«СОЄВІ ПРАВКИ» СКАСОВАНО.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Пре­зи­дент Укра­ї­ни під­пи­сав за­кон, яким ска­со­ву­є­ться нор­ма що­до НЕ від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ за екс­пор­ту сої, на­сі­н­ня сви­рі­пи та рі­па­ку для ви­ро­бни­ків, які са­мо­стій­но по­став­ля­ють ці куль­ту­ри за кор­дон.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.