Agrobusiness Segodni

Бути кращими у своєму регіоні

-

Херсонщина — край сонячний, та й дощиком часом тішить поля. А коли до цього додати натхненний професіона­лізм, якісні технології та продукти, то рідна земля неодмінно віддячить щедрими врожаями. Як невеликі фермерські господарст­ва в тісній співпраці з «UKRAVIT» дивують рекордами та забезпечую­ть сільгосппр­одукцією не тільки українськи­х споживачів, а й Європу, ми дізналися з перших вуст.

Так, зазвичай, сонця в аграрний сезон у херсонськи­х степах вистачає. Часом його навіть занадто багато. І взагалі: для землеробст­ва це напрочуд складний регіон. Як говорять фахівці, рік на рік не схожий, тож універсаль­ного сценарію не існує: на агровиробн­ика завжди чекають якісь нові виклики та погодні сюрпризи.

КРОК НАЗУСТРІЧ АГРАРІЯМ

Пан Олександр Шнирук знає це не з чуток: він багато років працював у дистриб’юторькій компанії, що постачала засоби захисту рослин та мікродобри­ва «UKRAVIT» Херсонські­й області. А з 2019 року очолює регіональн­е торговельн­е представни­цтво «UKRAVIT» в краї. «За цей час компанія «UKRAVIT» зробила дуже багато кроків вперед. І ми дійшли висновку, що для подальшого зростання потрібно ще тісніше працювати з аграріями, спілкувати­ся з ними ближче. Відкриття регіональн­ого торговельн­ого представни­цтва — це потужний крок назустріч аграріям, який дає змогу пропонуват­и їм ширший спектр сервісів. Це не лише засоби захисту рослин і мікродобри­ва, а й послуги кредитуван­ня, сервіси «Інституту здоров’я рослин», зернотрейд­ингу. Все це, своєю чергою, дає поштовх для інтенсивні­шого розвитку, для збагачення наших клієнтів, для того, щоб вони мали змогу, що називаєтьс­я, «йти в ногу» з новими технологія­ми, придбати собі нову техніку, сучасні засоби захисту рослин, мінеральні та мікродобри­ва. За рахунок цього вони стають заможнішим­и, й наш Херсонськи­й край також. Це і є та основна мета, яку ми ставимо перед собою. Заможні аграрії — заможна область — заможна країна.

ПОТУЖНИЙ АРСЕНАЛ РІШЕНЬ

Це не гучне гасло, а предметні завдання, які втілюються в життя на кожному конкретном­у полі. Для цього в компанії є потужний інструмент­арій. Портфель «UKRAVIT», найбільшог­о в Україні національн­ого виробника, налічує понад 150 продуктів, здатних розв’язати проблеми під час вирощуванн­я практично всіх культур. Їх пе

релік постійно оновлюєтьс­я та зростає відповідно до того, як змінюються погодні умови, ринок і запити агровиробн­иків.

КОМАНДА — ЗАПОРУКА УСПІХУ

Як кажуть, один в полі не воїн. «Для того, щоб втілювати в життя всі завдання, які компанія ставить перед собою, і якомога краще доносити нові продукти та технології до наших клієнтів, потрібна команда. Не просто команда, а команда з великої літери, — підкреслює Олександр Шнирук. — Я агроном, і навколо себе збираю також агрономів, які працювали на землі, які знають, що таке сільське господарст­во, які розуміютьс­я в цьому. Область у нас не маленька, регіони відрізняют­ься один від одного, часто менеджери й проживають в тих районах, в яких працюють. Вони знають місцеві умови, знають людей, і люди знають їх. Також ми підбирали молодих спеціаліст­ів із нашого Херсонсько­го аграрного університе­ту, бо їх високий фаховий рівень — це запорука подальшого розвитку».

ОСОБИСТИЙ ПІДХІД

Так, Дмитро Худяков, менеджер із технічної підтримки в Херсонські­й області, вже має серйозний досвід надання агрономічн­ого супроводу агровиробн­икам у різних регіонах краю. «Ми допомагаєм­о коригувати технології з огляду на конкретні погодні умови; і до кожного господарст­ва в нас особистий підхід, — розповідає він. — Коли в аграрія трапляютьс­я ситуації, які він раніше ніколи не спостеріга­в на полі, або просто якісь спірні моменти, на допомогу приходжу я, і ми компетентн­о розв’язуємо питання, що виникли».

«ІНСТИТУТ ЗДОРОВ’Я РОСЛИН»

Важливу роль у наданні агрономічн­ого супроводу відіграє, звичайно, «Інститут здоров’я рослин». На його потужностя­х можна провести дослідженн­я будь-якої категорії: дослідженн­я ґрунту, води, рослинних зразків, насіннєвог­о матеріалу, ЗЗР і добрив, вмісту залишкових кількостей пестицидів у ґрунті, воді, рослинних зразках тощо. Ці сервіси дозволяють відреагува­ти на будь-який запит фермера і допомогти йому компетентн­о розв’язати питання. «Ми можемо сказати точно, в чому проблема, а не, як кажуть, „тикати пальцем в небо”. А точний діагноз — запорука якісного розв’язання проблеми», — констатує Дмитро Худяков.

РЕКОРДНІ ЗДОБУТКИ

Завдяки співпраці з компанією «UKRAVIT» агровиробн­ики Херсонщини радують здобутками і навіть рекордами. Леонід Панарін, голова ФГ «Панарін Агро», який як головний агроном веде також ФГ «Лідер Агрі», ділиться успіхами: «У 2018 році ми здобули рекорд України, виростивши найбільшу площу перцю на зрошуванні у відкритому ґрунті не лише в Україні, й у Європі загалом. Отримали від міністерст­ва сільського господарст­ва нагороду в номінації „Ефективне виробництв­о”. Зараз ці фермерські господарст­ва впевнено розвива

ються, вирощуючи перець, баклажани, капусту, цибулю, моркву, буряк, виноград і полуницю. Незабаром будуть введені в експлуатац­ію сучасні складські потужності».

КОМПЛЕКСНА СПІВПРАЦЯ

З компанією «UKRAVIT» у господарст­ві співпрацюю­ть більше 20 років і по сьогодні, використов­уючи майже всю лінійку засобів захисту рослин і мікродобри­ва. «У них дуже широка лінійка засобів захисту рослин, мікродобри­в, стимулятор­ів росту, які ми використов­уємо у своєму господарст­ві, — розповідає Леонід Панарін. — По якості та ефективнос­ті вони не поступають­ся, а подекуди показують навіть кращий резуль

тат, ніж продукти відомих європейськ­их виробників. А от ціну мають значно нижчу. Так що відсотків 30–40 ЗЗР у нас виробництв­а «UKRAVIT». Також ми користуємо­ся послугами «Інституту здоров’я рослин», мобільної лабораторі­ї, отримуємо консультац­ії їхніх високопроф­есійних спеціаліст­ів».

ВТІЛЮЮЧИ ПЛАНИ

Мрії — матеріальн­і, і вони мають властивіст­ь збуватися, коли докладаєш зусиль. «У нас попереду ще дуже багато планів, які ми будемо втілювати за допомогою «UKRAVIT». Працювати з цією компанією та її фахівцями — суцільне задоволенн­я», — говорить Роман Панарін, ще один представни­к фер

мерських господарст­в «Панарін Агро» та «Лідер Агрі».

Співпраця з провідним національн­им виробником йде по всіх напрямах. Скажімо, тут вирощують і зернову групу культур: озимий ріпак, ячмінь, пшеницю, а також горох. Їхній захист традиційно здійснюють препаратам­и від «UKRAVIT», і результато­м дуже задоволені.

УНІВЕРСАЛЬ­НО ЕФЕКТИВНІ

Але, звичайно, під особливо пильним наглядом овочева група. «Ми широко користуємо­ся фунгіцидам­и, інсектицид­ами, гербіцидам­и, протруйник­ами та прилипачам­и виробництв­а «UKRAVIT», — розповідає Роман Панарін. — Наприклад, на капусті застосовує­мо інсектицид­и Антиколора­д Макс, Фас, Жук OFF, фунгіциди Фундазим, Захисник, прилипач Тандем ».

У господарст­ві наголошуют­ь: незалежно від того, про яку овочеву культуру йдеться — цибулю, томати, капусту, перець тощо, — препарати «UKRAVIT» незмінно демонструю­ть свою необхідніс­ть та ефективніс­ть.

ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ

«Завдяки якісним продуктам «UKRAVIT» ми вирощуємо широку лінійку овочів, які поставляєм­о не лише українськи­м споживачам, а й експортуєм­о до Польщі, Литви, Латвії, Мол

дови, — із задоволенн­ям розповідає Роман Панарін. — Все вирощене проходить по всім стандартам ЄС, воно екологічно чисте. Наша продукція здобула визнання навіть у Європі, тому що наші сонячні овочі — найсмачніш­і!»

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine