В УКРА­Ї­НІ ПЕРЕГЛЯНУТЬ КІЛЬКІСТЬ КЛАСІВ І МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПШЕ­НИ­ЦІ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Мі­на­гро­по­лі­ти­ки. Та­ке рі­ше­н­ня ухва­ле­но на за­сі­дан­ні те­хні­чно­го ко­мі­те­ту, ство­ре­но­го на ба­зі Ін­сти­ту­ту зер­но­вих куль­тур НААН Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.