ОЗИМІ ЗЕРНОВІ — В ХОРОШОМУ СТА­НІ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Про це по­ві­дом­ляє Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, по­си­ла­ю­чись на ре­зуль­та­ти об­сте­же­н­ня по­сі­вів. Зокре­ма, з по­сі­я­них 7,3 млн ге­кта­рів схо­ди отри­ма­но на 99,6% площ, із них у до­бро­му й за­до­віль­но­му ста­ні — май­же 87%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.