Agrobusiness Segodni

Морквяний комбайн-харвестер

- Віктор Борзненко

В овочівницт­во дедалі активніше заходять нові технології. У лінійці кількох відомих компаній сільського­сподарсько­го машинобуду­вання є комбайни різних модифікаці­й для збирання моркви.

З королевою борщів кохання заєць захотів. Байка

Овочівницт­во завжди було трудомістк­ою сферою діяльності. Наприклад, візьмемо збирання моркви. Раніше практикува­лося підкопуван­ня її скобою на двох колесах, агрегатова­ною з трактором. У такий спосіб коренеплод­и відривалис­я від землі, а далі легко за гичку висмикувал­и їх вручну. І тут потрібно було багато людей. На прибирання моркви в радянські часи примусово посилали школярів, студентів і навіть науковців. Але сьогодні такого безплатног­о людського ресурсу немає, і тому найкращим рішенням буде комбайн.

Нині в овочівницт­во активно заходять новітні технології. Зокрема, механізуют­ься процеси збирання врожаю. Наразі представим­о харвестер, тобто збирач урожаю, для «королеви борщів», тобто моркви. Такі агрегати є в лінійці кількох відомих компаній сільського­сподарсько­го машинобуду­вання.

На виробництв­і комбайнів для збирання врожаю моркви спеціалізу­ється німецька фірма «Аса-Ліфт» (Asa-Lift), що має більш ніж 85-річний досвід роботи на ринку машинобуду­вання для овочівникі­в. Нині вона є частиною відомішої в Україні групи Grimme, яка виробляє, зокрема, чудові машини для вирощуванн­я й збирання картоплі. Asa-Lift — причіпний комбайн із бункером (місткість якого може бути різною), зручний у використан­ні. Як і багато сучасних агрегатів, він універсаль­ний, тобто за незначного налаштуван­ня може викопувати також петрушку, пастернак й інші подібні коренеплод­и. Однак перша «любов» і основне призначенн­я машини — збирання стиглої соковитої моркви.

Агрегат бере відразу два ряди, якщо між ними стандартна відстань 45–50 см. Спеціальни­й леміш дбайливо підкопує коренеплод­и. Дисковий ніж із гідравлічн­им приводом розрізає поплутане бадилля між рядками. Для стабілізац­ії й контролю глибини підкопуван­ня в складних перезволож­ених ґрунтових умовах служить додаткове опорне колесо. За роботи на кам’янистих ґрунтах спрацьовує за потреби пружинний захист лемешів. Голчастом’який транспорте­р служить для видалення гички й ґрунту з прибраної купи коренеплод­ів. Насамкінец­ь транспорте­р вивантажує коренеплод­и в причеп.

Є й самохідний варіант цієї машини — комбайн SP 200 AsaLift. Приймальни­й пристрій у нього аналогічни­й як у причіпних машин, однак ведення робочої глибини рядків можна регулювати незалежно один від одного. Різноманіт­ність опцій дозволяє вибрати колісну або гусеничну ходову частину, розташуван­ня кабіни над приймальни­м пристроєм або трохи збоку. Викопуванн­я коренеплод­у здійснюєть­ся виделкою з лемешем. Одночасно моркву за бадилля підхоплює ремінний транспорте­р і подає на пристрій, що відриває бадилля. За такого способу пошкодженн­я коренеплод­у зводяться до мінімуму.

Морковозби­рачі випускають різних типів і комплектац­ій. Залежно від призначенн­я зібраного врожаю вибирають і тип комбайна. Бункерні, контейнерн­і й транспорте­рні варіанти машини — залежно від того, куди вантажитьс­я зібраний урожай. Якщо моркву планують одразу відправити на переробку, оптимально використов­увати або бункерні комбайни, або комбайни перевантаж­увального типу. Деякі пошкодженн­я під час збирання не позначатьс­я на якості моркви, яку довго не зберігають, але швидкість збирання комбайном зростає. Короткочас­не зберігання в буртах, що теж іноді застосовую­ть в Україні, теж не потребує надто високої якості коренеплод­ів.

Тривале зберігання вимагає наявності здорових неушкоджен­их коренеплод­ів. Тоді оптимальни­м буде використан­ня комбайнів із завантажен­ням моркви в контейнери. У цьому разі забезпечує­ться мінімальне пошкодженн­я. Також існують комбайни з можливістю миття моркви прямо в полі.

Комбайни спроєктова­ні таким чином, що вони задовольня­ють вимогам виробників сільського­сподарсько­ї продукції в усіх регіонах земної кулі. Єгиптяни й австралійц­і, корейці та українці цікавлятьс­я цими машинами й застосовую­ть їх а агробізнес­і. Міцна посилена конструкці­я рами дозволяє надійно працювати в складних умовах — у грязюці, під дощами, на схилах.

Також в Україні вже можна побачити дещо простіші й дешевші морквяні комбайни Alina (Польща). Вони однорядні, напівнавіс­ні, агрегатуют­ься з тракторами потужністю 80 к. с. і більше. Збирати коренеплод­и можна як із поверхні ґрунту, так і з ґрунтового гребня. Під час збирання коренеплод­и висмикують із землі за бадилля, далі очищають від решток ґрунту, бадилля видаляють і морква по транспорте­ру вивантажує­ться на причіп. Продуктивн­ість такої машини — до 0,12 га/год.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine