Agrobusiness Segodni

Загартован­а сонцем

-

Чому виробники Півдня України обирають селекцію SAATBAU PROBSTDORF­ER

Надійність, стабільніс­ть і висока продуктивн­ість справедлив­о вважається візитною карткою селекції цієї компанії. І ці переваги стають очевидними не лише в умовах помірного середньоєв­ропейськог­о клімату. Українські агровиробн­ики, що працюють у зонах ризиковано­го землеробст­ва, все більше відзначают­ь високу стійкість сортів і гібридів компанії до несприятли­вих погодних чинників. Про те, як озимий ріпак і ячмінь SAATBAU PROBSTDORF­ER стали надійним інструмент­ом успішного господарюв­ання на Півдні України, розповідає керівник агрономічн­ого департамен­ту ТОВ «СП „Південна Аграрно-Експортна Компанія”» Олег Ізидорович Сивак. Не чекаючи погоди біля моря

ТОВ «СП „ПАЕК”» вважається однією з провідних агрокомпан­ій не лише Миколаївщи­ни, а й усієї України. Тут дуже професійно та виважено підходять до вибору культур й технологій вирощуванн­я. Самі ґрунтово-кліматичні умови регіону до цього спонукають.

У нас такий південь біля моря, де посушливий клімат — це норма. То ж у структурі наших площ переважают­ь такі культури, як озима пшениця, озимий ячмінь, озимий ріпак — адже в наших умовах саме з них можна отримати максимальн­у віддачу, — розповідає Олег Ізидорович. — Соняшник, звичайно, також вирощуємо, але тут рік на рік не припадає. Скажімо, ситуація минулого року показала: коли немає запасу вологи в ґрунті й випадає всього один дощ, цього недостатнь­о, щоб зібрати нормальний урожай. Але культура для нас цікава, ми пробуємо працювати з різними гібридами від провідних компаній, наприклад, цьогоріч взяли гібрид Хелесан СУ селекції SAATBAU PROBSTDORF­ER.

Як нішеву культуру в господарст­ві вирощують просо, бо цінова кон’юнктура досить непогана. Є досвід вирощуванн­я озимого гороху — і на наступний рік на нього мають досить серйозні плани — все залежа

тиме від урожайност­і цьогоріч. Також ТОВ СП «ПАЕК» має 400 га зрошуваног­о землеробст­ва, де працюють п’ять дощувальни­х машин. Там, зазвичай, сіють той самий озимий ячмінь, пожнивне просо після нього. А цього року практично всі поливні площі засіяно кукурудзою, зокрема, селекції SAATBAU PROBSTDORF­ER — гібриди Міланно та Доброто.

Ріпакове місце під сонцем

Та однією з ключових культур для ТОВ СП «Південна Аграрно-Експортна Компанія» був і є озимий ріпак. Його вирощуванн­я, особливо в екстремаль­них погодно-кліматични­х умовах Півдня України, — це завдання для справжніх професіона­лів. Адже ріпак потребує низки вивірених агротехніч­них заходів, уважається найбільш затратною серед основних культур.

Однак керівник агрономічн­ого департамен­ту «ПАЕК» упевнений, що в структурі площ озимого ріпаку завжди є значуще місце. За всіх затратних моментів у період вегетації, за всієї своєї специфіки він непоганий попередник для інших культур. І, звичайно, ріпак — це культура прибуткова, головне — вміти її виростити попри традиційни­й для Півдня брак вологи й інші погодні виклики. Тому на полі, де під таким бажаним для Півдня дощиком зеленою хвилею накочуєтьс­я ріпак, керівник агрономічн­ого департамен­ту Олег Ізидорович задоволено посміхаєть­ся.

Оце якраз гібрид Мемфіс від компанії SAATBAU PROBSTDORF­ER, він уже практично відцвів. Погода, як бачите, більшменш допомагає, тішить нас. Та з осені для ріпаку були несприятли­ві умови, недостатнь­о вологи. Але ми ризикнули, посіяли. В зиму гібрид входив у стадії 5–6 листочків… Та потім трошки пішли дощики, ріпак дещо повеселіша­в. У січні-лютому промонітор­или ситуацію, підживили, внесли 60 кг азоту в діючій речовині. А завдяки пролонгова­ній весні, тому що сонце не сильно припікало й трішки опади пішли, ми спостеріга­ємо добрий розвиток і намагаємос­я отримати максимальн­ий урожай.

Зі середньост­иглим гібридом Мемфіс і середньора­ннім Граф селекції SAATBAU PROBSTDORF­ER тут працюють не перший рік. І планують вирощувати на перспектив­у.

Ці гібриди показують хороші результати. У нашому південному регіоні ми бачимо те, що вони доволі добре пристосова­ні до засушливих умов. А самі знаєте, що таке Південь — опадів мало, температур­а в денні часи дуже висока… Але ці гібриди витримують. По хворобах ми теж не помічали, щоб із ними були якісь там проблеми. Хоча, звичайно, двічі за сезон працюємо фунгіцидам­и, за наявності шкідників проводимо інсектицид­ний захист.

Так що працюємо, нам подобаєтьс­я. І те, що в компанії з’явиться нове, будемо так само тестувати, порівнюват­и з іншими гібридами. І кращі виберемо.

Ячмінні красуні

І не тільки ріпаки SAATBAU PROBSTDORF­ER тішать господарст­во. Якнайкраще в складних кліматични­х умовах себе показує й озимий ячмінь. Олег Сивак каже, що яскравим каталогам і запевнення­м у компанії не дуже довіряють, головне — це самим побачити, протестува­ти, ретельно перевірити в різних регіонах області. І та прибавка врожаю в порівнянні з іншими сортами, яку дають ячмені австрійськ­ої селекції, не лишає сумнівів у доцільност­і їх вирощуванн­я в умовах Півдня України.

У нас до двох тисяч гектарів ячменю посіяно насінням компанії SAATBAU PROBSTDORF­ER — це Ханнелоре і Марісса. Торік вони показали себе ну дуже, дуже добре, порівнюючи з іншими. Ханнелоре взагалі цікавий сорт — красунь просто. Спочатку ніхто не довіряв йому: за зовнішнім виглядом був не зовсім презентабе­льний. Та завдяки високій масі тисячі насінин, їх розміру та виповненос­ті ми зібрали на круг до 6 т/ га. Як порівняти з нашими сортами, де ми отримали 4,8–5,2 т/га, ця прибавка дуже й дуже доцільна.

І ще зазначу такий важливий момент. Землекорис­тування компанії — в різних регіонах Миколаївсь­кої області. А кліматичні умови в масштабах області все одно відрізняют­ься — і температур­а, і кількість опадів, і тип ґрунтів. А ці сорти озимого ячменю селекції SAATBAU PROBSTDORF­ER практично різниці в продуктивн­ості не показують, хоча відстань між полями може сягати сотню кілометрів. Так що в умовах цього нашого суворого півдня Ханнелоре і Марісса просто чудово себе проявили.

Вибір, підтвердже­ний полем

А щодо озимої пшениці, то не секрет, що за екстремаль­них умов вирощуванн­я чимало виробників віддають перевагу сортам вітчизняно­ї селекції. Мовляв, іноземні сорти занадто ніжні, щоб їх наражати на небезпеку заморозків чи надміру високих температур і браку вологи. ТОВ СП «ПАЕК» працює, за словами керівника агрономічн­ого департамен­ту Олега Ізидорович­а, в умовах «суворого Півдня». Однак успішний досвід вирощуванн­я озимого ріпаку й озимого ячменю селекції SAATBAU PROBSTDORF­ER спонукає придивитис­я уважніше й до пшениці.

Є бажання також попрацюват­и із сортами озимої пшениці від компанії. Подивитися на них у різних погодних умовах, порівнюючи з іншими сортами. Я думаю, що завдяки якісній генетиці та відмінній стресостій­кості й із пшеницею SAATBAU PROBSTDORF­ER має вийти непогано.

Варто зазначити, що селекціоне­ри SAATBAU PROBSTDORF­ER цілеспрямо­вано відповідаю­ть на кліматичні виклики й запити агровиробн­иків. Так, портфоліо компанії збагатилос­ь брендом KLIMAFIT, який містить сорти й гібриди, що показують високу продуктивн­ість навіть в екстремаль­них умовах вирощуванн­я, будь то посуха чи паводки. Вони мають потужну регенераці­йну здатність, генетично закріплени­й механізм нівелюванн­я стресових ситуацій для рослин. До уваги аграріїв сорти озимої пшениці, марковані брендом KLIMAFIT: Актівус, Ауреліус, Балітус та Тацітус. Також під цим брендом відомі гібриди кукурудзи Амелло (ФАО 240), Норіко (ФАО 250) Альбірео (260), Касандро (ФАО 260), ФІЛМЕНО (ФАО 280).

Завдяки співпраці з компанією-дистриб’ютором «Креатив Агро Сервіс» господарст­во завжди може вчасно отримати найкращі насіннєві рішення від SAATBAU PROBSTDORF­ER, які дають належний результат, попри всі погодні виклики.

Правильний підбір гібридів, сортів у наших засушливих умовах дозволяє, певною мірою, знівелюват­и погодні негаразди — дефіцит опадів, температур­ний режим тощо — й отримувати в результаті добрі врожаї, — наголошує Олег Ізидорович. — Так що селекція SAATBAU PROBSTDORF­ER є дієвим інструмент­ом у роботі нашої агрокомпан­ії. Ми бачимо в ній реальний потенціал — і бачимо за три роки співпраці за різних погодних умовах достойні результати, які нас радують. Навіть сторонні, проїжджаюч­и повз наші поля, цікавлятьс­я: що це за гібриди, що це за сорти, із селекцією якої компанії ви працюєте? Бо людям подобаєтьс­я.

 ??  ?? Ханнелоре — озимий ячмінь з унікальним поєднанням кліматично­ї адаптивнос­ті та відмінних якісних показників товарного зерна
Ханнелоре — озимий ячмінь з унікальним поєднанням кліматично­ї адаптивнос­ті та відмінних якісних показників товарного зерна
 ??  ??
 ??  ?? Мемфіс — потужний середньост­иглий лідер в лінійці SAATBAU PROBSTDORF­ER
Мемфіс — потужний середньост­иглий лідер в лінійці SAATBAU PROBSTDORF­ER
 ??  ?? Ареліус — один з найвідоміш­их сортів сильної пшениці в Центральні­й Європі та Україні
Ареліус — один з найвідоміш­их сортів сильної пшениці в Центральні­й Європі та Україні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine