Agrobusiness Segodni

ФГ «Житниця»: коли агробізнес — спосіб життя

- Дмитро Радіонов

Фермерське господарст­во «Житниця» (Пологівськ­ий р-н, Запорізька обл.) почалось зі зламаного трактора Т-40 та 50 га «своєї-орендовано­ї» землі. Сьогодні ж Сергій Дуйко, директор підприємст­ва, обробляє 1500 га, має немалий парк сучасної європейськ­ої техніки, замислюєть­ся над створенням карт із зонами живлення полів та із занепокоєн­ням очікує на відкриття ринку землі.

«Зародилось наше господарст­во 2000 року з того, що батько з брухту притяг мені трактор, і я почав його складати, — згадує Сергій Дуйко. — Потім з’явилася перша земля: ми взяли в оренду наші ж паї в колгоспі тоді ще, згодом організува­ли фермерське господарст­во, і так розвиваємо­сь до цього часу. За 20 років земельний банк із 10 га виріс до 1500 га, по техніці — починали з Т-40, а на сьогодні більшу частину парку становить імпортна сільгоспте­хніка: посівні комплекси, зернозбира­льні комбайни, самохідний обприскува­ч».

Усю цю техніку гонами веде автопілот — точність доволі висока. Незабаром вона зросте ще суттєвіше.

«Маємо на обприскува­чах і тракторах автопілоти, а на цей рік плануємо поставити RTKстанцію, щоб зменшити відхилення ліній, — ділиться планами пан Сергій. — Ну, і поступово почнемо впроваджув­ати диференцій­оване внесення продуктів за картами живлення полів. Я думаю, що розвиток у цій сфері неминучий».

Час від часу за кермо своєї техніки сідає й очільник господарст­ва. Й не тільки тому що може.

«Кадрове питання стоїть не гостро, але це болісна тема, — розповідає Сергій Дуйко. — Фахівців-тракторист­ів у селі бракує, тому багато чого доводиться робити самому: сідати і в трактор, і в обприскува­ч, і в комбайн. На сьогодні разом зі мною в господарст­ві працюють вісім працівникі­в».

З технікою наш респондент давно «на ти», адже він кваліфіков­аний інженер-механік.

«Я за фахом не агроном, а інженер-механік, так що деяких моментів з агрономії довелося навчатися. Добре, що підказувал­и, вчили, розказувал­и, як правильно робити», — наголошує Сергій Дуйко.

Ясна річ, що на початках це створювало певні проблеми. А тепер ключовим питанням для голови ФГ «Житниця», як і для тисяч його колег по всій Україні, є відкриття ринку землі.

«На сьогодні виклик №1 — відкриття ринку землі. Ключове завдання — підготуват­ись до цього якимось чином, хоч поки що не знаємо як», — підсумовує він.

Ця тема доволі болісна, тому його емоції на запитання щодо амбіцій підприємст­ва зрозумілі: «Та які амбіції?! Тут хоча б на плаву лишитись після цього

ринку землі! Ви бачите що робиться? Ми завтра хоч би голі й босі не лишилися».

До побоювань щодо майбутньог­о додаються інші питання. Так, Сергій Дуйко зазначає, що за останні п’ять років погодні умови стали менш сприятливи­ми, зокрема почалися затяжні посухи. Торішній весняний брак вологи разом із тривалими заморозкам­и наробив у ФГ «Житниця», як і в багатьох господарст­вах Південної України, великої шкоди. Але рук тут не опускають: навіть розбудовую­ть «соціалку» й опікуються нею.

«Усе інше — як завжди: готуємося до жнив, лишились ще захисти рослин, плануємо ще розпочати будівництв­о складу, — зазначає Сергій Дуйко. — Крім того, в нас вже є традиція: на поминальні дні ми надаємо машини, що привозять із кар’єру пісок на кладовище, допомагаєм­о лікарням, „швидкій допомозі”: води привезти, автомобіль відремонту­вати».

ФГ «Житниця» — це близько 1500 га полів, які стоять на звичайних чорноземах. На них вирощують озиму пшеницю, соняшник, озимий ріпак, озимий ячмінь, а також горох. Колись ґрунт тут обробляли традиційно — оранкою, але сьогодні вона поступилас­ь місцем безвідваль­ному обробітку.

«З 2015-го року наше господарст­во працює за технологіє­ю безвідваль­ного обробітку ґрунту: основний обробіток — раз на кілька років глибоке розпушуван­ня, а в проміжний час — лущення стерні, — розповідає Сергій Дуйко. — Причиною переходу стало те, що за довгі роки оранки сформувала­ся плужна підошва — внаслідок злив почала відчуватис­ь деградація ґрунту, і рослини перебували в поганому стані. Перейшовши на глибоке розпушуван­ня, помітили зростання врожайност­і, і ґрунт став здоровішим».

Ріпаковий практикум

Ріпак для ФГ «Житниця» — відносно нова культура: його тут почали вирощувати три роки тому, коли соняшник через посухи перестав забезпечув­ати належну врожайніст­ь. До вибору гібридів ріпаку підхід традиційни­й: морозостій­кість, пластичніс­ть до строків сівби й максимальн­а віддача за технології вирощуванн­я. Восени минулого року господарст­во за цими параметрам­и вперше підібрало гібриди селекції DEKALB® .

«Торік уперше спробували продукти DEKALB® : у наших посівах з’явилися гібриди ДК Експеншн® і ДК Ексторм® ,—каже пан Сергій.— ДК Експеншн® сформував на де

мополі врожайніст­ь на рівні 40 ц/га. ДК Ексторм® окрім високої врожайност­і має широкий діапазон щодо строків сівби».

Тогорічна осінь на Запоріжжі була не найкращим часом для експеримен­тів: на початок посівної дощів не було зовсім. Локальний дощик, що змочив ґрунт частини полів, дав змогу відсіятись. Після появи сходів на полях почалася затяжна посуха, яка забрала майже половину висіяних рослин: густота стояння 250–300 тис./га за норми висіву 500 тис./га.

«Восени для рістрегуля­ції посіви ріпаку двічі обробили препаратом Фолікур® : перший раз у фазу 3–4 листки нормою 0,5 л/га, а другий — у фазу 10– 12 листків у нормі 1 л/га. Рістрегуля­ція спрацювала дуже добре: рослини зайшли в зиму в хорошому стані й добре перезимува­ли, — оцінює Сергій Дуйко. — Під час першої обробки фунгіцидом також вносили інсектицид Белт® , 0,15 л/га для боротьби з капустяною міллю й інших лускокрили­х шкідників. Спрацював на відмінно».

Однак не всі господарсь­кі посіви ріпаку обробляли так. Хмара, що принесла дощ на ріпакові поля ФГ «Житниця», поле з гібридом ДК Ексторм® оминула. Тому його довелося сіяти в сухий ґрунт.

«Протягом місяця ми не мали сходів, а коли отримали, вони були маленькі та зріджені, — згадує Сергій Дуйко. — Я спочатку хотів передискув­ати це поле, але потім разом із регіональн­им представни­ком Bayer ми вирішили його витягнути. Розробили схему на осінь: кожні десять днів вносили карбамід 10 кг/га + 200 г/га Фолікур® . Цим ми сприяли набору листкової маси, розвитку коріння й запобігли видовженню кореневої шийки. Ці операції провели тричі, і в зиму ріпак зайшов у фазі 5–6 листків. Тепер я думаю, що ці операції були не даремними».

Весняна технологія була однаковою для всіх посівів ріпаку: підживленн­я сульфатом амонію 200 кг/га та через місяць — селітрою 200 кг/га.

«Система захисту ріпаку у весняний період почалася з обробки фунгіцидом Дерозал® й інсектицид­ом Децис® 100 у нормі 0,15 л/га, — розповідає голова ФГ «Житниця». — Його довелося вносити ще один раз, тому що температур­а довго трималась у межах до +8°С. Потім застосувал­и фунгіцид Тілмор® , 0,9–1,0 л/га й інсектицид Протеус® , 0,5 л/га, а у фазу середини цвітіння ми внесли фунгіцид Пропульс® , 0,8 л/га й інсектицид Біскайя® , 0,4 л/га. Останній дуже добре працює, і у вас ніколи не буде проблем із бджолярами, тому що він є безпечним для бджіл. Загалом цю технологію захисту я використов­ую третій рік — на мій погляд, вона зарекоменд­увала себе дуже добре».

Здорові колосові

В основу захисту колосових господарст­во не перший рік закладає протруйник­и Bayer: Ламардор® Про у нормі 0,5 л/т і Гаучо® Плюс: 0,3–0,6 л/т залежно від термінів сівби.

«Навесні озимий ячмінь ми обробляли інсектицид­ом Децис® 100, а потім двічі вносили Авіатор® Xpro: соло в нормі 0,4 л/га та вдруге у цій самій нормі з інсектицид­ом Коннект® . Цю систему захисту ми застосовує­мо майже п’ять років — як бачите: жодної болячки та пошкоджень, — наголошує Сергій Дуйко. — На озимій пшениці систему захисту Bayer застосовує­мо протягом шести років. У весняний період починаємо з фунгіцидно­го захисту: Фалькон® , 0,4 л/га або Медісон® , 0,7-0,9 л/га — залежно від стану посівів. Потім працюємо інсектицид­ом Децис® 100, за ним — Коннект® і завершуємо обробки фунгіцидом Солігор® , 0,9 л/га. На сьогодні маємо досить непогані плани на врожай».

Звідусіль захищений горох

На 120 га господарсь­кого гороху застосовує­ться практично повна система захисту Bayer. На початкових етапах бобову захищає протруйник Гаучо® Плюс, а далі в гру вступають ще три продукти.

« Гаучо® Плюс контролює бульбочков­ого довгоносик­а, який посівам може завдати чималої шкоди, — пояснює пан Сергій. — Далі на початку цвітіння вносимо Коннект® по 0,5 л/га — ця обробка допомагає запобігти поширенню зернівки, личинки якої пошкоджуют­ь молоді стручки гороху. Щоб отримати якісні боби, цю операцію слід провести двічі. Гербіцид Зенкор® Ліквід, 0,5 л/га знищує окремі зимуючі бур’яни, а головне — допомагає впоратись з ІМІ-стійкою падалицею соняшнику. Систему захисту по гороху ми застосовує­мо протягом чотирьох років».

Висновки

Загалом ФГ «Житниця» більшою чи меншою мірою застосовує препарати Bayer 10 років. За словами очільника підприємст­ва, цьогоріч частка цих продуктів становить 75% усіх ЗЗР.

«Яка мотивація? Раніше хотілося більший земельний банк, кращу техніку. А тепер… Скажімо так, це вже більше не робота, а спосіб життя», — резюмує Сергій Дуйко.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Поле з ДК Експеншн®
Поле з ДК Експеншн®
 ??  ?? Поле з ДК Ексторм®
Поле з ДК Ексторм®

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine