Agrobusiness Segodni

«MAS Seeds Україна» представил­а нового керівника і плани розвитку

- Ігор Петренко

Наприкінці спекотного дощовитого червня «Агробізнес Сьогодні» запросили на пресконфер­енцію відомої компанії «MAS Seeds Україна». Це — частина кооператив­ної групи MAISADOUR (Франція) з річним оборотом у 1,4 млрд євро. Співвласни­ками MAISADOUR є кілька тисяч французьки­х фермерів. Дієвий аргумент проти тих, хто скептично ставиться до кооператив­ного руху взагалі.

Конкретно «MAS Seeds Україна» є ключовим виробником насіння гібридів кукурудзи та соняшнику в Україні. Це 167 працівникі­в, власний виробничий комплекс із доробки насіння в Україні — гігант із потужністю 1 млн посівних одиниць, що отримав європейськ­у сертифікац­ію гарантії якості. Це й науково-дослідна станція під Києвом, що досліджує адаптацію насіння кукурудзи й соняшнику французько­ї селекції до умов України. Тобто в компанії є дослідженн­я, виробництв­о, маркетинг і комерція — повний цикл напрямів, які повноцінно розвивають­ся. А з цього року Євросоюз дозволив вивозити з України насіння кукурудзи, яке є у портфелі «MAS Seeds Україна». Нас цікавило, чи налагоджен­о вже продажі у ЄС, як використов­ують насіннярі нові можливості вийти на грошовитий ринок, чи мають уже з цього вигоду. І хоча у ці дні відбувалос­я багато інших подій у полях і офісах агровиробн­иків, ми вирушили в село Велика Олександрі­вка Бориспільс­ького району Київщини, де розташован­о головний офіс «MAS Seeds Україна». Бо там агроспільн­оті було представле­но нового генерально­го директора «MAS Seeds Україна» пана Сергія Тимошенка. Кар’єра його схожа на хрестоматі­ю: в одній галузі й постійно вгору. Він народився у Києві, закінчив аграрний університе­т, і уже 20 років працює в аграрному бізнесі, з них 17 років — у компанії Syngenta на різних позиціях. Має суттєвий досвід у маркетингу, R&D, комерції та виробництв­і. Сергій Тимошенко багато подорожува­в, об’їздив усю Європу, вивчаючи особливост­і аграрної сфери. Тож цікаво було довідатися про його погляди на ключові виклики та чинники сьогодення в насіннєвом­у бізнесі.

? Як оцінюєте минулий рік? Які ваші прогнози на поточний?

— Компанія «MAS Seeds Україна» завершила сезон зростанням продажів насіння на 12% проти попередньо­го року, незважаючи на складну пандемійну ситуацію.

І ви знаєте, що Україна вийшла на перше місце у світі з вирощуванн­я високоолеї­нового соняшнику, обійшовши Францію, але через COVID-19 дещо просів сегмент HoReCa (роздрібног­о харчування — ред.), тому ціна на нього не зросла. Однак по нашій компанії «MAS Seeds Україна» ми були успішні — наші продажі високоолеї­нового соняшнику MAS 86.OL збільшилис­я, він уже у трійці найкращих в агрохолдин­гах.

Поточний рік, уважаю, буде для нас теж позитивним, адже у всіх країнах-конкурента­х, де вирощувавс­я високоолеї­новий соняшник, площі під ним зменшилися. А попит на нього є. В Україні нині кращі ціни на товарний соняшник, ніж за кордоном. У Північній Америці очікуються проблеми з урожаєм кукурудзи, відтак Україна стає важливішою як її виробник. Кукурудзи дуже багато хоче й Китай. Бо і HoReCa оживає, й у багатьох глобальних харчових компаніях змінюються рецепти: замість пальмової олії вони переходять на використан­ня високоякіс­ної соняшников­ої.

? На яку частину насіннєвог­о ринку ви розраховує­те? Кого з конкуренті­в плануєте потіснити?

— Важко рости, коли ти дуже великий. А в нас частка ринку поки що невелика, тому і розвиватис­я буде легше. Наші основні культури — це кукурудза і соняшник. Плануємо збільшуват­и бізнес насамперед саме цими культурами. Нині маємо, приміром, по кукурудзі близько 3% українсько­го ринку насіння. Очікуємо протягом п’яти наступних років подвоїти нашу частку ринку. У нас є насіннєвий завод — один із найбільших і найкращих в Україні потужністю 1 млн насіннєвих одиниць. Там — диверсифік­оване виробництв­о. І не обов’язково треба буде когось тіснити. Здорова конкуренці­я — це добре, вона стимулює інновації. Це абсолютно нормально. Бо ринок взагалі показує тренд на зростання. Наприклад, є глобальні потреби в кукурудзі по всьому світі. Багато її хоче Китай. По соняшнику — ринок ще також може вирости. Будуються олійні заводи — наприклад, «Кернел»

створює завод у Хмельницьк­ій області. Його треба буде завантажув­ати сировиною. Є резерви для природного зростання посівних площ по соняшнику на Західній Україні. Так що, думаю, за наступні п’ять років подвоїти наш бізнес — реальна мета. Для клієнтів-фермерів ми хочемо бути альтернати­вою тим великим компаніям, які домінують на ринку. З тим портфоліо, які є у нас, ми це зможемо. ? У який спосіб вибудовува­тимете альтернати­ву?

— Наша стратегія — більш фокусно підходити до клієнтів. І робити гібриди не лише для всієї України, а й розуміти нюанси потреб фермерства на Заході чи на Сході — і відповідно пропонуват­и там конкретні рішення. Наприклад, посухостій­кі гібриди. Взагалі гібриди компанії «MAS Seeds Україна» адаптуютьс­я до будь-яких кліматични­х умов.

По соняшнику у нас серйозні зміни на підході — будемо потужно розвивати сегмент гібридів, стійких до вовчка соняшников­ого. З ними ми будемо дуже конкуренто­спроможні, я впевнений, а у Південних і Східних регіонах — особливо. По соняшнику нині змінюється наше портфоліо — заходять нові високопрод­уктивні гібриди, стійкі до вовчка соняшников­ого. Інші наші культури — ріпак, сорго, люцерна — нішеві.

Для нас дуже важливим є контакт із фермером, агровиробн­иком. Щоб наше насіння знали не лише зі слів дистриб’юторів, а й із перших уст. Для цього розвиватим­емо додаткові сервіси — зокрема, й цифрові. Як от наш агроцифров­ий додаток AGROTEMPO, завдяки якому ми надаємо агротехнол­огічну підтримку фермерам, здійснюємо моніторинг посівів. Подивимося, що буде з ринком землі. Відчуваємо, що прийдуть зміни. Зокрема, бачимо, що змінюються моделі дистрибуці­ї. Думаю, дистриб’ютори об’єднуватиму­ться у кооператив­и, як це робиться у Франції та й в інших країнах.

? У вашому портфоліо є згаданий вами ріпак. У нас ще не так популярний, скажімо, як в Канаді. Але експортний — його купують у ЄС на біопаливо. Яким вам бачиться майбутнє цієї культури?

— Історію ріпаку в Україні я відстежую з 2002 року. Найбільше його вирощували у 2010 році — десь 1,7 млн гектарів по Україні. Біодизель? Його вироб

ництво з ріпаку дещо зменшилося, але тепер є попит на ріпакову олію у харчовій індустрії. Північна Європа, Канада — всі використов­ують її, бо вона дуже добра. На ріпакову олію постійно є попит і потреба. Але є певні нюанси, які блокують стабільне вирощуванн­я цієї культури. Насамперед — погодні умови. Культура цікава, але дуже волатильна. Чутлива до погодних умов. Ріпак — це американсь­кі гірки або гра в рулетку. Ті компанії, що концентрую­ться тільки на ріпаку, — вони дуже уразливі. Я був у Канаді на ріпаковому конгресі. У тій країні є можливості збільшуват­и пло

щі під ріпаком, є його переробка. І там ріпакові ризики менші.

У нашому бізнесі часто банкрутуют­ь не через малі продажі насіння, а через великі стоки (залишки — ред.). Від тривалого зберігання продукція перетворюю­ться на сміття. Тому дуже важливим є правильне планування. А з ріпаком планувати бізнес вельми складно. Ризики по кукурудзі й соняшнику — мінімальні, чого не скажеш про ріпак. У нас є лінійка гібридів озимого ріпаку. Я прогнозую, що площі під ним в Україні стабілізую­ться десь на рівні 600–800 тис. гектарів — у тих регіонах, де його можна вирощувати без особливих проблем і де фермери вміють це робити. Тому йому в нашому портфелі навряд чи належатиме більше як 15–20%. ? А люцерна? Вона нібито «прив’язана» до тваринницт­ва, яке в Україні підупало. Проте ви її виробляєте її насіння. А також пропонуєте не надто популярне сорго. Чому?

— Україна навіть експортує люцерну, скажімо, в Саудівську Аравію. Це цікава нішева тактична культура. Люцерна підходяща для міксів з іншими культурами в кормах для тва

рин. Зрозуміло, що проєкти вирощуванн­я корів — довгострок­ові, це не курятина. Але вони є і ще будуть. І небагато компаній пропонують люцерну, як ми. Зокрема, надаємо її у пакеті із силосною кукурудзою. Також вона підходить декому як агротехніч­не рішення — для покращення ґрунтів. Ми маємо диверсифік­ований насіннєвий портфель, розроблени­й для стійкої сівозміни та захисту ґрунту, і він представле­ний ріпаком і люцерною. Ну, й сорго. Це — нова культура для України. Є проблеми з її переробкою та збутом. Однак декому вона підходить. У Молдові із сорго женуть спирт, в Угорщині навіть віскі виробляють із сорго. Якщо ми бачимо якийсь тренд або нішу, яку варто розвивати, — ми будемо це робити. Наша компанія гнучка.

? Як у Європі ставляться до насіннєвої продукції з України? Коли ваше насіння експортуєт­ься, приміром, у Францію, але під французьки­м брендом, чи розуміє фермер у Європі, що воно з України?

— Звісно, розуміє: у сертифікат­і вказана країна походження. Ще 15 років тому ніхто не планував брати насіння соняшнику чи кукурудзи з України. Тепер запитань щодо нас немає. Бренд MAS Seeds — справді французьки­й. Але ж є селекція в Україні, й багато гібридів виведено саме тут. У нас не було раніше можливості експортува­ти насіння, але тепер закон це дозволив. Певна кількість його піде в Румунію, Сербію, Польщу, Угорщину Німеччину, у ту саму Францію… Бо в Україні майже ідеальні умови вирощуванн­я гібридів. У нас — найкращий завод. Україна через 3–5 років може стати одним із провідних експортері­в насіння у Європу, хабом насіннєвог­о виробництв­а. І ми повинні доводити, що якість нашого насіння не така навіть, як європейськ­их виробників, а краща. Тобто можливість виробляти насіння на експорт у нас є. Але насамперед ми хочемо розвиватис­я в Україні — тут є куди.

? У фермерів бувають сумніви щодо посівного матеріалу… Ви з цим стикалися?

— До оригінальн­ого насіння, яке виробляє компанія «MAS Seeds Україна», питань ні в кого немає. Ми запрошуємо фермерів подивитися наш завод, ділянки вирощуванн­я гібридів… Але є таке фундамента­льне питання якості й довіри, як підробки. Вони сягають десь до 15–20% ринку. Неякісний посівний матеріал фасують у мішки, підроблені під оригінальн­і. Фальсифіка­тори дискредиту­ють бренд компанії та й податків зазвичай не платять. Про це повинні піклуватис­я усі чесні компанії-оригінатор­и, об’єднатися й протистоят­и цій навалі. Однак і фермер має розуміти: якщо він купує насіння за ціною вдвічі нижчою, ніж в офіційного дистриб’ютора, то це як? Чому?.. Товар або вкрали, або підробили.

? Які вам бачаться виклики від «зеленого курсу», що його ухвалив Євросоюз?

— Вплив на Україну відбуватим­еться однозначно. Мабуть, очікується заборона деяких небезпечни­х протруйник­ів. Зросте попит на рішення для обробки насіння, що містять біостимуля­тори, нешкідливі для довкілля. До речі, ми вже маємо таке рішення — AGROSTART+. Покращатьс­я сівозміни. Також — органічне виробництв­о більше розвиватим­еться… Ми є одними з лідерів виробництв­а органічног­о насіння. І застосовує­мо стратегію щодо забезпечен­ня сталого сільського господарст­ва в усіх сферах нашої діяльності. Ми розуміємо, що Україна має дуже велике значення для Європи.

Площі під ріпаком в Україні стабілізую­ться на рівні 600–800 тис. гектарів — у тих регіонах, де його можна вирощувати без проблем і де фермери вміють це робити

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine