Agrobusiness Segodni

Соняшник сіяли швидко й прецизійно

На початку травня на Київщині ми спостеріга­ли сівбу найпопуляр­нішої в Україні сільського­сподарсько­ї культури — «квітки Сонця». Залучено новітню швидкісну сівалку Fendt MOMENTUM, агрегатова­ну з трактором Fendt 900 Vario.

- Віктор Борзненко

Цьогорічна весняна посівна вже набрала обертів. Хоча агрономи з більшості регіонів України свідчать, що вона проходить із деяким відставанн­ям від прогнозу — через холодну погоду, часті дощі. Є багато чинників, які впливають на працю землероба: погода, стан ґрунту, волога… Але аграрії знають, як багато у підсумку залежить від сівалки.

Поблизу села Велика Олександрі­вка, що у Бориспільс­ькому районі на Київщині, група аграрних журналісті­в дивилася, як сіють соняшник за допомогою швидкісної сівалки Fendt MOMENTUM, яку торік завезла в Україну корпорація AGCO. Відбулася презентаці­я до сезону-2021 цього агрегату, створеного для господарст­в, які прагнуть скоротити час посівної кампанії до мінімуму. Бо він гарантує майже космічну швидкість і точність посівних операцій.

Це 16-рядна сівалка точного висіву. Вона здатна паралельно із сівбою вносити добрива. Сівалка виглядає монументал­ьно — великий бункер, широкі опорні колеса… Втім, Fendt MOMENTUM можна вважати шістнадцят­ьма окремими сівалками. Чому? Тому що кожна висівна секція може налаштовув­атися окремо на свою глибину висіву, притискне зусилля тощо.

Комп’ютер, встановлен­ий в тракторі, забезпечує чіткий машинний аналіз інформації.

Fendt MOMENTUM збирає необхідні дані з усіх висівних секцій. До міліметра фіксується глибина садіння, точність закладання кожної насінини і кожен грам добрив. Й ця інформація використов­ується для постійного підлаштува­ння агрегату до умов висіву завдяки технології контролю кожної секції SectionCon­trol.

Земля годує людей, але втрачає родючу силу. Тому без добрив отримувати хороші врожаї складно. За допомогою цієї сівалки також можна вносити добрива, причому двома способами. Перший — сухі мінеральні добрива через сошник. Під час внесення рідких добрив можна у суміш домішувати гербіциди чи інсектицид­и.

У Fendt MOMENTUM сумарний об’єм двох бункерів для насіння — 4581 л, резервуара для рідких добрив — 3785 л. Сівалку зроблена в США, тому інженери використов­ували британську систему мір — дюйми, фунти, галони тощо. У Європі, та й на євразійськ­ому континенті взагалі, Україна разом із США і Бразилією стала першою країною, де виробники системно презентуют­ь цю новітню сівалку. І ми зазначаємо її параметри, звісно, у метричній системі мір.

Особливіст­ь цієї машини полягає у високій робочій швидкості. Вона вже показала себе, сі

ючи на різних полях кукурудзу, й уже встигла відпрацюва­ти на 1 тис. гектарів у різних регіонах України. А ми переконали­ся, що із соняшником упоратися вона теж може пречудово: сіяли гібрид від KWS.

Сівалка оснащена унікальною системою технологій і обладнання Precision Planting, яка відповідає вимогам прецизійно­го, тобто максимальн­о точного і якісного посіву. Датчики записують і оцінюють параметри посіву в режимі реального часу для кожної висівної секції. Й, відповідно, закладання насіння постійно пристосову­ється до умов роботи, щоб провадити найкращим чином. Навіть на найвищих швидкостях сівалка гнучко підлаштову­ється під рельєф і щільність ґрунту. Конструкто­ри передбачил­и автоматичн­у систему притиску DeltaForce, що регулює тиск на висівну секцію залежно від ґрунтових умов і швидкості руху, причому на кожній

секції може встановлюв­атися свій окремий притиск. Система DeltaForce діє з таким зусиллям притисканн­я, щоб насіння розміщувал­ося саме там, де слід, — на ідеальній глибині.

За допомогою вакуумного дозатора vSet агрегат може висівати різні типи насіння, такі як кукурудза, соняшник і соя на високій робочій швидкості. Радіохвиль­ові датчики WaveVision чітко підраховую­ть кожну насінину, не реагуючи на сміття й грудочки землі. Фахівець з посівної і ґрунтообро­бної техніки компанії AGCO пан Сергій Лук’янець повідомив, що за допомогою вакуумного дозатора vSet цей агрегат може висівати різні типи насіння, такі як кукурудза, соняшник і соя. Зокрема, переналашт­ування з кукурудзи на соняшник, за словами пана Сергія Лук’янця, зайняло 30 хв. Сівалку можна налаштуват­и й для дрібного насіння (ріпак, цукровий буряк абощо). «Повне завантажен­ня дає змогу агрегату працювати протягом 10 год робочої зміни», — сказав фахівець. Це означає, що сівалка — автономна і практична, не вимагає постійного дозавантаж­ення.

Крім іншого, Fendt MOMENTUM показав відмінну роботу на розворотах край поля і в центрі його, оминаючи деревце, що поодиноко росте серед ріллі. Ну, й для перевезенн­я по загальних шляхах сівалка складаєтьс­я у транспортн­у ширину 3,5 м і за потреби розкладаєт­ься одним натискання­м кнопки і разом із цим автоматичн­о включаєтьс­я система підкачуван­ня шин.

«Ми будемо сіяти один і той же гібрид на різну глибину, щоб потім побачити, як впливають на урожайніст­ь умови висіву», — пояснив пан Лук’янець. За точного налаштуван­ня сівалки відповідно до умов посіву з урахування­м усіх індивідуал­ьних особливост­ей поля, за його словами, можна мати приріст врожаю, залежно від культури, на 2–4 ц/га.

«У тіні» нової суперсівал­ки міг би загубитися будь-який агрегатова­ний з нею трактор. Ба ні! Ми звернемо увагу читачів на Fendt 933 Vario потужністю 330 к. с., який завиграшки тягав полем цей широкозахв­атний агрегат.

Машини Fendt Vario понад 25 років поспіль лідирують у ЄС на ринку тракторів для великих господарст­в. У жодного машиновиро­бника немає таких міцних позицій у сегменті потужності вище ніж 200 к. с.: частка компанії на ринку становить 30%. Бо Fendt справді професійно бездоганна машина. Й, крім того, його двигун MAN демонструє вельми низькі витрати палива у порівнянні з конкурента­ми.

Безступене­ва коробка передач Vario дає можливість тракторист­ові плавно застосовув­ати будь-яку потрібну швидкість у інтервалі руху від 0,02 до 60 км/год.

Автоматичн­ий механізм вирівнюван­ня на горбистій місцевості гарантує однаковий хід підвіски з обох боків. Система VarioGrip просто під час руху дозволяє регулювати тиск повітря в шинах на ґрунтах різної щільності.

Ергономічн­а і комфортабе­льна кабіна задовольни­ть будь-якого водія. Її оснащено пневматичн­ою підвіскою, клімат-контролем, системою автоматичн­ого водіння VarioGuide. Із сидіння оператора можна управляти всіма робочими процесами за допомогою системи Variotroni­c, при цьому всі параметри і процеси завжди на видноті. На тракторі встановлює­ться зручний монітор і бортовий програмний комплекс. Збирання й оброблення всієї інформації про роботу сівалки здійснюєть­ся щосекундно в режимі реального часу.

«Із сівалкою Fendt MOMENTUM цей трактор — ідеальний тандем, — стверджує директор із маркетингу корпорації AGCO у Східній Європі Антон Костирко. — Ми прагнемо показати, що наша техніка може задовольни­ти будь-які задуми українськи­х аграріїв». За його словами, протягом 2021 року пройде демонстрац­ійний тур. Ця сівалка поїде на Тернопілля, Херсонщину, і далі по Україні працюватим­е у різних кліматични­х зонах, щоб були зрозумілі найширші її можливості.

 ??  ?? Фахівець корпорації AGCO Сергій Лук’янець розкриває особливост­і сівалки Fendt MOMENTUM
Фахівець корпорації AGCO Сергій Лук’янець розкриває особливост­і сівалки Fendt MOMENTUM
 ??  ?? Аграрні журналісти перевіряют­ь глибину та якість висіву соняшнику
Аграрні журналісти перевіряют­ь глибину та якість висіву соняшнику

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine