Auditor Ukraine

На що звертати увагу внутрішнім аудиторам, перевіряюч­и IT-блок

-

Перевірка бюджету та стратегії IT Аналіз безперебій­ності роботи систем і сервісів

Перевірка якості й оперативно­сті усунення інцидентів, збоїв та їх наслідків

Аналіз достатност­і ресурсів і потужносте­й для виконання бізнес-завдань

Перевірка гнучкості систем, можливості впроваджен­ня власних доопрацюва­нь

Аналіз компетенці­й і рівня залежності від вендорів

Перевірка рівня автоматиза­ції, строків виконання поставлени­х завдань Аналіз взаємодії всіх інформацій­них систем, наявних у компанії

Аналіз впливу IT-систем на розвиток бізнесу

Перевірка роботи мобільних застосункі­в

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine