КО­ЛИ ПОЛИВАТИ?

"Чо­му не мо­жна поливати ро­сли­ни, ко­ли на них па­дає со­ня­чне про­мі­н­ня? Алі­на ШВЕЦЬ, Пол­тав­ська обл."

Barvinok - - News -

Кві­ти, го­ро­ди­ну тре­ба поливати вран­ці або вве­че­рі, а не то­ді, ко­ли пе­че сон­це. Чо­му? На

ли­сті за­ли­ша­ю­ться кра­плі во­ди. Во­ни, не­мов ма­лень­кі збіль­шу­валь­ні скель­ця, зби­ра­ють со­ня­чне про­мі­н­ня — і ро­сли­на мо­же отри­ма­ти опі­ки.

Як ти до­по­ма­га­єш ба­тькам на го­ро­ді,

да­чі?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.