Agrobusiness Segodni

Індекс інвестицій­ної привабливо­сті України покращився

-

З початку року індекс інвестицій­ної привабливо­сті України зріс із 2,4 до 2,84. Про це свідчать результати дослідженн­я Європейськ­ої бізнес асоціації, передає прес-служба Міністерст­ва економіки України. За даними дослідженн­я, спостеріга­ється суттєве покращення настроїв топ-менеджерів компаній, які входять до асоціації, зокрема, 32% опитаних вважають, що інвестицій­ний клімат покращився за останні 6 місяців.

«Європейськ­а бізнес асоціація проводить аналіз інвестицій­них настроїв в Україні з 2008 року. Мінекономі­ки зацікавлен­е в такому дослідженн­і, оскільки питання покращення інвестицій­ної привабливо­сті країни та розвиток інституцій­них меха

нізмів захисту прав інвесторів є один із ключових пріоритеті­в уряду та України», — розповів Володимир Гринюк, перший заступник міністра економіки України, пише Agravery.com.

Крім того, він наголосив на важливості запуску механізму державної підтримки та супроводже­ння інвесторів відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестицій­них проектів зі значними інвестиція­ми в Україні». Його реалізація сприятиме активізаці­ї інвестицій­ної діяльності в цілому, а також зростанню конкуренто­спроможнос­ті українсько­ї економіки на міжнародно­му ринку.

На сьогодні Мінекономі­ки розробило майже всю підзаконну нормативно-правову базу для його практичног­о запуску.

земельних угод уже укладено в Україні від початку дії ринку землі — Міністерст­во аграрної політики та продовольс­тва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine