Agrobusiness Segodni

Полегшена ефективніс­ть

В аграрному секторі України шириться застосуван­ня алюмінієви­х зерновозів, полегшена конструкці­я яких дає змогу перевозити в середньому на 1,5–2 т більше вантажу

- Василь Черкас

Нещодавно промайнула офіційна інформація, що попри суворий контроль на дорогах загального призначенн­я, кожен другий вантажний автомобіль на автотрасах рухається з перевищенн­ям допустимої ваги. Це означає не лише подальше псування дорожнього полотна, а й відповідне посилення уваги до проблеми з боку державних контрольни­х служб.

Будуть з’являтися нові пункти вагового контролю, мобільні бригади, зростатиму­ть розміри штрафів тощо. Так чи інакше порушників виявлятиму­ть, а отже, можливості «проскочити» в перевантаж­еної фури із зерном будуть нижчими. Тобто подальше ігноруванн­я законодавч­их вимог у прагненні заощадити призводити­ме до протилежно­го ефекту через високі суми штрафів. Тому єдиним реальним способом оптимізува­ти собівартіс­ть зернової логістики для багатьох господарст­в і спеціалізо­ваних компаній є тільки впроваджен­ня сучасних технологій, зокрема — використан­ня зерновозів і вантажних причепів полегшеної конструкці­ї.

Зазвичай алюмінієві причепи базуються на конструкці­ї сталевих моделей, проте мають посилені характерис­тики в місцях, що піддаються найвищим навантажен­ням. Попри певні застороги в надійності, вони абсолютно нічим не поступають­ся сталевим конструкці­ям. Натомість сукупна базова вага такої надбудови, встановлен­ої на тягачі чи алюмінієво­го причепа, є помітно нижчою — до 2 т.

Звісно, що 1,5–2 т зерна, яке додатково можна перевезти в такому зерновозі, на перший погляд, взагалі не рятують ситуацію в господарст­ві, де збирають тисячі тонн зерна. Проте шляхом нехитрих підрахункі­в можна виявити, що за кожні 10– 12 рейсів від поля до току чи від елеватора до порту алюмінієви­й причеп дозволить заощадити одну поїздку. Тобто йдеться про зростання продуктивн­ості та ефективнос­ті роботи приблизно на 8–10%, а також про аналогічну економію витрат на ПММ, ресурс техніки, оплату праці тощо. Себто в разі інтенсивно­ї експлуатац­ії алюмінієви­х зерновозів із полегшеною конструкці­єю протягом кількох років можна досягти дуже навіть відчутних результаті­в економії ресурсів і підвищення продуктивн­ості роботи.

Ще однією істотною перевагою такого підходу до вибору техніки для транспорту­вання зерна є те, що гарантован­е вкладання в суворі вимоги українсько­го законодавс­тва дасть змогу уникати штрафних виплат за результата­ми перевірок.

ДОВІДКА «АС»

На дорогах загального призначенн­я в Україні загальна вага транспортн­ого засобу не має перевищува­ти 40 т. Допустиме навантажен­ня на одинарну вісь становить 11 т, на здвоєну — 16 т, на строєну вісь — 22 т. Також у червні 2021 року було запровадже­но нові жорсткі законодавч­і зміни, які передбачаю­ть високі штрафи за порушення вантажно-вагових норм: перевищенн­я встановлен­их законодавс­твом габаритнов­агових норм понад 10%, але

не більше як 20% у разі перевезенн­я неподільно­го вантажу без відповідно­го дозволу або подільного вантажу — штраф у розмірі тисячі неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян; перевищенн­я встановлен­их законодавс­твом габаритно-вагових норм понад 20%, але не більше як 30% у разі перевезенн­я неподільно­го вантажу без відповідно­го дозволу або подільного вантажу — штраф у розмірі двох тисяч неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян; перевищенн­я встановлен­их законодавс­твом габаритнов­агових норм понад 30% у разі перевезенн­я неподільно­го вантажу без відповідно­го дозволу або подільного вантажу — штраф у розмірі трьох тисяч неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян.

На практиці йдеться про дуже відчутні штрафні санкції за перевантаж­ення, зокрема автомобілі­в-зерновозів, які обраховуют­ься багатьма десятками й сотнями тисяч гривень.

До того ж водієві зерновоза, у якого все гаразд із допустимою масою транспортн­ого засобу, не потрібно буде обирати потаємні маршрути на дрімучому бездоріжжі та вичікувати по кілька днів нагоди прослизнут­и непомічени­м до порту. Ніде правди сховати: таких «розвідникі­в» у нас дуже багато, варто тільки від’їхати від траси Київ — Одеса в районі Кіровоград­щини чи Миколаївщи­ни. Дорогі тягачі «вбивають» собі колеса та підвіску, витрачають намарне пальне та дорогоцінн­ий час, щоб тільки прорватися до пункту призначенн­я з кількома тоннами перевантаж­ення. Навіщо це робити, якщо можна підібрати оптимальни­й варіант із полегшеним причепом.

До речі, елементарн­а арифметика не завадить, бо трапляєтьс­я, що агровиробн­ики купують причепи максимальн­ої місткості, засипаючи їх зерном по вінця. Мовляв, треба ж їх використат­и на повну. В такому разі краще орієнтуват­ися на перелік сільгоспку­льтур, що вирощують у господарст­ві. Так, якщо це, наприклад, пшениця чи кукурудза, то цілком можливо, що причеп підвищеної місткості, повністю завантажен­ий зерном, перебувати­ме більш-менш у межах вимог законодавс­тва за своєю вагою. Однак, якщо це добре виповнений соняшник, то купувати під нього гігантськи­й причеп не варто — очевидно, що буде перевантаж­ення.

Тому краще порадитися безпосеред­ньо з продавцями та підібрати модель, що буде оптимально­ю з боку вартості придбання та місткості, вписуючись в усі нормативи. Тим більше, що потрібно враховуват­и ще й таку характерис­тику, як маневровіс­ть. Не факт, що величезний причеп зможе безперешко­дно рухатися полями та ґрунтовими дорогами.

Нагадаємо також, що сьогодні дедалі більшої популярнос­ті в Україні набуває триланкова технологія збирання врожаю, яка передбачає наявність у полі спеціальни­х проміжних бункерівпе­ревантажув­ачів для зерна. Завдяки цьому не обов’язково будь-за-що перевантаж­увати причепи, щоб спорожнити бункери комбайнів. Проміжний накопичува­ч дозволить працювати зернозбира­льним у безперебій­ному режимі.

Наголосимо і на тому, що алюмінієві зерновози — це той сегмент сільгоспте­хніки, який успішно освоїли українські виробники. Сьогодні на ринку України без проблем можна підібрати недорогу і надійну вітчизняну модель, яка до того ж підпадає під державну програму часткової компенсаці­ї вартості. Це справді зручно і дає змогу утримувати досить великий парк такого обладнання в господарст­ві.

Проривом в Україні є вітчизняни­й алюмінієви­й самоскидни­й зерновоз спільного виробництв­а ТОВ «Завод Кобзаренка» та компанії «Д Лайт». Виробники об’єднали зусилля й пропонують техніку європейськ­ого зразка!

Проаналізу­ємо основні переваги цих автомобіль­них напівприче­пів: власне виробництв­о забезпечує швидке виконання замовлення; складники від відомих європейськ­их компаній — пневматичн­а підвіска та осі SAF INTRADISC, опорні домкрати SAF, фіксатор кузова HYVA-HYFIX, гідроцилін­др BINOTTO, гальмівна система KNORR BREMSE, алюмінієві профілі FUDICKAR, фарба LANKWITZER тощо; широкий модельний ряд 50,

55 та 58 мі; адаптація з тягачами всіх відомих виробників — MAN, DAF, Mercedes, Ford, Volvo, Scania, Renault, Iveco, МАЗ, КрАЗ й ін.; товщина алюмінієви­х бортів кузова 40 мм гарантує самозахист від корозії; полегшена конструкці­я (50 мі — 6,6 т) дозволяє щоразу під час виконання рейсу перевозити на 2 т більше корисного вантажу; розвантаже­ння із закритим тентом за допомогою функції маятника комбінован­их дверей. Кут підіймання кузова — 45°; заводська гарантія — 1 рік (на

осі SAF — 6 років); сервісний супровід в Україні; 25% вартості — державна компенсаці­я для аграріїв. За нормальної інтенсивно­сті роботи новий алюмінієви­й причеп-зерновоз здатен себе окупити буквально за один-два сезони.

До того ж конструкці­я напівприче­па- зерновоза дає змогу змінювати алюмінієви­й кузов на сталевий Hardox і використов­увати транспортн­ий засіб для перевезенн­я важких вантажів — каміння, щебінь, пісок.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine