ТАНЦЮЮЧИЙ ФОНТАН

Barvinok - - News -

Фонтан Бел­ла­джіо у мі­сті Ла­сYВе­гас (США) при­ва­блює ти­ся­чі ту­ри­стів сво­ї­ми "тан­ця­ми" під спів

ві­до­мих ар­ти­стів. Скла­да­є­ться він із 1175 стру­ме­нів во­ди, у ньо­му 100 міль­йо­нів лі­трів во­ди. Під­сві­чу­ють йо­го 4500 лам­по­чок. Готували фонтан до "ви­сту­пів" не ли­ше ін­же­не­ри, а й зна­ме­ни­ті хо­ре­о­гра­фи з усьо­го сві­ту. Під час ви­ко­на­н­ня пі­сень фонтан змі­нює на­прям і ритм стру­ме­нів, пе­ре­ли­ва­є­ться ди­во­ви­жною га­мою ко­льо­рів. Во­да

під­ні­ма­є­ться на 70 ме­трів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.