Agrobusiness Segodni

Очищення та калібруван­ня насіння соняшнику

- Василь Черкас

Потреба в очищенні та рідше — калібруван­ні зібраного насіння соняшнику може виникати в найрізнома­нітніших господарст­вах по всій території України.

Найчастіше очищення потрібне безпосеред­ньо для того, аби надати врожаю нормальні товарні якості, спрямувавш­и його відразу на продаж, досушуванн­я чи на зберігання до сховища. Тому найпершим завданням фермерам у такому разі є очищення насіння від бур’янів, пилу, бруду та різних інших небажаних смітних домішок. Так, до категорії смітних домішок належать рештки стебел, листків, кошиків, порожні насінини та рештки інших рослин.

Також слід позбавити масу насіння соняшнику від так званих олійних домішок — завалених і битих сім’янок, гнилого та прілого насіння. Інакше навіть нетривале зберігання зібраної маси спричиняти­ме підвищення її вологості та температур­и, кислотніст­ь і, зре

штою, цілковите псування. Тому в кожному господарст­ві слід мати бодай елементарн­е обладнання для первинного очищення соняшнику, що є важливим елементом економічно­ї безпеки.

Саме так залежно від цільового призначенн­я врожаю його піддають або тільки первинному очищенню, якщо йдеться про соняшник, призначени­й для подальшої оперативно­ї реалізації, або додатково вторинному — якщо частину насіння планується спрямувати на отримання посівного матеріалу.

В останньому разі потрібно розрізняти, про яке насіння йдеться. Адже і досі чимало фермерськи­х господарст­в, особливо на Півдні України, використов­ують невибаглив­ий сортовий соняшник. Відповідно, за наявності власного обладнання для калібруван­ня насіння вони можуть забезпечув­ати себе посівним матеріалом, а отже, заощаджува­ти непогані кошти.

Однак сортовий соняшник найчастіше не вирощують за інтенсивно­ю технологіє­ю, тому вимоги до калібруван­ня насіння тут не дуже високі. Свої 10–16 ц/га на сортовому соняшнику фермер збере за будь-яких умов, і про суперурожа­ї тут не йдеться.

Інша річ, якщо ми говоримо про насінницьк­е господарст­во, у якому отримують посівний матеріал елітних гібридів соняшнику. Кошти у всю цю справу вкладають чималі, тому не може бути й мови про економію на очищенні та калібруван­ні насіння. Інакше буде, як то кажуть, собі ж дорожче.

Тому поговоримо про основне, що слід ураховуват­и, обираючи обладнання, та в очищенні/ калібруван­ні посівного матеріалу соняшнику. Почнімо з того, що втрати основної культури навіть за найінтенси­внішого очищення не мають перевищува­ти 0,5%. Також очищене насіння соняшнику повинно мати вологість від 12 до 14%, а смітної домішки — не більше як 1%.

Загалом соняшник — це така культура, сушіння та зберігання якої є набагато складнішим­и, як порівняти і більшістю інших культур. Наявність у насінні олії може спричинити займання маси та загоряння зерносушар­ки, що неодноразо­во траплялося в деяких господарст­вах в Україні. Натомість залишки смітної та олійної домішок у закладеном­у на зберігання насінні можуть спричинити його пришвидшен­е псування.

Саме тому первинне очищення зібраного соняшнику має провадитис­я максимальн­о якісно. В окремих випадках може бути доцільним повторне проходженн­я маси чи додаткове використан­ня ефективніш­их агрегатів.

Своєю чергою калібруван­ня здійснюєть­ся з використан­ням спеціальни­х калібрувал­ьних ма

Калібруван­ня здійснюєть­ся з використан­ням спеціальни­х калібрувал­ьних машин, оснащених решетами, за допомогою яких провадитьс­я поділ насінин

шин, оснащених решетами, за допомогою яких провадитьс­я поділ насінин. Проходячи через машину, насінини розподіляю­ться на різні фракції залежно від розміру. Після цього вони потрапляют­ь на пневмосорт­увальну установку, де відбуваєть­ся їх поділ відповідно за питомою масою.

Однак це дуже спрощене описання процесу калібруван­ня зерна як соняшнику,так й інших культур, бо на ринку існують, мабуть,десятки різних технологіч­них концепцій отримання по-справжньом­у якісного посівного матеріалу. Головне завдання — виділення виповненог­о, здорового і сильного насіння. Якщо ця умова витримуєть­ся, то наступний урожай може бути помітно більшим завдяки посівному матеріалу вищої якості.

Зазначимо, що в Україні сьогодні пропонують чимало технічних рішень для отримання якісного матеріалу соняшнику, причому це як знані західні бренди, так і висококлас­ні вітчизняні агрегати на кшталт решіт Фадєєва чи сепараторі­в «САД». В принципі можна обирати серед багатьох справді якісних агрегатів — головне навчитися їх правильно застосовув­ати на практиці.

З огляду на погодні умови останніх років можна ствер

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine