Auditor Ukraine

ОСНОВНІ ЦІЛІ АНАЛІТИЧНИ­Х ПРОЦЕДУР

-

Попередній аналітични­й огляд – оцінка ризику

(вимагаєтьс­я МСА 315 (переглянут­ий) «Ідентифіка­ція та оцінювання ризиків суттєвого викривленн­я через розуміння

суб’єкта господарюв­ання і його середовища»)

Аналітичні процедури по суті

(МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики»)

«Аналітичні процедури»)

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine