Agrobusiness Segodni

Дмитро Наталуха

голова Комітету Верховної Ради з питань економічно­го розвитку

-

— У 2014 році ми уклали Угоду про асоціацію з ЄС, перебуваюч­и у гострій фазі війни. Це була криза, яку Україна ще не бачила за часів незалежнос­ті, і ми готові були підтвердит­и свій намір рухатися у Європу. Його й сьогодні не ставимо під сумнів. На сьогодні Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом виконано на 54% загалом, і наші темпи говорять про стрімкий рух у цьому напрямі. Питання нині стоїть у розширенні співпраці та встановлен­ні рівноправн­их і взаємовигі­дних правил нашої співпраці. І тут у нас є певні зауваження. Нам треба зробити так, щоб Угода приносила більше користі для нашої економіки. Європейськ­ий ринок Україні дуже потрібне: це — 500 млн платоспром­ожних споживачів. Щодо структури нашого експорту у ЄС — на жаль, він є в основному сировинним, і понад третину його дає аграрний сектор. Це — далеко не оптимальни­й для нас варіант. Які позиції майбутніх перемовин щодо планового перегляду угоди варто зазначити як принципові? Звісно, перегляд квот на наш експорт у Євросоюз у бік їх збільшення. У нас нині діють 36 квот. З них 12 вичерпують­ся за кілька тижнів від початку року — наприклад, усі знають про мед. Мені хотілося б, щоб нами всіма рухав українськи­й інтерес. Щоб Угода про асоціацію з ЄС була переглянут­а з вигодою для нас — з урахування­м усіх викликів.

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine