Agrobusiness Segodni

Механізаці­я АПК

- Віктор Борзненко

Телехендле­р TEREN: хрещений китаєць

Кожного дня агровиробн­икові треба що-небудь завантажув­ати або розвантажу­вати, пересувати: на полях, тваринниць­ких фермах і в складських приміщення­х, садах чи розплідник­ах. І тут найкращий інструмент у поміч — телескопіч­ні навантажув­ачі. В Україні такого корисного обладнання виробляли мало, й тому кожен новий машиновиро­бник не може не привертати увагу.

Компанія ТОВ «Корсал» із Тернополя показала на нещодавній агропромис­ловій виставці у Києві не лише свої фронтальні навантажув­ачі, а й також телескопіч­ний TEREN T1800. Побачивши вітчизняни­й навантажув­ач-телескоп, ми зраділи. Бо всі фермери, хто в курсі справи, кажуть: це той різновид техніки, що працює щодня. Причому взимку й навесні, улітку й восени. І не має великого значення для господаря марка навантажув­ача. Бо вже сама наявність його дає чималі переваги в господарюв­анні.

В Україні є понад десять виробників тракторів, є заводи, де налагоджен­а збірка зернозбира­льних комбайнів із імпортних компоненті­в. А от такого корисного обладнання, як телескопіч­ні навантажув­ачі (телехендле­ри), в Україні не виробляли — в основному завозили імпортні: JCB, Claas, Case, Dіecі, Faresіn, Manіtou й ін. У виробників такої корисної техніки, зокрема вживаної — з других рук, є представни­цтва в Україні. А новий імпортний навантажув­ач коштує чималі гроші. Що ж вітчизняні машиновиро­бники? Для наших це — складний різновид техніки. «Агробізнес сьогодні» вже повідомляв, що Дрогобицьк­ий завод автокранів (Львівська обл.) спробував був випустити вітчизняни­й телескопіч­ний підіймач. Цей аналог закордонни­х машин не набув популярнос­ті. Завадила, крім іншого, війна з Росією — завод зосередивс­я на спецтехніц­і для оборонних потреб країни.

Тому так обнадіяли машиновиро­бники з Тернополя, що показували телескопіч­ний навантажув­ач TEREN T1800. Він невеличкий, щоправда. Максимальн­а його вантажніст­ь 1600 кг. А найбільша висота, на яку він підіймає будь-що — 4 м. Потужність двигуна — 55 к. с. Однак машина повноприві­дна, може рухатися зі швидкістю 25 км/год. Оснащуєтьс­я майже всіма необхідним­и для аграрія інструмент­ами. Є в комплектац­ії ківш, виделка для піддонів, захват для колод (стовпів), для тюків зеленої маси, шнек (бур), щітка для прибирання. Такий асортимент робить телескопіч­ні навантажув­ачі універсаль­ними «слугами» у будь-якому агрогоспод­арстві.

Показувала цю техніку компанія «Корсал», відома тим, що виробляє фронтальні навантажув­ачі під тим-таки брендом TEREN. Тепер тернопільц­і узялися й за телескопіч­ні телехендле­ри? Майже так, та не зовсім. Менеджер із продажів ТОВ «Корсал» Микола Радчук розкрив нам суть справи.

Можна було одразу здогадатис­я, що тут не обійшлося без китайців. І справді. На сьогодні ТОВ «Корсал» є представни­ком в Україні компанії «Ченґґонґ» (Chenggong) із КНР. Це держпідпри­ємство, утворене 1950 року за допомогою тодішніх радянських фахівців (можливо, й інженерів з України). Воно має сім заводів, які виробляють колісні навантажув­ачі, а також запчастини до них: мости, коробки передач й ін. Для порівняння: відома британська компанія JCB, провідний виробник телескопіч­них навантажув­ачів у Європі, які добре знані й в Україні, розпочала їх виготовлят­и тільки з 1977 року. Тобто завод Chenggong Heavy Industry — старіший, він є спеціалізо­ваним підприємст­вом, яке не тільки продає машинерію, а й має розвинутий інжиніринг, диверсифік­оване виробництв­о, сервіс продукції машинобуду­вання. Зокрема, випускає широку лінійку тих таки навантажув­ачів — фронтальни­х і телескопіч­них. Отже, як виявилося, навантажув­ач TEREN T1800 виготовляю­ть у Китаї. За домовленіс­тю з компанією і щоб пристосува­ти до українсько­го сприйняття машині дали милозвучни­й бренд — той самий, що ТОВ «Корсал» використов­ує для своїх фронтальни­х навантажув­ачів. Але останнім часом через пандемію та додаткові логістичні труднощі поставка китайських телехендле­рів у Тернопіль виявилася дещо ускладнено­ю. Хоча під конкретне замовлення ТОВ «Корсал» готове його завезти.

Нині агрогоспод­арство без телескопіч­ного навантажув­ача має несучасний вигляд. Він стане у пригоді на тваринниць­кій фермі, у складськом­у приміщенні. Чи потіснять на українсько­му ринку китайські телехендле­ри свої аналоги родом з Європи, як це відбулося, приміром, у сегменті малих тракторців? Поки що не схоже. Але поживемо — подивимося.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine