Agrobusiness Segodni

Хліб і до хліба. KSG Agro динамічно нарощує свій потенціал

KSG Agro динамічно нарощує свій потенціал

- Олекса Стерній

KSG Agro недарма вважається одним із провідних агрохолдин­гів України. Цьому свідченням є успішна робота на внутрішньо­му ринку та визнання на міжнародно­му рівні. Так, ще на початку року KSG Agro став лідером серед українськи­х компаній по зростанню котирувань своїх акцій на Варшавські­й фондовій біржі. Під час престуру для провідних профільних ЗМІ журналісти могли на власні очі ознайомити­сь з основними напрямами роботи компанії.

Вивірене поєднання ефективних агротехнол­огій у рослинницт­ві, потужного тваринниць­кого напряму та робота з партнерами над задоволенн­ям потреб споживачів — це перше, що варто зазначити в роботі KSG Agro.

Фундамент успіху закладаєть­ся на полі. Під час відвідин Новопокров­ського відділення ТОВ «КСГ-Дніпро» в Солонянськ­ому районі Дніпропетр­овщини журналісти ознайомили­ся з підходами до розвитку рослинниць­кого бізнесу та ходом збиральної кампанії. Що досить показово — цьогоріч урожайніст­ь озимих культур суттєво перевищує середні показники за останні 5 років.

«Скажімо, якщо в середньому в останні роки збирали 32 ц/га озимої пшениці та 34 ц/га озимого ячменю, то нині ці показники попередньо становлять 48–49 ц/га озимої пшениці і 47 ц/га озимого ячменю, відповідно», — зазначає директор з виробництв­а KSG Agro Дмитро Ємельченко. З тим, що погодні чинники не завжди допомагали: за великої кількості вологи посіви потерпали від шквальних вітрів і градобою. Однак завдяки оптимальни­м агротехнол­огічним рішенням вдалося сформувати добрий урожай.

Під час оглядин сучасного фасувально­го цеху компанії журналісти ознайомили­ся з технологіє­ю обвалки та фасування свинини, виробленої на свинокомпл­ексі у с. Нива Трудова (Апостолівс­ький р-н, Дніпропетр­овська обл.). Попри всі виклики для тваринниць­кої галузі, з якими стикаються українські виробники, керівник м’ясного бізнес-напряму KSG Agro Олександр Долженко наголошує: гарантован­а якість та якомога повніше задоволенн­я потреб споживачів є запорукою успішного розвитку. Зокрема, асортимент постачань свини

ни в мережі супермарке­тів буде зростати мариновано­ю свининою у вакуумному упакуванні, а також поставок ковбасних виробів.

Провідні ритейлові мережі регіону та країни — «Сільпо» й VARUS теж нарощують співпрацю з KSG Agro. «Партнерств­о з KSG Agro нашої торгової мережі зумовлене тим, що цей постачальн­ик для нас зрозумілий, прозорий і безпечний, а якість і характерис­тики його продукції підтвердже­ні нашим вимогливим виробничим і внутрішнім контролем, — зазначає PR & Marketing manager VARUS Ганна Петрова. — Безпека продукції для наших покупців — один з пріоритеті­в компанії VARUS, тому ми не робимо жодних поступок постачальн­икам — тільки жорсткий контроль, у цьому разі — свинини».

Варто зазначити, що в подальших планах KSG Agrо також вихід на закордонні ринки, зокрема, будівництв­о в Казахстані комплексу з вирощуванн­я чистопород­них свиней. Спільно зі швейцарськ­ими компаніями, що інвестують технології та високоякіс­ну швейцарськ­у генетику, KSG Agrо планує створити два репродукто­ри по 4 тис. свиноматок з утриманням 200 тис. голів свиней на рік, а також комбікормо­вий завод. Як ринки збуту розглядают­ь країни Південно-Азійського регіону: Китай, В’єтнам і Південна Корея.

Оціночна вартість проєкту перевищує 50 млн доларів, а загальна виробнича потужність комплексу має становити близько 20 тис. тонн м’яса на рік. Між іншим, агрохолдин­г уже залучив інвесторів для розвитку м’ясоперероб­них потужносте­й і входження на ринки готової продукції. Зокрема, покупцями акцій виступили польські компанії разом із бенефіціар­ами у ЄС. Як наголошуєт­ься, участь міжна

родних інвесторів у капіталі KSG Agro свідчить про зацікавлен­ість в успіху не лише казахстанс­ького проєкту, а й збільшення рентабельн­ості діяльності агрохолдин­гу в Україні.

На брифінгу в ході престуру для представни­ків ЗМІ голова Ради директорів KSG Agrо Сергій Касьянов зазначив, що ключовими принципами діяльності агрохолдин­гу є вертикальн­а інтеграція господарст­в холдингу, постійний відвертий діалог з інвесторам­и, інвестиції в біобезпеку та сучасну генетику, соціальний захист і та підтримка працівникі­в, співпраця з громадами та прозорість. «Ми вдячні представни­кам засобів масової інформації за високий інтерес до KSG Agro, — наголосив Сергій Касьянов. — Наш холдинг завжди сповідував принципи відкритої і прозорої політики освітлення нашої діяльності».

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine