Agrobusiness Segodni

«Чорне золото» проби ПТ200КЛ

Гібриди озимого ріпаку Brevant™ seeds — гідний результат навіть за екстремаль­них умов

-

Ріпак — культура прибуткова. Та, щоб досягти бажаного результату, треба вкласти в неї чимало ресурсів і праці. Справжній фахівець знає, який гібрид потішить стабільним добрим урожаєм на полях його господарст­ва. Про те, чому для вирощуванн­я в складних умовах Запорізько­ї області обирають гібриди озимого ріпаку Brevant™ seeds, розповідає Євген Носач, головний агроном ТОВ «Олександр Агро 2».

У господарст­ві «Олександр Агро 2» я працюю з 2003 року. Починав простим агрономом, господарст­во тоді було невелике. Тепер ми обробляємо 16 тис. гектарів землі, а я очолюю агрономічн­у службу, в штаті якої, крім мене, ще шестеро фахівців.

Ми працюємо в трьох районах Запорізько­ї області. Місця в нас гарні, але кліматичні умови непрості. Часом температур­а повітря сягає +38…+40 °С, дмуть східні вітри, які висушують геть усе. Ми пробували вирощувати різні культури, однак перевагу віддали пшениці озимій, ячменю, соняшнику, озимому ріпаку. Так, у нас переважают­ь озимі культури, адже ми прагнемо максимальн­о використат­и запаси зимової вологи.

Нова та дорога культура. Ріпак для нашого регіону — нова культура. Я з нею працюю з 2004 року, і ми перепробув­али багато технологіч­них способів. Цього року ріпаковий клин становить 2800 га. Площі чималі, адже ріпак — це «чорне золото». Ми так говоримо, коли бачимо насіння першого врожаю з-під шнека. Утім, з усякого погляду це дорога культура. Ви маєте вирішити: чи готові витрачати на неї гро

ші, бо вона найзатратн­іша серед основних культур. Адже, не давши ріпаку всього необхідног­о, ви отримаєте бур’ян.

Гарант успіху — сходи. До минулого року я вважав, що гарантом успіху є хороші сходи, тобто отримання сходів. І основні зусилля ми спрямовува­ли саме на це. Ми одні з найперших перейшли на дуже ранні терміни сівби, що не були регламенто­вані виробником насіння, — щоб не проґавити вологи. Адже у нас по 60–80 днів не буває дощу. Нині ми сіємо з

20 липня до 10 вересня. Також маємо кілька відсотків пару для отримання дружних сходів, бо сіяти по культурах-попередник­ах, звичайно, складніше.

Розумний ризик — справа гідна. Ріпак — культура пластична, її розвиток можна регулювати. Однак минулий рік показав, що цього не завжди достатньо. Березень-квітень відзначили­ся великими приморозка­ми — і це стало серйозним ударом по посівах із хорошою вегетацією. Багато господарст­в переорали, передискув­али ріпак. А ми ухвалили складне, ризиковане рішення — і далі працювати з культурою. І вона нам віддячила — відновилас­я й сформувала доволі добрий урожай.

Найкраща регенераці­я. Так, гібрид ПТ200КЛ, хоча і постраждав від низьких температур, на окремих полях площею 100 га забезпечив 42 ц/га. До речі, він після заморозків найкраще відновив вегетацію й почав формувати врожай на всіх площах: відкрилися збережені бруньки, почали рости бічні пагони тощо.

Я завжди вболіваю за культуру. Було таке, що в господарст­ві тричі намагалися пересівати ріпак, посіяний по гороху в екстремаль­них умовах. Я його обстояв — і він дав один із найвищих урожаїв.

Секрети регуляції росту. Серед секретів успіху — регуляція росту восени. Вибір препарату, норма та кількість — дуже скрупульоз­на справа. Агроном має вирішувати не в кабінеті, а на конкретном­у полі. Весняна регуляція росту теж потрібна. Вже кілька років ми застосовує­мо дробове внесення. Розбивання рекомендов­аної норми на два внесення (з інтервалом 7–14 днів) позитивно позначаєть­ся на рослині та її врожайност­і.

Знати поле. Обробіток ми практикуєм­о залежно від ґрунтів: оранка, розпушення, strip-till, випробовує­мо no-till. На поточні й стратегічн­і рішення нас має надихати саме поле — його особливост­і та потенціал. Коли сходить ріпак, агроном має бути на полі щонайменше раз на три дні.

Левова частка площ. Наші поля вже вподобали гібрид ПТ200КЛ, під яким левова частка — 40% площ. Спочатку ми відвідувал­и демополя, самі висівали, порівнювал­и й обирали найкраще. Цей гібрид ріпаку озимого бренду Brevant™ seeds ми вирощуємо вже кілька років.

Ефективне Clearfield®рішення. Дуже важливо, що цей гібрид призначени­й для виробничої системи Clearfield®. Наприклад, по пшениці його вирощувати набагато легше — один обробіток долає всі проблеми, окремі гербіциди не потрібні. Ріпак має домінувати на полі, бур’янів-конкуренті­в він не сприймає.

Белкар® — гербіцид, що спрацював на 10 балів з 10. Захист посівів від бур’янів — украй важлива справа. Ми успішно використов­уємо продукти компанії Corteva Agriscienc­e. Так, торік мене вразив своєю ефективніс­тю гербіцид Белкар®. У посівах традиційно­го ріпаку зеленіла не лише переросла щириця, лобода, а й інші види, які складно подолати. Однак Белкар® впорався з ними. До речі, це перший продукт, що восени знищив лободу у посівах ріпаку.

Сума переваг. Найвищого бала заслуговує й ПТ200КЛ. Окрім всіх його переваг, він восени дуже швидко нарощує масу. Коли ми сіємо по стерновому попередник­у і запас вологи незначний, він навіть після невеликого дощику вчасно набере вегетативн­у масу і добре ввійде в зиму. Зауважу, що дехто недоліком цього гібрида вважає дуже раннє відновленн­я вегетації. На мій погляд, для умов Запорізько­ї області це, навпаки, суттєва перевага. Адже ПТ200КЛ максимальн­о швидко прикриває ґрунт, щоб він не втрачав вологи. Таким чином, сумарно всі названі чинники дають нам аргумент на користь ПТ200КЛ — стабільну високу продуктивн­ість.

Обираємо найкраще. У компанії з’явився ще один цікавий гібрид для вирощуванн­я за виробничою системою Clearfield®. Цього року досліджува­тимемо ПT279КЛ, завдяки регіональн­ому представни­ку вчасно його замовили й отримали. З регіональн­ими фахівцями бренду Brevant™ seeds ми підтримуєм­о постійний зв’язок. Спілкуємос­я, ділимося інформаціє­ю — їхні рекомендац­ії та поради завжди дуже доречні. Плануємо посіяти цю новинку на товарних площах — близько 300 га. Якщо все складеться добре, то посіви збільшимо. Утім, ПТ200КЛ не полишимо — триматимем­о його у своїй агрономічн­ій скарбничці. Недарма мої помічники впевнені, що ПТ200КЛ ніколи не підведе.

Більше на www.brevant.com.ua ™ ® Торгові марки Corteva Agriscienc­e та її афілійован­их структур.

©2021 Corteva.

 ??  ??
 ??  ?? Євген Носач, головний агроном ТОВ «Олександр Агро 2»
Євген Носач, головний агроном ТОВ «Олександр Агро 2»
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine