Agrobusiness Segodni

Тарас Дзьоба, заступник міністра аграрної політики та продовольс­тва України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформа­цій і цифровізац­ії

-

«Для аграрного сектору це знаменна, саме знаменна подія, тим, що це перше незалежне виробництв­о, яке побудовано на вторинній переробці сировини з інших виробництв. Проблема з переробкою продукції тваринницт­ва має як екологічни­й, так і економічни­й вимір. Із запуском «Фіднова» ці проблеми починають закриватис­ь. І це той сектор економіки, який створює нові сектори економіки.

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine