КО­ЖНА ВОСЬМА ЛЮ­ДИ­НА

Barvinok - - News -

За остан­ні 40 ро­ків кіль­кість ... ... на ко­жну лю­ди­ну в сві­ті змен­ши­ла­ся на 60 від­со­тків. У на­сту­пні 25 ро­ків мо­же змен­ши­ти­ся ще удві­чі. Ко­жна восьма лю­ди­на на пла­не­ті не має до­сту­пу до без­пе­чної ... ... .

В Укра­ї­ні во­ду для пи­т­тя пе­ре­ві­ря­ють за 28 па­ра­ме­тра­ми, у Шве­ції — за 40, у США — за 300!

Пр­опу­ще­ні сло­ва "схо­ва­лись" у ре­бу­сах. 7. Зу­ба­сті, а не ку­са­ю­ться.

8. Що за птах, що в чу­жі гні­зда свої яй­ця кла­де? 9. Сам не бі­жить, а сто­я­ти не до­зво­ляє. 10. Я та­ка дов­га, що кін­ця не маю.

1. Не дід, а з бо­ро­дою, не бик, а з ро­га­ми, не ко­ро­ва, а до­ї­ться.

2. Ма­лень­ке, сі­рень­ке, а хво­стик, як ши­ло. 3. Пов­зун пов­зе, на ба­зар гол­ки ве­зе. 4. По по­лю га­сає, ове­чок ха­пає та всіх ля­кає.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.