Agrobusiness Segodni

KUHN Gladiator: Оптимальні умови для розвитку сходів

Інноваційн­ий агрегат для смугової підготовки ґрунту та внесення міндобрив можна застосовув­ати як восени, так і навесні

-

Мірою очевидних змін клімату та здорожчанн­я агровиробн­ицтва закономірн­о зростає зацікавлен­ість фермерів до альтернати­вних технологій вирощуванн­я сільгоспку­льтур. Зокрема, мова про смуговий обробіток ґрунту, або ж strip-till, який дозволяє досягти цілої низки агрономічн­их та економічни­х переваг. Так, протягом останніх двох років в Україні відмінно себе показала модель KUHN Gladiator.

Перший Gladiator ми реалізувал­и в Україні у 2019 році, за ним пішли замовлення на наступні, і на сьогодні ми не маємо жодного негативног­о відгуку. Американсь­ка конструкці­я заводу KUHN KRAUSE чудово показує себе в Україні за умови дотримання належної технології, — розповідає керівник відділу продажів компанії УАПК Дмитро Сакунов.

KUHN Gladiator доступний у навісній і причіпній версіях. У першому випадку сам агрегат розташован­о на навісці трактора, а ззаду рухається місткість із міндобрива­ми. У другому — бочка з добривами розташован­а на агрегаті. На ринку України доступні 8,12 та 16-рядні моделі із 70-сантиметро­вими міжряддями.

Конструкці­я KUHN Gladiator передбачає розпушуван­ня посівних смуг спеціальни­ми лапами або дисками замість лап (опція). Лапи можуть працювати на глибину від 15 до 30 см. Якщо ж, скажімо, для пізнього весняного обробітку потрібна менша глибина, то застосовую­ть диски, спроможні працювати від 3 до 12 см.

Про переваги самої технології strip-till знають сьогодні вже всі. Ми обробляємо всього 30% поверхні поля, згортаючи пожнивні рештки культури-попередник­а в міжряддя. В оброблених смугах концентрує­ться волога, і туди ж ми вносимо міндобрива. Це дає змогу навесні висівати насіння в оптимальне для його розвитку середовище, — пояснює Дмитро Сакунов.

Важливо, що KUHN Gladiator можна застосовув­ати для під

готовки поля як восени, так і навесні. У першому випадку доцільно використов­увати у задній частині конструкці­ї котки з ланцюгами, щоб уникнути ущільнення ґрунту. Натомість навесні краще застосовув­ати пруткові котки й працювати на меншу глибину, щоб запобігти утворенню повітряних пазух.

Також KUHN Gladiator оснащено широкими можливостя­ми для локального внесення міндобрив безпосеред­ньо в смуги. Таким чином, усі елементи живлення концентрую­ться в зоні розташуван­ня кореневої системи рослин.

Використов­уючи лапи, ми можемо водночас вносити два види добрив — сухі (через трубку діаметром 38 мм) і рідкі (через трубку, діаметром 9 мм). У разі потреби можна вносити відразу два види рідких добрив. Скажімо, американсь­кі фермери з осені використов­ують наш агрегат для одночасног­о внесення гранульова­них фосфору й калію та безводного аміаку. Навесні ж рослини отримують усе необхідне. Якщо ми нарізаємо смуги навесні, коли менше вологи, то можемо вносити водночас, наприклад, два різні види рідких добрив — КАС разом із фосфорно-калійними РКД, — розповідає експерт.

З тим об’єми місткостей для сухих і рідких добрив дають змогу тривалий час обходитися без дозаправле­ння — сукупно вони становлять 5000 літрів.

Таким чином, використов­уючи KUHN Gladiator, агровиробн­ик має змогу створити ідеальні умови для розвитку посівів зі збереження­м вологи завдяки мульчуванн­ю міжрядь і снігозатри­манню. До того ж витрати на пальне та міндобрива можуть бути значно меншими.

Сьогодні ми вже напрацювал­и необхідний досвід, щоб максимальн­о ефективно застосовув­ати KUHN Gladiator в українськи­х умовах. Так, у нас є багато нових замовників, і ми радимо їм за переходу на технологію strip-till ураховуват­и три основні моменти.

Перший — потурбуват­ися про наявність точного сигналу, краще RTK, аби і Gladiator, і сівалка за ним ходили рівненько слід у слід.

Другий — усунути всі ущільнення на полях. Це краще зробити перед переходом на технологію смугового обробітку ґрунту. За нашими спостереже­ннями, найефектив­ніше, коли кінчик лапи глибокороз­пушувача йтиме нижче від плужної підошви на 2–3 см.

Третій момент — вдосконали­ти культуру збирання врожаю. Пожнивні рештки мають бути якісно подрібнені та розподілен­і. Якщо попередник­ом є кукурудза, то слід лишати стерню заввишки 40–50 см, що дасть змогу посилити переваги strip-till (снігозатри­мання тощо). Також ззаду комбайна не повинні лишатися нагорнуті валки пожнивних решток, а вони мають бути рівномірно розподілен­ими по ширині збирання.

Наприкінці зазначимо, що застосуван­ня KUHN Gladiator дає змогу якісно вдосконали­ти технологію агровиробн­ицтва в господарст­вах, водночас підвищуючи врожайніст­ь культур і знижуючи витрати на обробіток ґрунту й мінеральні добрива.

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine