У ВЕРХОВНІЙ РАДІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИ АГРАРНУ СТРАТЕГІЮ УКРА­Ї­НИ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Цим до­ку­мен­том за­про­ва­джу­є­ться Офіс аграр­но­го ата­ше для пред­став­ни­цтва та за­хи­сту ін­те­ре­сів укра­їн­ських сіль­го­спви­ро­бни­ків за кор­до­ном. Ін­стру­мен­том по­ета­пної ре­а­лі­за­ції дер­жав­ної по­лі­ти­ки ста­не План за­хо­дів на 5 ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.