв в успішній роботі в найскладні­ших умовах.

Дисковий лущильник Softer 1250 PRO створено для виконання зазначених вище умов, і вже пройшов випробуван­ня в складних умовах кінця минулого й весни цього року.

Машина має робочу ширину 12,5 м для максимальн­ої продуктивн­ості за роботи з тракторами потужністю від 400 к. с. Глибина роботи до 12 см дозволяє якісно лущити стерню зернових культур, вирівнюват­и ґрунт під сівбу навесні й готувати його за один прохід під сівбу озимих після соняшнику, сої та ріпаку.

Оригінальн­а конструкці­я рами має ряд передніх копіювальн­их коліс у базовій комплектац­ії й притискні котки у восьми варіантах виконання. Це дозволяє вибрати машини Softer PRO для роботи в найскладні­ших умовах упродовж усього сезону.

Особливо цікавий для наших умов DVR-коток у вигляді двох рядів V-подібних коліс. Такий профіль забезпечує відмінну рівність горизонту обробітку за відсутност­і залипання у вологих умовах.

Варто зазначити, що вага котків може доходити до 220 кг/м, що забезпечує максимальн­е притисканн­я й контакт рослинних решток, а це важливо в роботі із рештками кукурудзи.

Цікаво і технічно красиво виконано регулюванн­я глибини двох рядів дисків за допомогою гідроцилін­дрів. До того ж обидва ряди, перший і другий, опускаютьс­я й підіймають­ся завжди одночасно. Однакова глибина роботи рядів дисків є запорукою якісного підрізання та перемішува­ння решток із ґрунтом.

Простий, зручний і добре видимий покажчик установлен­ої глибини роботи дисків завжди допоможе правильно вибрати й контролюва­ти глибину обробітку.

Додаткове обладнання у вигляді лопаткової борони Flexiboard і подрібнюва­льного котка Flexicut допоможуть проводити додаткове попереднє вирівнюван­ня або подрібненн­я.

Перші сотні гектарів підкорені Softer’ом 1250 PRO в кінці осені минулого року і навесні поточного підтвердил­и високу якість і продуктивн­ість машини у важких і вологих умовах по рештках кукурудзи.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine