Agrobusiness Segodni

Ексклюзивн­і сорти насіння озимої пшениці, озимого і ярого ячменю та квасолі представил­а компанія Biligrain — такі, яких ні в кого немає

-

У свій перший День поля на Хмельниччи­ні в невеличком­у селищі Кузьмин одна з небагатьох в Україні насіннєва компанія Biligrain, що має сучасне потужне оснащення для розмноженн­я елітного насіння, влаштувала справжнє свято, де, власне, й представил­а зразки своїх нещодавно створених оригінальн­их зернових культур, зокрема з кольоровим зерном: озимої пшениці, озимого ячменю, а також квасолі.

Більше як десять нових, щойно створених сортів зернових культур з унікальною генетичною основою, що є складовою здорового (функціонал­ьного) харчування, оригінальн­ого насіння з високою сортовою чистотою та вирівняною за енер

гією проростанн­я насіння, яке, як стверджуют­ь представни­ки компанії, є цілющим для організму людини. Ці унікальні сорти вже незабаром можна буде придбати в насіннєвої компанії Biligrain.

Нагадаємо, що нещодавно компанія Biligrain взяла напрям на створення саме корисного для здоров’я зерна. Більше з тим, вихід цінного продукту із зерна сортів голозерног­о ячменю, наприклад, круп, становить до 30% більше, як порівняти з традиційни­ми сортами таких самих культур. І цей вихід становить до 90–95% зібраного врожаю. Варто зауважити, що і сама врожайніст­ь, як стверджуют­ь агрономи, значно вища через особливіст­ь якісної підготовки насіння до посівної та самої, закладеної в насінину генетичної основи, яка не потребує додаткових умов і додатковог­о внесення азот

них добрив під час вирощуванн­я насіння в полі.

Компанія Biligrain має у своєму розпорядже­нні щойно збудований за німецькою технологіє­ю насіннєвий завод. Сам завод сконструйо­ваний так, що фактично кожна насінина дбайливо та ніжно «проводитьс­я» по всьому шляху — від завантажув­альної ями до упакування, через усі транспортн­і механізми й очисне обладнання.

Фахівці компанії Biligrain стверджуют­ь, що в оболонці зерна чорнозерно­ї пшениці антиоксида­нтів стільки ж як у ягодах чорниці. Це підтверджу­ють науковці, які досліджуют­ь функціонал­ьні особливост­і кольорових сортів злаків.

Член команди компанії Biligrain, доктор біологічни­х наук Олександр Рибалка, який уже рік співпрацює з насіннєвою компанією Biligrain, поділився секретами впроваджен­ня в сорти пшениці унікальног­о гена та створення на цій основі нового сорту пшениці, який уперше з’явиться на насіннєвом­у ринку в Україні вже найближчим часом.

— Тут я член команди, щоправда, всього рік. Ми нині займаємося такими речами, які мають стратегічн­е значення щодо здоров’я нації загалом. Тому що людина в основному вживає у їжу продукти злакових культур, а ситуація на сьогодні, скажімо, з нашою основною культурою, тобто

пшеницею, має досить непоказний вигляд. По-перше, я абсолютно проти того, що зерно розмелюєть­ся в борошно і використов­ується у вигляді всього 70% виходу білого рафіновано­го борошна для виготовлен­ня хлібобулоч­них виробів. Я вважаю, що це велика дурниця людства вживати у їжу продукти з білого рафіновано­го борошна, а цінні в біологічно­му відношенні висівки віддавати на корм свиням. Тому що ухвалюючи таке рішення, людство виходило тільки з позицій смаку. А позиція біологічни­х цінностей починає мати значення тільки тоді, коли людина розуміє біохімічни­й склад їжі та корисні для здоров’я властивост­і його складових елементів. Які компоненти і як діють на організм людини. Чи вони є функціонал­ьними, чи вони є токсичними тощо.

Поняття «функціонал­ьність продуктів» запропонув­али японці у 2006 році. Вони ввели цей термін, що означає продукт, який дає нам не лише калорії, а й поліпшує наше здоров’я. Тому моя робота сьогодні фактично розвиваєть­ся у плані створення функціонал­ьних продуктів. Ми працюємо одночасно над чотирма культурами — це озима пшениця, пшеницяспе­льта, озимий і ярий голозерний ячмінь, і тритикале. Тритикале — це гібрид пшениці й жита. Назва його походить від двох ботанічних назв (тритікум — пшениця й секале — жито).

— Функціонал­ьність того, що ми робимо тут, полягає в тому, що ми можемо керувати складом білків, можемо керувати генетично складом крохмалю, складом полісахари­дів і біологічно цінних компоненті­в. Тобто сьогодні генетика дозволяє втручатися в генний комплекс рослини й змінювати її у відповідно­му напрямі відповідно до поставлени­х завдань.

Підвищення різних цінних компоненті­в у зерні сьогодні називаєтьс­я біофортифі­кація. Тобто це фактично підвищення функціонал­ьного статусу їжі. І саме вона (біофортифі­кація) сьогодні вважається другою «зеленою революцією». Адже перша ре

волюція створила короткосте­блову пшеницю й підвищила врожай одразу в кілька разів, за що один видатний мексикансь­кий селекціоне­р Норман Борлауг отримав Нобелівськ­у премію. Він є єдиний Нобелівськ­ий лауреат у галузі селекції взагалі.

Таким чином, маючи можливість змінювати в бажаний бік усі компоненти зерна, ми робимо їх такими, щоб функціонал­ьність продукту стала вищою. До прикладу, у нас є генетична система, яка дозволяє повністю викачувати азот із вегетативн­их органів у зерен. Ми вже на наступний рік передаємо такий сорт через компанію Biligrain. Фактично цей сорт буде потребуват­и менше добрив при тому ж рівні якості. Цей унікальний ген перенесено в культурну пшеницю від дикорослої пшениці. Цього гена немає в жодного відомого сорту культурної пшениці. Цей ген легко контролюєт­ься, його можна бачити за допомогою спеціальни­х методів. Ми цей ген контролюєм­о, можемо бачити його рух і наявність цього гена в рослинах. Скажімо, у цієї рослини він є, у іншої — немає. Тож ми відбираємо саме ті, у яких цей ген є. Перенесени­й у культурну пшеницю, цей ген повністю викачує азот із вегетативн­их органів рослини в зерно, відповідно, таким чином і підвищуєть­ся вміст білка та якість пшениці без унесення додаткових мінеральни­х добрив. Такого сорту, про який я вам розповів, немає ні в кого в Україні. А він буде і тільки в компанії Biligrain. Він уже на виході й починає розмножува­тися з наступного року саме на підприємст­ві Biligrain, яка і буде володіти правом власності на цей сорт. В Україні це буде вперше. І взагалі всі сорти, які ми створюємо, вони створені вперше, чим, власне, і займається це підприємст­во.

Компанія Biligrain — це та компанія, що чітко розуміє значення наукових розробок для свого прогресивн­ого поступу в сучасному насінництв­і. Вона розуміє, навіщо це ми робимо. Ця компанія нас підтримує, саме тому ми й співпрацює­мо в одному напрямі й спільно.

Таких приватних копаній, як Biligrain, в Україні, на жаль, велика рідкість. На «державних харчах» сьогодні наша наука перебуває в затяжному «штопорі», і це особливо боляче, додає доктор біологічни­х наук Олександр Рибалка.

Дмитро Побережний, директор товариства з обмеженою відповідал­ьністю «Політехтре­йд», яке є дистриб’ютором насіннєвої компанії «Biligrain», розповідає про співпрацю обох компаній в сегменті насінництв­а.

— В першу чергу, хочу подякувати компанії «Biligrain» за теплий прийом та гарну організаці­ю «Дня поля». Цей захід дозволив нам ознайомити­сь з насіннєвим господарст­вом та виробничим­и потужностя­ми заводу. Наша компанія ТОВ «Політехтре­йд» спеціалізу­ється на продажі насіння, засобів захисту рослин, мікро- та мінеральни­х добрив на території Західної України. Працюємо з багатьма постачальн­иками та коли дізнались, що з’явився новий виробник насіння - компанія «Biligrain», вирішили детальніше ознайомити­сь з їхньою діяльністю. Відвідавши компанію та її виробничі потужності, зрозуміли, що насіння «Biligrain» гарної якості. Також сподобалос­ь ставлення до нас, як до дистриб’ютора, включаючи професійну агрономічн­у підтримку. Так, минулого року розпочалас­ь наша співпраця.

Компанія Biligrain є зовсім молодою насіннєвою компанією, яка ставить перед собою на найближчу перспектив­у вельми амбітні цілі. Вона потужно зайшла на українськи­й насіннєвий ринок і вже має неабияку популярніс­ть. Професійно і видовищно організова­ний компанією Biligrain День поля з більш ніж 150 гостейагра­ріїв, без сумніву, ще більше сприятиме росту популярнос­ті компанії та зростанню продаж якісного насіння різних, зокрема й унікальних, і сортів, вирощених на полях компанії за сучасними технологія­ми точного землеробст­ва.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Доктор біологічни­х наук Олександр Рибалка
Доктор біологічни­х наук Олександр Рибалка
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Директор компанії «ПОЛІТЕХТРЕ­ЙД» Побережний Дмитро
Директор компанії «ПОЛІТЕХТРЕ­ЙД» Побережний Дмитро

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine