« УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ДВІ­ЧІ НА РІК ОЦІНЮВАТИМЕ ЕФЕ­КТИВ­НІСТЬ ВАНТАЖНИХ СТАНЦІЙ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ті, що пе­ре­ван­та­жу­ва­ти­муть мен­ше як 5 ва­го­нів на до­бу, до­да­тко­во пла­ти­ти­муть за «по­да­чу з су­сі­дньої стан­ції», по­ві­до­мив очіль­ник ло­гі­сти­чно­го ко­мі­те­ту Єв­ро­пей­ської Бі­знес Асо­ці­а­ції Ан­дрій Шкляр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.