ЦУКЕРКА — НЕБЕЗПЕЧНА

Barvinok - - News -

"Чо­му до­ма­шнім тва­ри­нам не мо­жна да­ва­ти цу­кер­ки?

Ла­ри­са ХРУЩ, Хер­сон­ська обл."

Ко­ти­ків, пе­си­ків, мор­ських сви­нок, па­пуг не слід при­го­ща­ти цу­кер­ка­ми, шо­ко­ла­дом, мо­ро­зи­вом, ви­но­гра­дом. Ла­со­щі мо­жуть спри­чи­ни­ти рі­зні хво­ро­би і на­віть при­зве­сти до смер­ті. Во­ни для них — отру­та.

Не го­дуй­те їх та­кож са­ла­та­ми, що мі­стять ве­ли­ку кіль­кість ча­сни­ку або ци­бу­лі. Ці про­ду­кти не­без­пе­чні для здо­ров'я до­ма­шніх улю­блен­ців.

Чим ти го­ду­єш сво­го ко­ти­ка, пе­си­ка? Як дре­си­ру­єш йо­го?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.