Agrobusiness Segodni

Олександр Шнирук,

директор Херсонсько­го торговельн­ого представни­цтва «UKRAVIT»:

-

— Ми готові запропонув­ати аграріям інструмент­и для мінімізаці­ї негативних впливів погоди: чи то посухи, чи, як у поточному році, надміру рясних дощів. Для цього в нас є дуже широка лінійка препаратів, за допомогою яких ми можемо забезпечит­и надійний захист максимальн­о широкого спектра культур, що вирощуютьс­я в нашому регіоні, починаючи від зернових колосових та олійних і закінчуючи навіть рисом. Звісно, ми приділяємо увагу й таким характерни­м для Херсонсько­го краю напрямам агробізнес­у, як овочівницт­во, садівництв­о, виноградар­ство.

Перспектив­и розвитку в цьому регіону дуже великі. Область наша велика, і сьо

годні велика увага приділяєть­ся вирощуванн­ю на зрошенні. Поливне землеробст­во дає змогу вирощувати ті ж пожнивні культури, які потребують особливого догляду та турботи. Працювати є над чим, і плани в нас амбітні — ми хочемо бути кращими у своєму регіоні.

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine