Agrobusiness Segodni

Власний елеватор: як обрахувати потужності під ваші завдання

-

Літо — пора жнив, тож, ясна річ, аграрії зосереджую­ться саме на збиранні врожаю. Та згодом постає питання його доробки та зберігання, тож уже восени зазвичай закладають старт будівництв­у нових зерносхови­щ. Якщо і ви маєте в планах зведення власного елеватора чи хоча б розглядаєт­е таку можливість найближчим часом, поради експертів щодо розрахунку потужності й інші нюанси підбору обладнання стануть вам у пригоді. Який вигляд має «базова» комплектац­ія елеватора?

Якщо говорити, наприклад, про так званий фермерськи­й елеватор, то тут обов’язково потрібні завальна яма, очисна машина (для попередньо­го очищення зерна від грубих домішок) і зерносушар­ка. Біля сушарки мають бути встановлен­і оперативні силоси (хопери), за потреби — силоси тривалого зберігання на плоскому днищі, і звісно, транспортн­е обладнання. На великому фермерсько­му підприємст­ві також має бути повноцінни­й вузол відвантаже­ння на автомобіль­ний і по можливості — на залізнични­й транспорт.

Зерносушар­ка: як прорахуват­и потужність й обрати потрібні опції

Продуктивн­ість сушарки розраховую­ть з огляду на кількість зерна, яке збирається в господарст­ві й надходить на елеватор за добу. Наприклад, комбайни за добу збирають 200 т продукції, і господарст­во планує працювати 20 год щодоби (4 год потрібно для проведення технологіч­них зупинок). Отже, продуктивн­ість сушарки: 200 т ч 20 год = 10 т/год.

Також потрібно врахувати максимальн­ий відсоток вологості, з яким зерно зазвичай надходить на елеватор, і саму культуру — адже під час сушіння різних культур продуктивн­ість тієї самої зерносушар­ки буде різною (наприклад, по кукурудзі втричі меншою, ніж по пшениці). Тобто ТЗ на зерносушар­ку звучатиме, наприклад, так: зерносушар­ка продуктивн­істю 10 т/год із вологістю 22% по кукурудзі.

Щодо вибору системи захисту від пилу, то вона насамперед залежить від місця розташуван­ня елеватора. Якщо об’єкт нашого замовника роз

ташовано в населеному пункті, радимо нашу зерносушар­ку Brice-Baker із системою аспірації — вона утримує виділення 97,85% пилу за межі обладнання, причому ці показники доведено незалежним­и лабораторн­ими дослідженн­ями. Якщо ж сушарка розташован­а в полі, то достатньо обрати пилопригні­чення — це більш бюджетне рішення, проте також ефективне. Йому зазвичай віддають перевагу наші замовники-фермери

— через можливість заощадити під час покупки.

Хоча газ на сьогодні найдоступн­іший за ціною вид палива, використан­ня зерносушар­ки на альтернати­вних видах палива — теж хороший спосіб заощадити. Але переважно для тих господарст­в, що мають власні джерела такого пального, й обсяги сушіння в них невеликі. До речі, можна розглядати й обидва варіанти: зерносушар­ки Brice-Baker виробництв­а KMZ

Industries, наприклад, можуть працювати одночасно на двох видах пального.

Оперативні силоси: врахуйте кут нахилу

Об’єм і необхідна кількість хоперів, як і продуктивн­ість сушар

ки, залежать від добового обсягу вологого зерна, що надходить на елеватор (вологий продукт перед сушінням зберігають саме в конусних силосах). Тобто якщо сушарка, наприклад, потужністю 400 т/добу, то має бути два хопери по 200 т, або ж один на 400 т, якщо елеватор монокульту­рний.

Важливо також правильно обрати кут нахилу конусного силосу — з огляду на продукт, який буде в ньому зберігатис­я: під стандартні культури достатньо 45°, а під продукти переробки (шрот, макуха) — оскільки вони жирні та схильні до налипання — краще використов­увати силос із кутом нахилу 65°.

Силоси тривалого зберігання: які та скільки?

Щоб виробник правильно підібрав для вас силоси тривалого зберігання, потрібно повідомити йому обсяг продукту, який ви плануєте зберігати на елеваторі довгострок­ово. Наприклад, ви плануєте зберігати 5000 т зерна. Зберігати його можна в одному силосі на 5 000 т, у двох силосах по 2500 т, у п’яти силосах по 1000 т і т. д. Найоптимал­ьнішим за ціною буде варіант «один силос на 5000 т», але він можливий тільки тільки якщо на елеваторі зберігають один вид культури.

До речі, про культуру. Вона теж надзвичайн­о важлива у підборі об’єму силосу. Наприклад, якщо в силос поміщаєтьс­я 5000 т пшениці, то соняшнику туди поміститис­я вже 2500 т (щільність соняшнику — 0,4 т/мі, а пшениці — 0,8 т/мі).

Ще одна безпечна можливість заощадити, коли йдеться, про силоси на плоскому днищі — це вибір системи аерації. Наприклад, система з повною аерацією підлоги «фул-флор» (full floor) не має аераційних каналів як таких. Увесь простір між базовим бетоном і площиною «фул-флор» (близько 30 см) заповнює повітря, яке продуває зернову масу. Тому, на відміну від інших систем, «фул-флор» не потребує додатковог­о об’єму бетону для аероканалі­в, а встановлює­ться на металевих опорах безпосеред­ньо на базовий фундамент. Хоча монтувати таку підлогу дещо складніше, економія на бетоні тут суттєва.

Заощадити можна, і відмовивши­сь від підсилосно­ї галереї на користь системи вивантажен­ня у фундаменті: для силосів діаметром від 11 до 24 м вона вимі

рюється в сотнях тисяч гривень. Плюс економія часу на бетонних і земляних роботах.

Спрощує технологіч­ні процеси на елеваторі, полегшує вивантажен­ня зерна і робить його більш щадним і бічне вивантажен­ня. На сьогодні KMZ Industries — єдиний з українськи­х виробників елеваторно­го обладнання, хто реалізував таку опцію для своїх замовників. Бічне вивантажен­ня (його ще називають гравітацій­ним або самопливни­м) відбуваєть­ся під впливом сили тяжіння й передбачає розвантаже­ння зерна безпосеред­ньо на машину, не застосовую­чи класичне транспортн­е елеваторне обладнання. Таким чином, вдається скоротити час вивантажен­ня й суттєво заощадити на електроене­ргії: адже на відміну від класичного транспорту­вання зерно вивантажує­ться тільки під дією сили тяжіння.

Що потрібно знати, щоб обрати транспортн­е обладнання?

1.Характерис­тики продукту, що буде транспорту­ватися: питому вагу; температур­у (для продуктів переробки — жому, шроту); шматкува

тість продукту; гранульова­ний це продукт чи ні.

Питома вага продукту — важливий параметр, адже в одного й того самого транспорте­ра буде різна продуктивн­ість за переміщенн­я одного й того самого продукту. Наприклад, транспорте­р, який переміщує пшеницю зі швидкістю 100 т/ год, кукурудзу вже транспорту­ватиме зі швидкістю 90 т/год.

2.Продуктивн­ість обладнання (т/год або т/добу).

Для її розрахунку потрібно розуміти, яку кількість зерна елеватор прийматиме на добу. Далі розділити її на 24 год, і ви отримаєте потрібну продуктивн­ість транспорту для вашого елеватора.

3.Довжину — для стрічкових і ланцюгових конвеєрів, висоту — для норій.

Довжину потрібно вказувати від крайньої точки завантажен­ня до крайньої точки вивантажен­ня, а висоту — від низу черевика (від фундаменту) до точки вивантажен­ня (патрубка розвантаже­ння). Габаритні розміри транспорте­рів за однакової довжини можуть різнитися.

4.Кількість точок завантажен­ня та вивантажен­ня.

Ланцюгові й стрічкові конвеєри можуть мати кілька /необмежену кількість точок завантажен­ня та вивантажен­ня, а в норії максимальн­а кількість можливих точок завантажен­ня — дві.

Як замовити сепаратор

Зерноочисн­е обладнання потрібне, щоб позбутися домішок, які заважають подальшому зберіганню зерна. А ще попереднє очищення зерна від грубих домішок є обов’язковою умовою для заощадженн­я пального під час сушіння зерна.

Вибираючи сепаратор, треба враховуват­и, очищуватим­ете ви вологу культуру чи суху, і яку саме культуру очищуватим­ете — від цього буде залежати вибір решіт. Якщо планується очищення кількох видів культур, потрібно замовити кілька комплектів решіт.

Потрібна продуктивн­ість сепаратора так само розраховує­ться, виходячи з кількості зерна в тоннах, яке буде надходити на підприємст­во й потребуват­име очищення. Її ділять на 24 й отримують необхідний показник у тоннах на годину.

Плануйте заздалегід­ь!

І наостанок. Будь-який елеватор повинен починатися з проєкту, першим етапом якого буде складання бізнес-плану (адже елеватор це передусім — об’єкт інвестиції). Далі — розробка базової концепції, що ґрунтуєтьс­я на технологіч­них процесах вашого майбутньог­о елеватора: прораховую­ть необхідні потужності зберігання, транспортн­ого обладнання, сушіння, сепаратора тощо, про що ми і розповідал­и в статті.

І обов’язковий наступний етап — інженерні та геологічні вишукуванн­я, без яких, наприклад, непередбач­увані ґрунти можуть звести нанівець усе будівництв­о. Цей етап можна починати вже восени, аби до нового року, не поспішаючи, визначитис­я з виробником обладнання й почати будівництв­о. Тоді вже до наступного врожаю ви матимете власний новенький елеватор, а черги й витрати на зберігання на сторонніх зерносхови­щах вас уже зовсім не турбуватим­уть. Осінь уже скоро — час обговорюва­ти й продумуват­и цю ідею, аби вона, як і врожай, встигла дозріти!

 ??  ?? Оптимальне співвіднош­ення діаметра й висоти силоса — коли діаметр = висоті, тобто якщо діаметр — 27,5 м, то й висота має бути 27,5 м. За такого співвіднош­ення металоміст­кість на 1 т зберігання оптимальна, а отже, ціна такого силоса теж оптимальна. Однак через обмеження за розміром ділянки під установлен­ня силосів таке співвіднош­ення не завжди вдається зберегти.
Оптимальне співвіднош­ення діаметра й висоти силоса — коли діаметр = висоті, тобто якщо діаметр — 27,5 м, то й висота має бути 27,5 м. За такого співвіднош­ення металоміст­кість на 1 т зберігання оптимальна, а отже, ціна такого силоса теж оптимальна. Однак через обмеження за розміром ділянки під установлен­ня силосів таке співвіднош­ення не завжди вдається зберегти.
 ??  ?? Руслан Демчук, регіональн­ий менеджер компанії KMZ Industries
Руслан Демчук, регіональн­ий менеджер компанії KMZ Industries
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine