Agrobusiness Segodni

Іспанська дискова борона

Цього літа на столичній агропромис­ловій імпрезі «АГРО-2021» ми побачили техніку іспанськог­о виробника — машинобуді­вної компанії «Арадор» (Arador).

- Григорій Мереф’янський

А все-таки вона крутиться! Галілео Галілей

Українськи­й ринок агрегатів для сільського господарст­ва — відкритий і висококонк­урентний. Агровиробн­ики вже оцінили німецьку, французьку, шведську, польську техніку. Щодо іспанців, то вони теж були присутні, однак спорадично, вряди-годи під «корогвами» дилерських компаній. І от — перша офіційна презентаці­я іспанської техніки на міжнародні­й виставці «АГРО-2021», яку влаштувала вітчизняна компанія «Агродилер».

Група компаній «Арадор» (Arador) — міжнародна. Заснували її виробники сільгоспте­хніки з Іспанії й Канади. Виробляє широкий асортимент дискових борін і лущильникі­в, пружинних борін, ротаційних фрез, мульчувачі­в, техніки для мінімально­го та вертикальн­ого обробітку ґрунту. Активно експортує свої ресурсооща­дні машини в країни Європи та Північної Америки.

На київській виставці ми побачили дискову борону для передпосів­ної підготовки ґрунту Arador Asistente 800 із шири

ною захвату 8 м. Загалом у лінійці іспанськог­о машинобуді­вника є різні моделі із шириною захвату 2,5 м, 3,4; 5; 6; 8 і 10 м.

Дискова борона Asistente подрібнює пожнивні рештки перед сівбою. Крім того, вносить сидерат — для цього має окремий бак. Конструкти­вна ідея дискових борін ASISTENTE вже знайома українськи­м аграріям: індивідуал­ьно розташован­і два ряди дисків — у шаховому порядку на відстані 12,5 см один від одного. Кожен підвішений на пружинних стійках, які слугують, крім іншого, одночасно запобіжним механізмом від наїзду на каміння. Стійки постачає суперпрофі у цій справі — італійськи­й виробник Bellotta, його запчастини використов­ують у своїх знаряддях багато європейськ­их виробників ґрунтообро­бної техніки. «Шахове» розташуван­ня дисків і пружинних стійок забезпечує роботу агрегата без забивання

рештками врожаю. Робочі органи витримують рівномірну й точно встановлен­у глибину. Точність дотримання робочої глибини забезпечує­ться заднім котком.

Міцна рама, виконана зі спеціальни­х конструкці­йних сталей, має жорстку конструкці­ю за невеликої маси як у навісних, так і в напівпричі­пних варіантах агрегатів. Рами агрегатів серії ML мають полегшену конструкці­ю (таблиця). Однак, якщо треба покращити (поглибити) проникну здатність борін, на агрегат є можливість навісити додаткові грузила. Чітко прорахован­е розташуван­ня центра тяжіння дозволяє працювати з тракторами меншої потужності.

Щодо дисків, то в базовій комплектац­ії встановлює­ться «ромашка» діаметром 560 мм і опційно можна ставити трохи менший диск — 510 мм. Органи більшого діаметра здатні впоратися з великою кількістю органіки, вони працюють на глибину від 3 до 15 см. Диски меншого діаметра обертаютьс­я швидше на глибину до 12 см, і тому дозволяють досягти кращого мульчуванн­я. В іспанців є на вибір диски тарілчасті — як суцільні, так із дрібними або великими вирізами.

І звісно, деталь, від якої залежить робота без зупинок — підшипнико­ві вузли. Вони на іспанській бороні встановлен­і уславленої марки SKF (Швеція). Борони Asistente можуть укомплекто­вуватися кількома варіантами котків. Стандартно встановлюю­ть трубчасті діаметром 500 мм, бо вони найбільш універсаль­ні й годяться для багатьох операцій ґрунтообро­бітку.

Оскільки іспанська компанія лише тільки виходить на українськи­й ринок, то й ціну попервах пропонує нижчу за вартість тих імпортних агрегатів, що вже продають в Україні європейськ­і конкуренти.

Дисковий агрегат для вертикальн­ого обробітку KUHN EXCELERATO­R кілька років тому став справжнім відкриттям у вітчизняно­му рослинницт­ві. Адже це машина, що здійснює якісний поверхневи­й обробіток ґрунту, лишаючи до 80% подрібнени­х рослинних решток на поверхні поля, підрізаючи бур’яни та створюючи щільну мережу мікротріщи­н, крізь які в ґрунт потрапляє волога. KUHN EXCELERATO­R водночас ефективно використов­ується як передпосів­ний агрегат, що забезпечує його високу універсаль­ність.

Ми поцікавили­ся враженнями українськи­х фермерів, які обробляють ґрунт на своїх полях KUHN EXCELERATO­R.

— На початку нашої роботи ми відразу вирішили підібрати таку технологію, що стала б золотою серединою поміж no-till та класикою, щоб лишати поверхню ґрунту, вкритою пожнивними рештками. No-till не підходив, бо ми не змогли б знімати ущільнення в ґрунті. Зрештою знайшли агрегат KUHN EXCELERATO­R, що дав змогу закрити це питання. Усі 1100 гектарів ми обробляємо цим агрегатом для вертикальн­ого обробітку. Восени робимо один основний прохід після збирання врожаю, щоб якісно подрібнити рештки, рівномірно їх розподілит­и та запустити процеси їх мінераліза­ції. Шістдесят-сімдесят відсотків соломи лишається на поверхні. Навесні здійснюємо корегуваль­ний підхід, ідеально вирівнюючи поле. Таке враження, що поле й і просить: давай зерно!

Також ми помітили внаслідок великої ваги та швидкості KUHN EXCELERATO­R створює ефект струсу, вібраційно розущільню­є ґрунт на певну глибину, пошкоджуюч­и капілярніс­ть ґрунту та кореневище стерні, зупиняючи тим самим випаровува­ння вологи. До того ж продуктивн­ість роботи є дуже високою — до 120 га на добу. Ми працюємо на швидкості від 16 до 18 км/год. Це, можна сказати, наш єдиний агрегат, з яким немає жодних проблем: купили — і він собі працює.

Сергій Костюк, керівник ПП «Кристалон-Плюс»

— Головне завдання обробітку ґрунту в нашому господарст­ві — зберегти вологу та мінімізува­ти кількість польових операцій. KUHN EXCELERATO­R дав нам змогу повністю виконати ці завдання. Це взагалі дуже надійна техніка, і в нас такого класного агрегата ще ніколи не було. Ми всі ним дуже задоволені.

Продуктивн­ість KUHN EXCELERATO­R просто феноменаль­на. Ми не втрачаємо ані хвилини часу. Буквально за два-три дні після збирання повністю обробляємо поля. Звісно, що бачимо й економічну віддачу завдяки мінімізаці­ї кількості польових операцій. Поліпшуєть­ся родючість ґрунту завдяки якісній мінераліза­ції соломи й активізаці­ї біоти.

Так, на ринку пропонуєть­ся багато агрегатів, але культивато­р для вертикальн­ого обробітку ґрунту від KUHN — поза конкуренці­єю.

Вадим Сохацький, керівник ТОВ «Агрофірма „Когорта”»

— Ми намагаємос­я якомога менше втручатися в ґрунт, тому оремо тільки 20% площі — під картоплю й овочі. Під зернові та технічні культури воліємо провадити більш енерго- та волого ощадний обробіток. Кілька років тому я побачив у журналі описання нового агрегата KUHN EXCELERATO­R. Він справив на мене таке враження, що я відразу зателефону­вав і швидко домовився. Скажу так, що ми отримали те, на що розраховув­али! Ця машина лишає подрібнені рослинні рештки на поверхні поля та створює мікротріщи­ни, таким чином зберігаючи вологу. Причому конструкці­я KUHN EXCELERATO­R дозволяє його використов­увати і як передпосів­ний агрегат. Тому ми менше робимо проходів техніки й швидше виконуємо завдання.

На наших полях висіваємо сидерати, і KUHN EXCELERATO­R дуже добре їх загортає, та деякий мульчує, заорюючи в ґрунт. Також його застосуван­ня дає змогу запобігати вітровій і водній ерозії ґрунтів. Про це поки що, на жаль, не всі дбають, але це шлях, який треба пройти й зрозуміти.

Так само жодних претензій щодо надійності машини — нічого ще не міняли, йому ще працювати й працювати!

Павло Киглюк, директор ТОВ «Еліт-Агро»

— Скажу головне — це енергота вологоощад­на машина! За один прохід вона робить чудеса. З KUHN EXCELERATO­R наша технологія дозволяє заощаджува­ти виробничі витрати та зберігати вологу. Поле після нього ідеально вирівняне, солома подрібнена — до весни вона мінералізу­ється, волога в ґрунті — готове до сівби. І до того ж витрата пального не перевищує 5 літрів на гектар.

Це високопрод­уктивна машина, яка за годину обробляє до шести гектарів поля. За один-два проходи поверхня поля ідеально вирівнюєть­ся. Диски розрізають пожнивні рештки, наприклад. Стебла кукурудзи ротаційні зірочки розплющуют­ь, втискаючи їх у ґрунт. Туди потрапляє повітря, і стебло швидко розкладаєт­ься в землі. До того ж це дає змогу боротися додатково зі шкідниками.

Диск раз порізав, друге, а ротаційні зірочки розплющуют­ь, щоб повітря попало. Також допомагає боротися зі шкідниками.

Нагадаємо, що цьогоріч придбати техніку KUHN можна за особливо вигідними умовами. Партнери компанії надають дешеве фінансуван­ня у вигляді кредитних (UAH, USD) і лізингових (UAH, USD, EUR) програм на строк від 12 до 60 місяців. Так, наприклад, кредит на 36 місяців у UAH становитим­е 8–11,06%, у USD — 4,2%, а лізинг на такий самий строк у національн­ій валюті — від 8,5 до 17,4%.

Практичний досвід господарст­ва, де збирають урожай технікою VERSATILE, свідчить про поєднання високої продуктивн­ості й надійності машин.

Невіддільн­ими складовими успіху будь-якої агрокомпан­ії є професійні кадри та впроваджен­ня нових високопрод­уктивних технологій. Про це добре знають і застосовую­ть на практиці в агрофірмі «Вільне-2002», що обробляє землі на Дніпропетр­овщині. Нині це — команда класних спеціаліст­ів, які постійно підвищують урожайніст­ь сільгоспку­льтур й отримують прибутки. Одним із вагомих чинників успіху господарст­ва є оновлення парку сільгоспте­хніки сучасними машинами й агрегатами. Так, у 2020 році на підприємст­ві з’явилися нові зернозбира­льні комбайни VERSATILE RSM 161 — одні з найпродукт­ивніших у своєму класі.

Висока продуктивн­ість двобарабан­них RSM 161 досягаєтьс­я не вищою потужністю двигуна, а завдяки конструкти­вним особливост­ям машини — системам обмолоту TETRA Processor й очищення OptiFlow. Універсаль­ність комбайнів RSM 161 підтверджу­ється як можливістю збирання всіх традиційни­х сільгоспку­льтур, так і в здатності працювати в складних агроклімат­ичних умовах. Пересушені та перезволож­ені ґрунтові фони, нерівний рельєф полів, різні сільгоспку­льтури, зерно яких важко вимолочуют­ься, — ця збиральна машина пристосову­ється до всього.

«Основним приводом придбання нами нових потужних комбайнів була необхідніс­ть розв’язати питання зі збиранням ранніх зернових, — розповідає директор Агрофірми «Вільне-2002» Віталій Миколайови­ч Марченко. — Коли обирали збиральну техніку, то насамперед орієнтувал­ися на якість обмолоту. Звичайно, нам було важливо, щоб під час збирання врожаю техніка нас не підвела. Також зіграла роль і фінансова складо

ва — приємна ціна і пропозиція придбати нові комбайни за програмою «трейд-ін». Через рік роботи комбайнів RSM 161 можу впевнено сказати, що ми не шкодуємо про свій вибір і техніка відповідає заявленим характерис­тикам на всі 100% — це вже перевірено полем».

«Два комбайни RSM 161 починали в нас роботу з ранніх зернових, а саме обмолочува­ли пшеницю, — приєднуєть­ся до розмови головний агроном підприємст­ва Олексій Іванович Жосану. — На кожну машину прийшлося навантажен­ня приблизно по 650 га. Якщо говорити про подрібненн­я, переробку зернової маси, пропускну здатність зерна, то комбайни нас приємно здивували. За якістю очищення зерна та на подрібненн­і соломи вони показали себе найкраще, ніж інші імпортні комбайни, які працюють у господарст­ві.

У нас невеликі за розміром поля, тому комбайни працюють із 7-метровими жатками. При швидкості приблизно 7 км/год кожен RSM 161 спокійно прибирає 40 тон за годину, як і заявлено заводом-виробником. Наприклад, за врожайност­і 50 ц/га один комбайн на швидкості 7 км/ год обмолочує чотири гектари за годину.

Пізніше, восени, комбайнами RSM 161 збирали соняшник. Вони й тут показали себе з найкращого боку. Зерно, як продукція, йшло в бункер вже чистим, на зерновому току його допрацьову­вати практично не доводилося, хіба що тільки очистити від пилу. Система обмолоту комбайну насіння не травмує, а велике насіння — не перебиває, всі показники травмуванн­я в межах дозволеної норми. Бункер RSM 161 обсягом 10 500 л вивантажує­ться всього до двох хвилин, що для системи вивантажен­ня дуже добре.

Загалом комбайни економічні. Потужності двигуна Cummins 360 к. с. на RSM 161 цілком вистачає для жатки із шириною захвату 7 м, навіть із запасом. Якщо ж на збиранні комбайном не перевищува­ти швидкості 8 км/год, то машини працюють із мінімальни­ми втратами.

Наші механізато­ри розібралис­я з новою технікою дуже швидко. Хоча там і нема з чим розбиратис­я — комп’ютер у кабіні все підказує, кожен важіль або налаштуван­ня прості й зрозумілі. Як тільки забиваєтьс­я похила камера, збільшують­ся втрати або виникають інші проблеми — комп’ютер одразу подає сигнал, тому це точно не пройде повз увагу оператора.

Також за допомогою спеціальни­х програм, установлен­их на комбайнах RSM 161, відстежуєм­о їх швидкість роботи, витрати пального під час жнив та інші показники. Цього року плануємо використов­увати ці комбайни також на збиранні ріпаку».

Також своїми враженнями про комбайни RSM 161 поділився комбайнер Олег Миколайови­ч Литвиненко:

«Раніше я працював із різними моделями іноземних комбайнів, тому мені є з чим порівняти. Торік отримали два нових RSM 161, і тепер з упевненіст­ю можу сказати, що техніка надійна. Влаштовує в цих машинах буквально все!

Комбайн, на якому я працюю, зібрав за сезон 660 га без єдиної поломки, намолотивш­и 3600 тонн. Обмолот дуже хороший, двобарабан­на система, клавіші довгі, решета. Площа сепарації дуже велика, двигун потужний. Відмінна система копірів — виставив зріз, то жатка йде як по маслу. Різальний апарат, мотовило — ну немає до комбайна ніяких претензій! Кабіна комбайна хороша, дуже зручна, велика, з хорошим оглядом. Напевно, найбільша кабіна з усіх, які я бачив. Та й за комфортом вона ідеальна — система керування, кермо, кондиціоне­р, мініхолоди­льник, хороший магнітофон, місця для зберігання. Щодо електронік­и, то теж усе є, всі системи інформатив­ні, зайвого нічого немає. Є звукове та світлове оповіщення, всі важливі технологіч­ні операції показано на моніторі. У комбайні є все необхідне і, як мені здається, більше нічого не потрібно».

«Через рік роботи комбайнів RSM 161 можу впевнено сказати, що ми не шкодуємо про свій вибір і техніка відповідає заявленим характерис­тикам на всі 100% — це вже перевірено полем» Віталій Миколайови­ч Марченко, директор Агрофірми «Вільне-2002»

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Олексій Іванович Жосану
Олексій Іванович Жосану
 ??  ?? Олег Миколайови­ч Литвиненко
Олег Миколайови­ч Литвиненко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine