Р ИБИ З Л І Х Т А Р ИКАМИ

Barvinok - - News -

До чо­го му­дрі ри­би! Блу­ка­ю­чи в мо­рях, У пі­тьмі сві­тять, ні­би Лі­хта­ри­ки го­рять. Що сві­тло ллє? — ці­ка­во То­бі, як і ме­ні. Вно­чі го­рять яскра­во Ба­кте­рії сві­тні. Ано­ма­лос фо­то­бле­фа­рон,

і хоч і не б'ють стру­мом, за­те сві­тя­ться вно­чі, мов лі­хта­ри­ки. Во­дя­ться між остро­ва­ми Су­ла­ве­сі (Ін­до­не­зія) і Но­ва Гві­нея бі­ля по­верх­ні мо­ря, на ко­ра­ло­вих ри­фах. Ще одно­го пред­став­ни­ка сві­тних риб — — вче­ні ви­яви­ли по­бли­зу остро­ва Ямай­ка. Під очи­ма ці ри­би ма­ють ве­ли­кі кре­мо­ві утво­ре­н­ня, за фор­мою схо­жі на бо­би. Са­ме тут і осе­ля­ю­ться сві­тні ба­кте­рії. "Ба­кте­рі­аль­ні" лі­хта­рі та­кі яскра­ві, що при їх сві­тлі мо­жна чи­та­ти га­зе­ту. Крім на­зва­них риб, окре­мі гли­бо­ко­во­дні теж "осна­ще­ні лі­хта­ри­ка­ми" — зокре­ма де­які ро­ди­чі

кри­пто­фа­не­ро­на мор­сько­го чор­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.