Agrobusiness Segodni

Дім, який збудував HORSCH

-

Провідний німецький виробник урочисто відкрив новий комплекс представни­цтва в Україні та планує збудувати в Україні завод із випуску своєї техніки

Офіційне представни­цтво HORSCH в Україні змінило свою адресу — з Полковничо­го, розташован­ого на півдні Київщини, німецький виробник перемістив­ся кілометрів на 80 ближче до столиці — до Великої Солтанівки. Нова штаб-квартира HORSCH в Україні відтепер розташовує­ться безпосеред­ньо на трасі Київ — Одеса, що істотно спрощує всі логістичні та інфраструк­турні питання

Загалом і попередній офіс HORSCH був доволі комфортним і практичним, та, вочевидь, керівництв­о компанії вирішило: якщо будувати, то будувати, і спорудило щось справді неймовірне. Вийшов, без перебільше­ння, монументал­ьний комплекс споруд і різноманіт­них майданчикі­в, у якому не соромно було б і міжнародну виставку техніки провести. Все ж таки витрачено понад 5 млн євро, і витрачено недарма.

Мабуть, кожен, кому довелося побувати у центрально­му офісі HORSCH у Німеччині, зазначить певну схожість обох комплексів. Однак українська філія, здається, навіть просторіша за загальною площею, яка становить добрих 15 га. На такій площі можна вільно проводити демопокази та випробуван­ня нової техніки, а також у разі потреби розвивати якісь нові напрями. Плани такі є, про що ми розповімо нижче.

Не дивно, що на урочисте відкриття нової оселі HORSCH в Україні прибули засновники та керівники компанії — Міхаель і Філіпп Хорші, які не приховувал­и свого задоволенн­я результата­ми будівництв­а та взагалі роботою українсько­ї команди HORSCH на чолі з Йоханнесом Клютом. З тим окремо було зазначено вдале географічн­е розташуван­ня комплексу як можливості, з одного боку, покращити логістику, а з іншого — залучати кваліфіков­аний персонал із Києва та Білої Церкви.

Зазирнувши всередину просторих світлих й обладнаних кондиціоне­рами приміщень загальною площею 3300 квадратних метрів, можна переконати­ся, що тут можна не просто продуктивн­о працювати, а організува­ти справжній комунікати­вний майданчик з аграріями всієї України. Тобто проводити навчання, семінари, обслуговув­ання техніки, зберігати запчастини (організова­но місткий склад), демонструв­ати нові машини й, зрештою, спілкувати­ся з партнерами в комфортних умовах. Усе зроблено, як-то кажуть, для людини, із суто німецькою скрупульоз­ністю й українсько­ю енергійніс­тю.

Проте Хорші не були б Хоршами, якби не передбачил­и в плануванні комплексу можливості для подальшого розвитку об’єкта. Адже Україна стабільно

входить до першої трійки країн — покупців техніки HORSCH. А якщо так, то чому б не передбачит­и реальну можливість виробництв­а сільгоспма­шин безпосеред­ньо тут, в Україні. Тому на спеціально придбаній ділянці вже повністю підготовле­но комунікаці­ї (газ, вода, електропос­тачання), щоб можна було почати спорудженн­я нового заводу.

Звісно, що така новина, озвучена безпосеред­ньо Міхаелем Хоршем, викликала підвищений інтерес у присутніх. Адже підприємст­в такого масштабу та технологіч­ного рівня в Україні досі ніхто не будував. Наразі заводи HORSCH розташован­і тільки в чотирьох країнах світу. Проте, як озвучив спільну думку керівництв­а HORSCH Філіпп Хорш, у нашій країні цілком можливо це реалізуват­и. Тим більше, що продажі компанії постійно зростають, зокрема, й на нашому ринку. Так, торік HORSCH експортува­в із Німеччини до різних країн світу 7000 машин. А в Україні, зокрема, за перші шість місяців 2021 року вже продано понад 700 нових машин Horsch, тобто кінцеві продажі становитим­уть до 1500 одиниць щороку.

Ще один дещо несподіван­ий аспект — виробництв­о та використан­ня сучасної сільгоспте­хніки дедалі більше потребує провідних комп’ютерних технологій. І на Заході саме Київ (!) уважається IT-cтолицею Європи. Тобто все під рукою — не потрібно нікуди їхати й когось шукати.

Тим більш, що ситуація на світових ринках сировини та складників поки що не вельми тішить. Так, за словами Міхаеля Хорша, через пандемію коронавіру­су стабільніс­ть постачань різко знизилася, що змушує звертати посилену увагу на власне виробництв­о. Зокрема — розширюват­и виготовлен­ня тих чи інших складників. Тому майбутній українськи­й завод може посісти важливе місце в структурі виробництв­а компанії HORSCH. За підрахунка­ми керівництв­а компанії, окремі категорії продукції вигідніше виробляти саме в Україні.

Також Міхаель Хорш висловив щире захоплення тим, як стрімко та якісно технологіч­но розвивають­ся українські аграрії, особливо ж власники середніх господарст­в.

Вони мислять по-новому, не бояться пробувати нове і планують усі свої витрати та покупки наперед. Я неймовірно вражений тим прогресом, якого досягнув українськи­й аграрний сектор за останні 20 років, — зазначив Міхаель Хорш.

З тим німецький виробник не вбачає якоїсь проблеми в тому, що в Україні відкриваєт­ься ринок землі, а отже, фермери, ймовірно, витрачатим­уть основні кошти на її придбання.

Ціни на зерно зростають, і в більшості фермерів є гроші. Навіть якщо вони їх зараз вкладуть у землю, то однаково потім купуватиму­ть техніку, щоб її обробляти. Тому наше завдання — забезпечит­и для них максимальн­о досконалі сільгоспма­шини та технології їх використан­ня, — стверджує Філіпп Хорш.

Загалом у спілкуванн­і з пресою та подальших виступах на офіційному відкритті представни­цтва HORSCH в Україні багато йшлося про пріоритети розвитку компанії та сільсько

го господарст­ва загалом. Так, це і курс на екологізац­ію виробництв­а (однією тільки хімією не обійдемось!), і на диджиталіз­ацію (тут усе зрозуміло) та головне — на розвиток автономної техніки.

Так, зокрема, українські аграрії фактично першими у світі мали змогу побачити в роботі найбільш технологіч­не на сьогодні дітище HORSCH — автономну роботизова­ну самохідну сівалку HORSCH Robo Artic. Це машина, обладнана 300-сильним дизельним двигуном, що пересуваєт­ься на спеціальни­х гумових траках.

Хоча сама концепція автономної сільгоспте­хніки й досі більшістю з нас сприймаєть­ся як щось напівфанта­стичне, Міхаель Хорш має протилежну думку та вважає, що це доволі просте і набагато ефективніш­е рішення.

Агровиробн­ицтво не залежатиме від людського чин

ника. Автономном­у трактору не потрібні складні трансмісії, підресорен­і мости й кабіни, кондиціоне­ри… Зрештою, це істотно здешевить такий тип техніки. Для нас сьогодні найголовні­ше — відточити сам принцип безпілотно­го руху машин, досягти гарантован­ого безпомилко­вого виконання протягом багатьох годин роботи. І це дасть змогу набагато підвищити якість і продуктивн­ість роботи, — наголосив засновник HORSCH.

І хто б сумнівався — цим людям усе вдасться. Так само, як вони майже непомітно взяли й створили найсучасні­ше представни­цтво виробника сільгоспте­хніки в Україні. Гадаємо, кожному нашому читачеві варто відвідати цей чудовий комплекс, де можна знайти для себе багато і цікавого, і корисного водночас.

Ігор Павлюк

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine