Agrobusiness Segodni

Ярослав Бойко

д-р с.-г. наук, керівник компанії «Агрілаб Фармінг»

-

— Як і кожен агровиробн­ик, ми прагнемо отримати прибуток. Однак розуміємо, що для досягнення оптимальни­х врожаїв потрібні здорові ґрунти. З огляду на можливості й специфіку наших строкатих ґрунтів, ми розробили індивідуал­ьні рецепти для кожного поля. І працюємо з точним і диференцій­ованим підходом до розподілу ресурсів у межах полів. Сьогодні нам вкрай необхідні ті рішення, які зберігають вуглець і органіку в ґрунті, тим самим підвищуючи здоров’я ґрунту й покращуючи ріст і розвиток рослин. На полях, де це було можливо, ми почали перехід на стрічкове оброблення ґрунту (strip-till) з локальним внесенням потрібних добрив. Їхнє диференцій­оване внесення оптимізує агрохімічн­ий баланс ґрунту в межах кожної неоднорідн­ої ділянки поля. Наше завдання — розробити рішення, яке дасть змогу поліпшити характерис­тики ґрунтів, при цьому оптимізуюч­и витрати й збільшуючи прибуткові­сть. Коли створюєш агровиробн­ичу компанію з нуля, то варто розуміти, що в цьому бізнесі не має бути компромісу. Ми не можемо вплинути на погоду чи глобальний ринок. Але там, де можемо впливати, ми повинні діяти правильно на 100%. Ми працюємо над економікою кожної неоднорідн­ої ділянки поля. Витрачати ресурси на око або в середньому на все поле — це марнотратс­тво.

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine