Та­бли­ця 3. Стра­хо­ві ви­пла­ти в роз­рі­зі сіль­гос­пкуль­тур, 2018 рік

AgroMarket - - АГРОСТРАХУВАННЯ -

За­галь­на Су­ма ви­плат Су­ма ви­плат Час­тка куль­тур Рі­вень Ози­ма куль­ту­ра су­ма ви­плат (зи­ма), грн (ве­сна-лі­то), грн у ви­пла­тах, % ви­плат, % за рік, грн Пше­ни­ця 0 1 053 259 1 053 259 18,2 0,8 Рі­пак 3 250 843 0 3 250 843 56,3 14,5 Ча­сник 976 939 0 976 939 16,9 236,4 Го­рох 487 550 0 487 550 8,4 528,0 Жи­то 0 5460 5460 0,1 1,1 За­га­лом/Се­ре­дня 4 715 332 1 058 719 5 774 051 100,0 2,8

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.