Та­єм­ни­ця за­ко­па­них ста­туй

Barvinok - - News -

На сві­тан­ку Чуб­чик роз­бу­див ко­ман­ду з п'ятьох ман­дрів­ни­ків:

— Ува­га! На обрії острів із не­зви­чай­ни­ми ске­ля­ми. Ану, П'ятий, про­чи­тай на кар­ті на­зву!

— Острів Па­схи…

— Це ж ди­во­ви­жний кла­птик су­ші із со­тня­ми за­гад­ко­вих ста­ро­дав­ніх ста­туй! І, зда­є­ться, нам ви­па­ла на­го­да роз­га­да­ти їхню та­єм­ни­цю!

Зі­йшов­ши на бе­рег, во­ни по­пря­му­ва­ли до кам'яних по­ста­тей.

— Обе­ре­жно! — ви­гу­кнув Чуб­чик. Йо­му з пта­ши­ної ви­со­ти бу­ло до­бре ви­дно пас­тки у збля­клій тра­ві. — Ка­пка­ни тре­ба зне­шко­ди­ти!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.