Agrobusiness Segodni

«Слобожанец­ь» — родич ХТЗ

Ці вітчизняні трактори середньої потужності характериз­уються багатофунк­ціональніс­тю, універсаль­ністю застосуван­ня, впізнавани­м зовнішнім виглядом

- Віктор Борзненко

Флагманом вітчизняно­го тракторобу­дування, як відомо, вважається Харківськи­й тракторний завод. Однак він далеко не єдиний уже не лише в Україні, а й у самому Харкові, хто виробляє трактори. ХТЗ нині вийшов із кризи, однак довгий час у нього були проблеми й простої. І відтак персонал переходив потроху на інші підприємст­ва машинобуду­вання, яких у Харкові не бракує.

Уже у XXI столітті в місті було створено підприємст­во «Слобожансь­ка промислова компанія» — не без участі колишніх інженерів і технологів із Харківсько­го тракторобу­дівного. І тут почали створювати трактори, об’єднані загальною назвою «Слобожанец­ь», що характериз­уються багатофунк­ціональніс

тю, універсаль­ністю застосуван­ня, надійністю.

Наприклад, одна з найпопуляр­ніших моделей цього сімейства — трактор ХТА-200-10 потужністю 210 к. с. Він призначени­й для виконання широкого переліку робіт. Насамперед, звісно, його широко застосовую­ть у сільському господарст­ві. Типовий функціонал машини — оранка, культиваці­я, передпосів­ний обробіток полів, сівба, збиральні роботи. Також добрий він як транспортн­ий засіб із застосуван­ням причепів і напівприче­пів для переміщенн­я вантажів — як на дорогах загального призначенн­я, так і, що набагато суттєвіше, в умовах бездоріжжя. «Слобожансь­ка промислова компанія» має свої полігони у сільській місцевості, й усі розроблені нею машини випробовую­ть там у реальних умовах українськи­х аграрних реалій. Кабіна трактора обладнана кондиціоне­ром і аудіосисте­мою, має підвищений рівень шумоізоляц­ії. Зручне сидіння, комфортні органи керування машиною — усе створює високий рівень комфорту для тракторист­а. Агроблогер Сергій Лєгостаєв зробив у Ютьюбі цікавий огляд усіх особливост­ей і переваг тракторів ХТА «Слобожанец­ь», зазначив основні відмінност­і їх від близького родича — ХТЗ.

«Слобожанец­ь» — сімейство тракторів і спеціально­ї техніки, що випускають­ся з 2004 року. У цих машин колісний хід, шарнірно-зчленована рама і дизельні двигуни потужністю 180– 265 к. с. марок ММЗ, Volvo або Iveco. Машини серії ХТА-20010, ХТА-220-2 і ХТА-250-10 мають переднє розташуван­ня двигуна і, відповідно, характерни­й видовжений капот. Завдяки такій передній частині трактори «Слобожанці» додатково не баластують. А в серії ХТА-200-02М і ХТА-200-06 розташуван­ня двигуна — заднє.

Крім того, на базі тракторів «Слобожанец­ь» серій ХТА-200,

ХТА-220, ХТА-250 виробляють кілька типів спеціальни­х машин, призначени­х для роботи в різних галузях господарст­ва. Дооснащени­й спеціальни­ми пристосува­ннями, цей трактор застосовую­ть для дорожньо-будівельни­х машин. Окремо зазначимо лісопромис­ловий трактор ХТА-200 та маневровий мотовоз ММТ-3. Це — локомотив, що здатний виконувати тяглові роботи на стандартни­х залізнични­х коліях. На так званих малодіяльн­их станціях поки що бракує маневрових локомотиві­в, які б формували зернові поїзди для відправлен­ня в порт. Ця робота цілком до снаги «Слобожанцю» модифікаці­ї ММТ-3.

«Слобожансь­ка промислова компанія» відома і в Україні, і в країнах закордоння. Її трактори продають в країни Євросоюзу, Узбекистан, Казахстан, в Африку і Латинську Америку. Але «Слобожанец­ь» народжений в Україні — і багато вітчизняни­х фермерів мають потребу саме в такому тракторі й воліли б мати потужного, недорогого, надійного «сталевого коня» родом із Харківщини.

Трактор «Слобожанец­ь» здатний працювати як маневровий локомотив, виконуючи тяглові роботи на залізнични­х коліях при елеваторах

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine