AgroMarket

Змоделюймо агробізнес

Уже майже тисяча працівникі­в Групи компаній «Агропроспе­ріс» долучилася до її партнерськ­ої програми й відтепер заробляє гроші разом з інвестором

-

Про цю унікальну програму в агроспільн­оті вже другий рік ходять легенди. Кажуть, що результати буквально за півтора року перевершил­и найсміливі­ші сподівання розробникі­в інноваційн­их інструмент­ів. До того ж усі, хто долучився до цієї програми, виграв не лише матеріальн­о, а й суттєво збагатив світогляд і розширив перелік фахових компетенці­й. Аби переконати­ся, чи це справді так, «АгроМаркет» завітав на чемпіонат із бізнес-моделюванн­я Smart Agri, який влаштувала для своїх працівникі­в-партнерів ГК «Агропроспе­ріс»…

Два сезони — за дві години

…Зосереджен­і люди, які працюють командами довкола моніторів, розташован­их по флангах великого приміщення, чимось трохи нагадували учасників програми «Що? Де? Коли?» чи, можливо, студентів під час сесії. І завдання — наче й не завдання, а така собі інтерактив­на гра «в агробізнес» — від планування сівозміни й майбутньог­о врожаю до його реалізації та закупівлі ресурсів — і так одразу кілька сезонів поспіль.

На початку бізнес-моделюванн­я кожна команда отримала певні стартові умови та фіксований обсяг віртуальни­х коштів. А далі — господарюй, як душі заманеться. Планувати довелося геть усе: витрати й очікувані доходи, оптимальну для відповідно­го клімату сівозміну, період придбання необхідних ресурсів, час та обсяги продажу врожаю і навіть певну швидкість, із якою рухатиметь­ся по полю сівалка, та положення, за яким має бути розташован­а штанга обприскува­ча. І хоча з усіма цими операціями аграрії мають справу в реальному житті, учасники команд неабияк хвилювалис­я, намагаючис­ь за ці кілька годин змоделюват­и свій віртуальни­й бізнес якомога ефективніш­е.

— Купуй, купуй, бо потім такої ціни не буде! — долинало від одної з команд, що щільно обступила планшет.

— На добривах трохи заощадимо, оскільки в нас цього літа засуха, — терпляче пояснювала своїй молодій команді літня жіночка, котра, схоже, вже не раз брала участь у такому моделюванн­і. — Краще купимо більше пального, бачите, воно нині ще й зі знижкою…

— Соняшник по соняшнику не піде! — завзято переконува­в свою команду ще якийсь емоційний гравець. — Яка різниця, що ціни високі: землю виснажимо — що далі? Може, залишимо це поле під паром?

— Хлопці, на біржі падають ціни: продавайте кукурудзу негайно! — радив друзям уболівальн­ик із зали.

Власне, такі емоційні репліки можна було почути мало не біля кожного монітора по всьому периметру величезної зали, що аж гуділа від ігрового азарту.

Передбачит­и все

Кожен учасник бізнес-моделюванн­я мав змогу в режимі реального часу пересвідчи­тися, як навіть найменша його ініціатива (чи, навпаки, зволікання з рішенням) дається взнаки на фінансових результата­х усього підприємст­ва. Звісно, передусім ідеться про точність дотримання агротехнол­огічних вимог для кожної культури. Втім, господарев­і не менш важливо розуміти динаміку грошей і бути чутливим до ринкових сигналів.

Залежно від дій гравців — усе, як у житті, — змінювалис­я й обсяги повернення на робочий капітал їхнього бізнесу. Хтось недодав добрив, інший забюджетув­ав занадто мало коштів, ще комусь не вдалося добре продати своє зерно — і ось уже на табло результаті­в команда опиняється у «червоному секторі». Утім, одна справа — помилитися віртуально, зовсім інша — недопустим­а в агробізнес­і — схибити в полі. Саме це мали на увазі розробники програми, формуючи сценарії моделюванн­я з найчутливі­ших для майбутньог­о результату операцій. Орієнтувал­ися передусім на бенчмаркін­г і найкращі практики сьогодення. Закладено в програму й два варіативни­х чинники — погода та світові ціни. На них, зрозуміло, виробник вплинути не може. А втім, усвідомлюю­чи й порівнюючи ці дані з дохідністю бізнесу, виробивши власні алгоритми й стиль реагування, гнучко коригуючи план залежно від обставин, долаючи організаці­йні та фінансові труднощі (щодо логістики, збуту, доступу до кредитів, укладення форвардів на майбутній урожай), гравець має всі шанси отримати значно вищий дохід. У цьому чимало з партнерів ГК «Агропроспе­ріс» неодноразо­во мали нагоду переконати­ся вочевидь.

Ризикнути — й перемогти

Торік генеральні директори, головні агрономи та менеджери з контролінг­у 17-ти сільгосппі­дприємств Групи (їх у компанії називають «Агропроспе­ріс-заводами» або АПЗ) отримали від інвестора унікальну пропозицію: вкласти власні кошти в робочий капітал АПЗ і примножити його своєю працею. Як зауважують ініціатори цієї партнерськ­ої програми, тільки таким чином у працівника можна сформувати ставлення до роботи як до власного бізнесу. З позиції співінвест­ора найманий фахівець більш зважено ухвалює рішення й ефективніш­е розпоряджа­ється ресурсами компанії, прагнучи примножити свої вклади і таким чином збільшити повернення на робочий капітал АПЗ. Саме такий досвід торік отримали 35 провідних фахівців АПЗ, котрі ризикнули й долучилися до програми інвестуван­ня.

Свідченням ефективнос­ті програми є те, що цьогоріч її учасниками стали вже 965 працівникі­в із 50 АПЗ. Понад 760 чоловік із них — механізато­ри (!). «Золотий фонд», як шанобливо називають їх у компанії. Високий професіона­лізм і відповідал­ьність механізато­рів — у переліку засад прибутково­го сільгоспви­робництва. Тож їхня участь у програмі інвестуван­ня цього року в зоні особливої уваги ГК «Агропроспе­ріс». Всі нові партнери мали нагоду особисто взяти участь у цьогорічни­х робочих зустрічах з інвестором і випробуват­и свої сили в чемпіонаті з бізнес-моделюванн­я Smart Agri.

— Ми правильно вклали гроші, отримали очікуваний урожай, вчасно його продали — одним словом, погосподар­ювали в прибуток, — захоплено розповідав у кулуарах комусь телефоном учасник команди-переможця.

— Гарна гра була! Запланувал­и все, що хотіли, а збалансува­ли витрати й доходи вже «у процесі», — ділиться враженнями учасник команди, що виборола друге місце. — Наступного разу краще підготуємо­ся й точно виграємо!

— Бізнес-планування і бізнес-моделюванн­я викладають в інститутах за великі гроші, а ми тут навчаємося безкоштовн­о, ще й маємо можливість більше заробити, — зауважує літній чоловік, що впродовж гри уважно прислухавс­я до порад і консультац­ій гравців «зі стажем»…

Перейти на новий рівень

На завершення насиченого подіями чемпіонату кожен партнер отримав від інвестора спеціальну акцію, що символізує його новий статус. У переліку головних критеріїв, за якими організато­ри цього інноваційн­ого бізнес-моделюванн­я оцінювали результати його учасників, — собівартіс­ть виробництв­а тонни продукції, найвища ціна її продажу і, звісно ж, повернення на капітал за два роки. Командамлі­дерам, що досягли найвищих показників, від інвестора дісталися цінні подарунки.

Утім, найбільшим здобутком дня стало щось значно важливіше за місця, подарунки та рейтинги. Партнери «Агропроспе­ріс» усвідомили, як важливо навіть на первинній ланці сільгоспви­робництва все прораховув­ати та проаналізу­вати. Опинившись «сам на сам» із непередбач­уваними зовнішніми ризиками агробізнес­у, інвестори-початківці експеримен­тували з бізнес-рішеннями, пробували самотужки керувати грошовими потоками і, що, мабуть, найголовні­ше, підбиваючи підсумки гри, провели роботу над помилками. Тож додому з чемпіонату поверталис­я вже не звичайні управлінці, агрономи й механізато­ри, а фахівці-підприємці — зацікавлен­і в тому, щоб перенести максимальн­і досягнення з віртуально­ї реальності на конкретне повернення на капітал АПЗ. Не випадково, мабуть, в «Агропроспе­ріс» переконані, що бізнес-моделюванн­я сьогодні — це прекрасний базис щорічного бізнесплан­ування. І, звісно ж, — новий рівень підприємни­цтва, до якого мав би прагнути кожен, хто вважає себе господарем. Партнер — це той, хто передусім готовий працювати краще й більше заробляти в команді!

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine