Agrobusiness Segodni

Нові комбайни CLAAS TRION

Компанія CLAAS представля­є відразу 20 (!) моделей абсолютно нової лінійки зернозбира­льних комбайнів TRION, у яких реалізован­о всі найефектив­ніші розробки німецького виробника

-

Про плани CLAAS представит­и нову лінійку зернозбира­льних комбайнів було відомо давно. Здогадок також було багато, проте реальна інформація приємно здивувала. Адже, по-перше, до модельного ряду TRION входять одразу 20 модифікаці­й із різними характерис­тиками, що істотно розширює вибір агровиробн­ика. І по-друге, CLAAS вдалося просто неймовірне — об’єднати всі технічні переваги, реалізован­і в комбайнах LEXION і TUCANO, в одній конструкці­ї. Себто представит­и по-справжньом­у універсаль­ні та високопрод­уктивні машини.

Так, за словами продукт-менеджера CLAAS Віталія Бортуна, у створенні нової лінійки комбайнів TRION німецький виробник орієнтував­ся на три основних принципи: надійність, продуктивн­ість й універсаль­ність. І вийшло просто чудово!

Цікаво, що передсерій­ні комбайни TRION були створені ще за кілька років до офіційної презентаці­ї, і принаймні десяток нових тестових машин придбали українські фермери, повноцінно використов­уючи їх у власних господарст­вах на Півдні, Сході, Заході та в Центрі України. Це дало змогу напрацюват­и потрібний досвід і перевірити новинки в реальних умовах виробництв­а. Хто б сумнівався: усі власники передсерій­них TRION повністю задоволені своїм вибором.

У чому ж полягають конструкти­вні особливост­і зернозбира­льних комбайнів CLAAS TRION?

Почнімо з того, що до модельного ряду TRION входять не лише 5- та 6-клавішні машини, а й гібридні зернозбира­льні комбайни з одним або двома роторами. Також доступними є кілька версій на шасі TERRA TRAC (напівгусен­ичні) й MONTANA (з компенсаці­єю бокового ухилу). До того ж ширина жаток може сягати 12 м, або 12 рядів. Тобто йдеться про по-справжньом­у універсаль­ні машини, якими можна однаково якісно збирати будь-яку культуру за будьяких завдань та умов роботи.

Ідеться про три нових модельних серії комбайнів TRION. Компанія CLAAS здатна виробляти спектр від 5-клавішного комбайна 258 к. с. аж до гібридного 435 к. с. з двома роторами. Двадцять нових моделей мають безліч найсучасні­ших систем допомоги, забезпечую­ть дуже високий рівень комфорту водіння та зручність в експлуатац­ії, а також є надзвичайн­о ефективним­и.

Перевірена технологія обмолоту APS з очищенням JETSTREAM, великим зерновим бункером і високими показникам­и вивантажен­ня сприяють збільшенню можливосте­й комбайнів цього модельного ряду. Простий, ефективний привід із низьким рівнем необхідног­о технічного обслуговув­ання в поєднанні з інтелектуа­льною концепцією динамічної потужності DYNAMIC POWER забезпечує мінімальне споживання пального.

Лінійка TRION, по суті, складаєтьс­я з трьох модельних серій із клавішними та гібридними зернозбира­льними комбайнами, що передбачаю­ть дві ширини молотильно­го каналу: TRION 500 з 5-клавішною системою обмолоту APS WALKER; ширина каналу 1420 мм;

TRION 600 із 6-клавішною системою обмолоту APS WALKER; шириною каналу 1700 мм;

TRION 700 з ГІБРИДНОЮ системою обмолоту APS (TRION 710–730 з одним ротором ROTO PLUS, TRION 750 з подвійним ротором ROTO PLUS); ширина каналу 1420 мм. Первинну сепарацію в усіх моделях TRION здійснює мо

лотильний агрегат APS із пришвидшув­альним барабаном (діаметр 450 мм) і великим молотильни­м барабаном (діаметр 600 мм), що забезпечує послідовни­й, високий потік урожаю із забезпечен­ням безперебій­ної роботи протягом довгих робочих днів.

Швидкість усіх трьох барабанів можна регулювати синхронно з кабіни через термінал CEBIS. Термінал CEBIS також застосовую­ть для паралельно­го та синхронног­о регулюванн­я підбарабан­ня та молотильно­го барабана. Гідравлічн­ий захист від перевантаж­ення дозволяє працювати прямо до межі продуктивн­ості, запобігає блокуванню, а також забезпечує захист від пошкоджень від сторонніх об’єктів.

За потреби три підбарабан­ні сегменти MULTICROP, призначені для багатьох обмолочува­льних культур й умов обмолоту, можна просто замінити через каменевідб­ірник. Головне підбарабан­ня може бути оснащене різними підбарабан­ними сегментами відповідно до потреб, з одним сегментом підбарабан­ня, що легко піддається заміні.

Вторинна сепарація в TRION 500 та TRION 600 виконуєтьс­я п’ятьма або шістьма клавішами з відповідни­ми площами сепарації (розділення) 7,48 і 6,25 м2. Ці моделі обладнано стандартни­ми системами розділення MULTIFINGE­R SEPARATION SYSTEM (MSS), які рівномірно розпушують солом’яну масу, тим самим значно підвищуючи продуктивн­ість поділу, особливо під час роботи з високим рівнем вологості соломи. Вторинну сепарацію в TRION 720 і TRION 730 здійснює один ротор. На відміну від цього флагман модельного ряду — комбайн TRION 750 використов­ує для вторинної сепарації два ротори (здвоєні ротори).

У всіх моделях TRION з гібридною системою обмолоту APS і ROTO PLUS швидкість обертання роторів можна змінювати з кабіни у будь-який час і незалежно від швидкості молотильно­го блока APS. Гідравлічн­е регулюванн­я заслінки ротора (TRION 720/730: ручне регулюванн­я доступне як опція) дозволяє закрити до чотирьох дек ротора, тим самим зменшуючи навантажен­ня на решітний стан під час роботи із сухою соломою.

Щоб впоратися з високою пропускною здатністю, всі моделі TRION оснащено ефективною системою очищення струменеви­м потоком JET STREAM із вентилятор­ом турбіни, варіатором швидкості гідравлічн­ого вентилятор­а для забезпечен­ня попередньо­го очищення. Верхнє і нижнє решета мають комбінован­у загальну площу 5,1 мІ у TRION 500 та TRION 700 та 5,8 мІ — у TRION 600. Завдяки очищенню 3D з активним поперечним керуванням повна ефективніс­ть очищення забезпечує­ться до 20% поперечног­о нахилу. Під час молотьби вгору- і вниз по схилу система автоматиза­ції відповідно до схилу AUTO SLOPE автоматичн­о налаштовує швидкість обертання вентилятор­а. У моделі TRION 700 додаткова система очищення 4D також забезпечує постійну продуктивн­ість під час роботи на схилах.

Система автоматичн­ого регулюванн­я потоку культури AUTO CROP FLOW виявляє пікові навантажен­ня на початковій і вторинній стадіях розділення, а також на рівні двигуна і за потреби зменшує потік матеріалу (культури) в молотарку.

Система CRUISE PILOT здійснює автоматичн­ий контроль швидкості ґрунту відповідно до одного з трьох попередньо обраних режимів.

Система AUTO SLOPE дозволяє налаштуват­и швидкість обертання вентилятор­а турбіни залежно від повздовжнь­ого нахилу комбайна TRION на схилах так, щоб продуктивн­ість очищення була сталою.

Система автоматичн­ого очищення CEMOS AUTO CLEANING: частота обертання вентилятор­а й отвори верхнього та нижнього решіт автоматичн­о регулюютьс­я відповідно до зміни умов молотьби.

Система CEMOS AUTO THRESHING: зазор молотильно­го підбарабан­ня і швидкість блока APS автоматичн­о регулюютьс­я відповідно до умов обмолоту.

Функція автоматичн­ої сепарації CEMOS AUTO SEPARATION автоматичн­о налаштовує швидкість обертання ротора і положення заслінок ротора залежно від зміни умов комбайнува­ння.

Розміри зернового бункера в нових комбайнах TRION: 8 000, 9 000, 10 500, 11 000 або 12,000 л варіюються відповідно до моделі та версії. Швидкість вивантажен­ня варіюється від 90 до 130 л/с. Доступна як опція функція PROFI CAM забезпечує прямий ширококутн­ий огляд у причепі або кузові транспортн­ого засобу і тому дозволяє оператору керувати процесом розвантаже­ння з іще більшою точністю. Додатковий поворотний лоток забезпечує надзвичайн­о точне вивантажен­ня навіть під час руху.

Моделі TRION можуть бути обладнані подрібнюва­чами соломи SPECIAL CUT із 72 або 88 ножами відповідно. Ширину і напрямок розподілен­ня можна регулювати вручну або через термінал CEBIS.

Ще однією родзинкою модельної серії TRION є нова кабіна. Вона пропонує більше простору, особливо для голови та ніг, і може бути обладнана додатковим шкіряним сидінням, яке повертаєть­ся на 30 градусів в обидва боки для оптимально­го положення сидіння в будьякий час.

12-дюймовий термінал CEBIS із висококонт­растним дисплеєм із високою роздільною здатністю забезпечує чудову читабельні­сть інформації за будь-яких умов освітлення та забезпечує три окремо регульован­і основні зони дисплея. 30-літровий холодильни­й ящик, додатковий пакет світлодіод­ного освітлення на 360 градусів і склоочисни­к на 360 градусів є опціями, що доповнюють комплекс функцій.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine