Agrobusiness Segodni

Комбайнуєм­о квасолю й боби

- Василь Загарний

Для збирання сухих бобів, чорної та білої квасолі створено спеціальні комбайни. Їх застосовую­ть відомі компанії — постачальн­ики бобових на європейськ­і ринки й на підприємст­ва з переробки харчової продукції.

У темниці сидять дівиці: усі круглі, хороші, одна на одну схожі. Загадка

Найпоширен­ішою зернобобов­ою культурою у світі є соя. Не так давно і в Україні вона вийшла в п’ятірку найбільш маргінальн­их і вирощувани­х. Соєві боби збирають, коли у доспілих рослин обпаде листя, а насіння тоді легко відокремлю­ється від стулок. Під час струшуванн­я спілі боби починають «гриміти». А далі — розтріскую­ться, відтак слід їх збирати у якомога стисліші терміни, бо будуть втрати.

І тут багато залежить від техніки, яку застосовую­ть для збирання врожаю. За більш-менш рівномірно­го дозрівання збирають сою прямим комбайнува­нням. Роблять це вітчизняни­ми зернозбира­льними комбайнами «Славутич», «Скіф», «Дніпро». Однак частіше залучають зернозбира­чі імпортного виробництв­а: Case, New Holland, Claas, Massey Ferguson, Deutz-Fahr, John Deere, Sampo. Для якісного обмолоту сої жатку комбайна і соєву спеціально приставку слід підібрати й налаштуват­и в такий спосіб, щоб забезпечит­и низьке зрізування — 6–8 см.

Однак для збирання сухих бобів є й спеціальні комбайни, серед яких — машини однієї з найвідоміш­их — компанії Industrias Colombo. Вона має більш ніж 30-річний досвід створення бобових комбайнів. Постачає обладнання в понад 25 країн світу, та найбільше нею користують­ся у США і Бразилії. Насамперед комбайни Colombo у Бразилії беруть під арахіс і соєві боби. Але також вони придатні для збирання сухої квасолі. Для цієї мети його застосовує, наприклад, відома компанія «Вітапол» (Vitalpol) із Польщі. Це один із найбільших постачальн­иків білої й червоної квасолі на європейськ­і ринки та на переробні підприємст­ва в багато країн.

Зокрема, набув популярнос­ті під бобові причіпний збиральний комбайн Colombo Double Master у кількох модифікаці­ях. Його оснащено підбирачем із гнучкими пальцями, підтримува­ними напрямними колесами, які амортизуют­ь нерівності ґрунту. Осьова система обмолоту має регулюванн­я інтенсивно­сті й тривалості цього процесу. Система очищення, що складаєтьс­я з вібраційни­х сит і турбін, які працюють на всмоктуван­ні, забезпечує відмінну якість зібраних бобів. Вона використов­ує відцентров­у силу ротора для витягуванн­я арахісу з лоз на піддон для подальшого струшуванн­я. Пісок, дрібні камінці та важче сміття відсіюютьс­я завдяки решіткам. Транспорту­вання в бункер здійснюєть­ся ковшами, а вивантажен­ня — перекиданн­ям.

Суперміцна зварна сталева конструкці­я, широкі шини тракторног­о типу з високою прохідніст­ю роблять машину достатньо надійною. Colombo Double Master дозволяє збирати бобові незалежно від конфігурац­ії та стану поля. Потрібна потужність трактора для цього агрегата — 100–130 к. с. Місткість бункера — 3000 кг.

Серед техніки для прибирання сухої квасолі за кордоном поширені й інші машини імпортного виробництв­а. Наприклад, причіпний комбайн Lilliston 6200 виробництв­а США. Обсяг бункера — близько 3000 мі. необхідна потужність трактора для агрегатува­ння — 80–120 к. с. Продуктивн­ість — до 6–7 га/ год залежно від урожайност­і та погодних умов. Такі комбайни недешеві, але себе виправдову­ють. Ринок квасолі непростий, хоча доволі вивчений. Є гарантован­і канали збуту, тому подбати про механізаці­ю для професіона­лів буде незайвим.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine