ТІНЬОВИЙ РИНОК ЗЕРНА В УКРА­Ї­НІ СТА­НО­ВИТЬ 40%.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Про це йшло­ся на за­сі­дан­ні Ко­мі­те­ту Аме­ри­кан­ської тор­го­вель­ної Па­ла­ти в Укра­ї­ні. Екс­пер­ти ком­па­ній, що вхо­дять до її скла­ду, до­мо­ви­ли­ся до­о­пра­цю­ва­ти за­ко­но­дав­чу іні­ці­а­ти­ву для вре­гу­лю­ва­н­ня про­блем­ної си­ту­а­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.