ВИРОБНИЦТВО БІОПАЛИВА В УКРА­Ї­НІ ЩОРІЧНО ЗРОСТАЄ НА 45%.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

За да­ни­ми НААН, у стру­кту­рі від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки час­тка біопалива (пе­ре­ва­жно ви­го­тов­ле­но­го з від­хо­дів сіль­сько­го та лі­со­во­го го­спо­дарств) ста­но­вить 81%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.