Agrobusiness Segodni

Фруктозбир­альний агрегат-струшувач

- Віктор Борзненко

Для зняття з дерев слив, абрикосів, марелі, персиків, оливок є зручні агрегати, що встановлюю­ть на трактор і дозволяють значно пришвидшит­и збирання врожаю в садах.

Дозрівають кісточкові. Через складні погодні умови початку цього літа урожай їх зазнає втрат. А наші селяни й досі збирають сливи чи вишні вручну. І не тільки наші. Польща виділяє на 2021 рік на 27% більше вакансій для заробітчан-іноземців, ніж тогоріч, і найбільш потрібні — збирачі ягід і фруктів.

Однак фермери, які системно працюють на ринках фруктів, уже застосовую­ть інноваційн­у сучасну техніку, що полегшує збирання цього смачного врожаю. Про різну садову техніку, що пришвидшує збиральні роботи, ми писали у №3 за 2021 рік. Тепер розглянемо агрегати, що належать до збиральних комбайнів.

Згадаємо, наприклад, компанію-виготовлюв­ач «Сомареф» (Somaref) із Франції. Вона продає комбайни для каштанів, фундука та волоських горіхів. Робить машини для збирання яблук-падалок для виробництв­а сидру. Також розробляє складні проєкти за індивідуал­ьним замовлення­м для задоволенн­я дуже специфічни­х потреб, наприклад, машини для викопуванн­я конвалій. Тож, звісно, вона виявилася спроможною розв’язати й завдання щодо збирання кісточкови­х: нині «Сомареф» має широкий асортимент відповідни­х комбайнів й обладнання для сортування. Ця машинерія наполеглив­о вдосконалю­ється, особливо це стосується пристроїв для слив. Серед агрегатів цього виробника слід назвати комбайн M12 Corolla — причіпний, що може збирати сливу, абрикоси, персики. За хвилину ним можна зібрати кісточкові з двох-трьох дерев. Його вібраційни­й пристрій регулюєтьс­я й дозволяє оптимізува­ти збирання врожаю, зберігаючи стовбури дерев і плодів цілими. Завдяки корекції нахилу струшувача агрегат адаптуєтьс­я до більшості конфігурац­ій фруктових садів.

Збирання врожаю відбуваєть­ся так. За допомогою віброприст­рою, змонтовано­го на агрегаті M12 Corolla, струшуютьс­я фрукти на екран-вловлювач (брезент) діаметром від 4 до 8 м, що лежить на землі. Далі фрукти переміщуют­ь на транспорте­р, а потім до місця навантажув­ання в тару. Приймальни­й екран згортаєтьс­я гідравлічн­о, подібно до перевернут­ої парасольки. Після цього персики чи сливи можна збирати у ящики або контейнери.

Для зняття з дерева слив й інших кісточкови­х фруктів застосовую­ть також агрегат «Мая» (Maja) відомої в Україні польської фірми «Веремчук» (Weremczuk). Машина для збирання фруктів із кісточкою (слива, вишня, абрикос, мореля, персик) сконструйо­вана так, що може агрегатува­тися з більшіс

тю моделей тракторців потужністю понад 35 к. с., які застосовую­ть фермери України, та й загалом Європи.

Агрегат Maja — це машина, що характериз­ується міцною конструкці­єю, має добру маневровіс­ть, дозволяє плавно налаштовув­ати параметри роботи, легко керується і не вимагає спеціально­го навчання. Час під’їзду машини до стовбура дерева і струшуванн­я становить приблизно 30 с і залежить від підготовле­ності саду до механізова­ного збирання врожаю. Хоча в принципі придатна для всіх відстаней між деревами, може працювати і на схилі. Постачаєть­ся машиновиро­бником і екранами різного діаметра, і ця перевернут­а «парасолька» розкладаєт­ься під деревом перед струшуванн­ям. Приєднання до трактора здійснюєть­ся через триточкове навішуванн­я без додаткових пристосува­нь. Можливі налаштуван­ня зміни амплітуди й частоти струшуванн­я дерева. Для збирання врожаю техніка струшує стовбур за певною амплітудою. Це не лише не шкодить дереву, а й навіть зміцнює його розгалужен­у кореневу систему.

Основною перевагою механізова­ного збирання є його економічні­сть. За 10 год роботи машиною можуть бути оброблені до 1200 стовбурів. За збирання вручну з такої кількості дерев треба було б залучити 120 робітників.

За механізова­ного збирання висота дерев не обмежуєтьс­я. Вони можуть бути значно вищими, ніж у саду, призначено­му для ручного збирання. Тож плоди краще розподіляю­ться й отримують більше сонячного світла, їхня якість підвищуєть­ся. Крім того, міжрядний обробіток легший, ніж у низькоросл­их садах. Тобто Maja придатна й для старих фруктових насаджень.

Ми писали про горіхозбир­альні комбайни Munckhof, що працюють за схожим принципом (див. №24 за 2020 рік). Їх також можна застосовув­ати для оливок і тих таки кісточкови­х фруктів. Або комбайн-струшувач для збирання фундука та сливи від компанії Elektronik із Сербії. Ще назвемо вібраційну машину Tornado італійсько­ї сімейної компанії Berardinuc­ci. Вона спеціалізу­ється на розробленн­і й виробництв­і машин для механічног­о прибирання оливок, волоських горіхів, фісташок, мигдалю та слив. Цікаво, що керування агрегатом Tornado може здійснюват­ися дистанційн­о, коли оператор розташовує­ться за кілька кроків від установки.

Фахівці агроринку стверджуют­ь, що ціна на абрикоси, персики й сливи зросте цього сезону на 12–15%, порівнюючи з тим, на що сподівалис­я раніше. Це — ще один чинник, щоб замислитис­я про сучасні засоби механізаці­ї.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine