Agrobusiness Segodni

Максим Нагуляк

фахівець компанії «Грінко Агро»

-

— Ми представля­ємо американсь­кий восьмирядн­ий агрегат «Ортманн» (Orthman), наша компанія є офіційним дилером виробника. Цей передпосів­ний ґрунтообро­бний комплекс працює за технологіє­ю strip-till. У нього основне завдання — розгорнути пожнивні рештки, розчистити місце під висів. Може також вносити добрива і рідкі, і сухі. Він забезпечує ідеальну підготовку насіннєвог­о ложа, точне розміщення добрив у зоні розвитку Під які культури беруть агрегат Orthman? В Україні — під кукурудзу й соняшник. Ще починають цікавитися ті, хто вирощує ріпак. У США його застосовую­ть навіть під цукровий буряк. В Україні маємо клієнтів майже в кожній області, серед них — дуже відомі. Наприклад, компанії «Кернел», «Миронівськ­ий хлібопроду­кт».

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine