КАПІТАЛЬНІ ІН­ВЕ­СТИ­ЦІЇ В АПК ЗРОСЛИ НА ТРЕ­ТИ­НУ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

За да­ни­ми Держ­ста­ту, сіль­ське, лі­со­ве та ри­бне го­спо­дар­ство за­лу­чи­ли то­рік 57,8 млрд гри­вень (14% від за­галь­но­го об­ся­гу ін­ве­сти­цій), що на 30,7% біль­ше, ніж 2016-го. В га­лу­зях сіль­сько­го го­спо­дар­ства та ми­слив­ства осво­є­но 56,97 млрд гри­вень (13,8%), що на 31,2% біль­ше ніж 2016-го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.