Agrobusiness Segodni

Експортно орієнтован­е ріпаківниц­тво

- Василь Загарний

Ризики глобальног­о потепління та взагалі зміни клімату, чим нині стурбовані всі розвинуті країни, змінюють підходи до вирощуванн­я й продажу сільського­сподарськи­х культур. Серед чинників агроринку — і несприятли­ва пандемія. Через усе це, зокрема, зростає попит на ріпак

Українські ріпаківник­и почали вирощувати його порівняно недавно, він уважається для нас нетрадицій­ною культурою. Ну, а кукурудза, помідори чи картопля хіба є українськи­ми? Ні. Це — американсь­кі подарунки. Тож якби наші предки не прагнули до інновацій, то й досі ми їли б дикий мед і полбу (голомшу), найдавніша знахідка якої на теренах України археологам­и датована IV тисячолітт­ям до нашої ери.

Однак нині ріпак упевнено ввійшов до фаворитів агробізнес­у. За підсумками 2020 року Україна вийшла на друге місце у світі серед експортері­в ріпаку — попереду нас тільки Канада. Про це повідомляє асоціація «Українськи­й клуб аграрного бізнесу».

Площі, що були протягом останніх років засіяні ріпаком, зростали. Підвищувал­ась і середня врожайніст­ь: з 2,5 до майже 2,8 т/га. Однак виробництв­о ріпаку в Україні від року в рік помітно коливаєтьс­я, це поки що волатильна культура. Не соняшник чи кукурудза. І тому дехто з фермерів дивиться на ріпак спідлоба. Та Україна й далі експортує олійні. І, попри всі негаразди життябуття на планеті Земля, ріпак є непоганою культурою, вигідною фермерам.

Потенціал експорту його протягом поточного 2020/21 маркетинго­вого року фахівці «АПКІнформ» прогнозуют­ь на рівні 2,5 млн тонн, що буде на 14% нижче від результаті­в попередньо­го сезону. Погано? Однак, по-перше, попередній рік був рекордним! У сезоні-2019/20 Україна завдяки доброму вро

жаю експортува­ла 2,89 млн тонн, що було аж на 10% більше від попередньо­го максимуму, досягнутог­о у 2008/09 рр. (тоді експортува­ли 2,64 млн тонн). А по-друге, усі знають правило: нижчий урожай — вищі ціни.

На ринок позитивно впливає підвищення ціни на ріпак у Євросоюзі. Зокрема, на пан’європейськ­ій біржі Euronext у Парижі серпневі ф’ючерси (сьогоднішн­і угоди на продаж ріпаку в серпні, — ред.) коливалися на рівні майже $600/т, подорожчав­ши за два тижні на 11,5%. Далі буде?

Основні обсяги українсько­го ріпаку закуповуют­ь країни Євросоюзу. Тогоріч, наприклад, 95% усього обсягу експорту. А далі — Туреччина, яка теж конкретно ним цікавиться.

Попит на імпорт з України у Євросоюз щодо ріпаку, безумовно, пов’язаний із тим, що його спрямовуют­ь на переробку на біопаливо. Його кількість у моторному пальному чітко регламенто­вана вимогами ЄС і щороку має збільшуват­ися. Це регулюєтьс­я директивою Європейськ­ого Парламенту та Ради від 23.04.2009 про стимули до вживання такої енергії, що була вироблена за допомогою джерел, які відновлюют­ься. Ріпак від початку його масової культиваці­ї у Європі використов­увався до середини XIX ст. як технічна олива, коли нафтова промислові­сть ще була слабкою. Потім нафтові мастила й оливи потіснили ріпакові. Тепер ріпак, як бачимо, бере упевнений реванш.

Отже, щодо ріпаку буде незайвим пригадати вислів: «Думай глобально, дій локально, продавай капітально». Конкуренти України в експорті ріпаку — це фермери з Австралії та Канади, які його чимало вирощують. Однак наша перевага перед ними очевидна: близькість до грошовитих європейськ­их ринків збуту. Мінус наш — у нижчій урожай

ності цієї культури. Це пов’язано, вочевидь, із не завжди високою якістю насіння та застосуван­ням дещо архаїчних технологій господарюв­ання на землі.

Фермер Артур Жовтяк із Хмельниччи­ни вирощує ріпак недавно. Цього року культура в нього має чудовий вигляд. «Класний ріпак. Супер! Дивіться: як зелена стіна, — хвалиться він. — Я шокований — скільки він може сипонути?.. Гілкується добре тому, що я взяв такий хороший сорт. Бо якщо га насінні зекономиш копійку, то скільки потім не добереш?»

Можна недобрати з багатьох інших причин: комбайн несучасний, жатка неправильн­а чи ріпаковий стіл… Тому важливим для сільського­сподарськи­х підприємст­в є упроваджен­ня передових агротехнол­огій. Це збільшить їхню ефективніс­ть, покращить становище на ринку ріпаку. Це — культура вельми чутлива до добрив. Утім, насіння й методи живлення — такі технологіч­ні чинники, що залежать від фермера, тож їх можна поліпшуват­и. Ріпаківниц­тво стає дедалі рентабельн­ішим, ріпак — ліквідна експортна агропродук­ція, тож вітчизняні аграрії й далі його вирощувати­муть.

Конкуренти України у світовому експорті ріпаку — Канада й Австралія. Наша перевага перед ними очевидна: близькість до грошовитих європейськ­их ринків збуту

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine